Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Założenia

LOG System – Konsola Administracyjna umożliwia podłączenie się do wybranego Serwera Aplikacji. Podczas każdorazowego uruchomienia konsoli użytkownik musi podać nazwę Użytkownika, Hasło oraz wskazać Serwer do którego chce się zalogować.

Domyślne parametry logowania dla Uwierzytelnienia LOG System:

 Użytkownik: admin
Hasło: admin

 
 

 
Możliwe jest logowanie za pomocą Uwierzytelnienia Windows 
 

W przypadku gdy łączymy się pierwszy raz konsolą do serwera należy wprowadzić w tryb edycji pole Serwer w którym to użytkownik musi wybrać serwer, z którym chce się połączyć. Domyślnie jest to komputer lokalny (localhost:8000) dlatego nie będzie potrzeby edycji tego miejsca jeśli łączmy się konsolą LOG System zainstalowaną lokalnie na maszynie z serwerem LOG System.

Jeśli natomiast łączymy się pierwszy raz konsolą z poziomu swojego komputera to po wprowadzeniu w tryb edycji pola Serwer (poprzez naciśnięcie przycisku , który wywołuje okno konfiguracji) należy zmodyfikować lub dodać nową pozycję ustawiając poniższe 4 parametry:

  • Nazwa – nazwa konfiguracji (pole opisowe),
  • Nazwa hosta – nazwa maszyny lub jej adres IP gdzie znajduje się serwer LOG System,
  • Port – port na którym nasłuchuje serwer (domyślnie: 8000),
  • Port dystrybutora zdarzeń – port komunikacji z agentami (domyślnie 8001)


Status AKTUALNY

Dotyczy wersji: 2.x - 6.x

Poziom wiedzy PODSTAWOWY

Spis dokumentu

Powiązane

Found 10 search result(s) for konsola.

Page: Instalacja Konsoli Administracyjnej na komputerze operatora systemu (LOG System)
... 17:26:1.png 4. Instalacja "Niestandardowa" Należy pozostawić składnik  Konsola. Pozostałe należy odznaczyć:   image2018711 17:26:30.png 5. Konfiguracja ...
Dec 18, 2018
Labels: konsola, instalacja
Page: LOG System użytkownik (LOG System)
... wersji: 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane konsola konfiguracja administracja
Dec 21, 2018
Labels: konsola, konfiguracja, administracja
Page: Włączanie/wyłączanie powiadomień konsoli (LOG System)
... zostały utworzone prze innych użytkowników. W przypadku zaznaczenia obydwóch parametrów  konsola będzie wyświetlała wszystkie powiadomienia. W przypadku gdy nie zostanie zaznaczony
Dec 27, 2018
Labels: konsola, konfiguracja, powiadomienia
Page: Szybkie przełączanie między instancjami LOG System (LOG System)
... się przycisk z nazwą serwera, do którego aktualnie podłączona jest konsola. Po naciśnięciu przycisku zostanie wyświetlona lista wszystkich dostępnych instancji. Po
Dec 27, 2018
Labels: konsola, konfiguracja, administracja
Page: Logowanie do systemu Helpdesk z konsoli LOG Sysyem (LOG System)
... 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane logowanie konsola konfiguracja
Dec 21, 2018
Labels: logowanie, konsola, konfiguracja
Page: Uruchamianie konsoli LOG System z poziomu Helpdesk (LOG System)
... będą zasoby podpięte do zgłoszenia.  image20181210135259.png Uruchamianie połączenia z konsolą Aby uruchomić połączenie z konsolą należy wybrać ikonę image201812101483.png znajdującą się po lewej stronie ...
Dec 27, 2018
Labels: zdalna_pomoc, helpdesk
Page: Role - Administrator bezpieczeństwa systemu (LOG System)
... za obszar bezpieczeństwa systemu. Zadania podstawowe Zarządzanie upoważnieniami w systemie  Konsola https://dokumentacja.logsystem.pl/pages/viewpage.action?pageId=35586563, Helpdesk Zarządzanie użytkownikami w systemie Konsola, Helpdesk https://dokumentacja.logsystem.pl/pages/viewpage.action?pageId=37849257 Zarządzanie Grupami w systemie  Analiza logów systemowych https://dokumentacja.logsystem.pl/pages/viewpage.action?pageId=37851405 ...
Dec 10, 2018
Page: Rola - Administrator Systemu (LOG System)
... System.  Zadania podstawowe Instalacja https://dokumentacja.logsystem.pl/display/LS/InstalacjaSerweraorazKonsoliAdministracyjnej i podstawowa konfiguracja systemu https://dokumentacja.logsystem.pl/display/LS/Konfiguracja  Konsola Instalacja https://dokumentacja.logsystem.pl/pages/viewpage.action?pageId=33488921 i podstawowa konfiguracja systemu https://dokumentacja.logsystem.pl/display/LS/KonfiguracjaLOGHelpdesk Helpdesk Instalacja agentów ...
Jan 04, 2019
Page: Wymagane porty LOG System oraz LOG Helpdesk (LOG System)
... LOG System 8001 Port komunikacji LOG Helpdesk z LOG System Konsola → LOG System 8000, 8001 Porty wymagane do podłączenia z Konsolą ...
Apr 09, 2019
Page: Architektura systemu LOG System (LOG System)
... lub inny interfejs sieciowy pozwalający na przesył danych do serwera   Konsola aplikacji Konsola aplikacji jest narzędziem dającym dostęp do informacji przetwarzanych przez system ... ...
Dec 07, 2018