Przejdź do:
[Strona startowa]
Dokumentacja LOG System wersje 1.x - 2.1
Dokumentacja LOG System wersje 2.2 - 2.3

LOG System wersje 3.x - 4.x

Page tree

Dokumentacja dotyczy programu LOG System w wersjach 3.x - 4.x

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Założenia funkcjonalne

- Raport prezentujący ilość określonych parametrami plików danych oraz ich sumę rozmiarów i co najważniejsze procentowy udział tych plików w zajętości dysku (parametr na podstawie którego tworzona jest lista komputerów),

- W raporcie także została zaprezentowana zajętość dysku komputerów w danym audycie,

- W celu poprawnego wygenerowania raportu należy w pierwszej kolejność:

  • skonfigurować zakres skanowanych danych (w przypadku pominięcia tego kroku zakres skanowani danych będzie miał ustawienia systemowe),
  • w perspektywie Konfiguracja -> Konfiguracja globalna -> Słowniki -> Ogólne należy przypisać Rozszerzenia plików do danej Kategorii plików,
  • wykonać skanowanie komputerów do audytu na podstawie którego będzie tworzony raport.

Parametry raportu

Parametr
Opis
AudytWybór audytu z jakiego mają pochodzić dane dotyczące komputerów z największym procentowym udziałem plików danych w zajętości dysków
Liczba pozycjiLiczba komputerów z największym procentowym udziałem plików danych w zajętości dysków jakie mają pojawić się w zestawieniu

Kategoria plików

Lista kategorii plików (pole słownikowe) na podstawie której zostanie wygenerowany raport. Pominięcie tego parametru spowoduje wygenerowanie raportu na podstawie wszystkich dostępnych kategorii plików w danym audycie
Wybrane rozszerzeniaOpcjonalnie można wprowadzić rozszerzenia plików na podstawie których obliczony zostanie procentowy udział w zajętość dysków. Jest to parametr podrzędny dla parametru Kategoria plików

Uwaga:

Aby wprowadzić więcej niż jedno rozszerzenie nazwy pliku, należy każą nazwę oddzielić średnikiem, np. avi;mov;wmv.

Prezentacja przykładowego raportu

  • No labels