Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

W pierwszej kolejności należy wykonać kopie bezpieczeństwa bazy danych z aktualnie używanego serwera bazy danych.

Przywrócenie kopi bezpieczeństwa na nowym serwerze bazodanowym. 

Następnie uruchomić program ...\LOG System\LOG System - Serwer\util\ServerConfigurationWizard.exe na prawach administratora.

Po uruchomieniu się kreatora należy wybrać silnik bazy danych:

Panel
titlePostrgers


Expand
titleKliknij jeśli chcesz skorzystać z PostgreSQL


Warning
titleUWAGA do bazy PostgreSQL!

W przypadku wcześniejszego, ręcznego zakładania bazy danych należy na tej bazie ustawić odpowiedni parametr:

 • Typ znakowy na Polish_Poland
 • Kodowanie na UTF8
 • W przypadku, gdy baza PostgreSQL pracuje na innym niż domyślnym porcie (5432), wówczas w polu Serwer należy podać dodatkowo port; Przykład: Win2008;Port=5333
 • W przypadku, gdy baza PostgreSQL działa na systemie Linux należy dodatkowo zainstalować dla niej pakiet postgresql-contrib
Logowanie do serwera SQL

Określenie serwera SQL z którym współpracować będzie Serwer Aplikacji (domyślnie w pole Serwer wpisujemy localhost):


Note

W przypadku, gdy serwer wykorzystuje IPv6 może zaistnieć potrzeba modyfikacji pliku konfiguracyjnego pg_hba.conf odnośnie połączenia do serwera bazy po protokole IPv6, np:

Code Block
languagepowershell
# IPv6 local connections:
host  all       all       ::1/128         md5
host  all       all       Adres IPv6/128 			md5Note
titleBaza na innym komputerze

W celu umożliwienia połączenia dla hosta na którym pracuje LOG System należy w pliku konfiguracyjnym pg_hba.conf (domyślna lokalizacja pliku: C:\Program Files\PostgreSQL\9.2\data) dodać linijkę:

host all all IP_hosta_LOG_System/32 md5

lub w przypadku umożliwienia połączenia wszystkim hostom z sieci np. 192.168.0.0 należy dodać linijkę:

host all all 192.168.0.0/24 md5

Aby wszystkie te ustawiania zadziałały musimy oczywiście zezwolić naszemu serwerowi na przyjmowanie połączeń przychodzących w przypadku gdy zainstalowany jest firewall

 

Konfiguracja bazy danych

Konfigurator pozwala na podanie nazwy bazy danych. Baza o podanej nazwie zostanie automatycznie utworzona. Istnieje także możliwość wskazania istniejącej bazy danych. W tym przypadku nastąpi automatyczna konwersja struktury wskazanej bazy do aktualnego schematu. Dane zostaną zachowane.

Warning
titleUwaga!

Przed konwersją struktur bazy danych zalecamy wykonać jej kopię bezpieczeństwa.


 

 Panel
titleMicrosoft SQL


Expand
titleKliknij jeśli chcesz skorzystać z Microsoft SQL Server


Warning
titleUWAGA do bazy Microsoft SQL Server!

W przypadku wcześniejszego, ręcznego zakładania bazy danych należy na tej bazie ustawić odpowiedni parametr Collation na Polish_CI_AS

Logowanie do serwera SQL

1.Określenie serwera SQL z którym współpracować będzie Serwer Aplikacji


2.Istnieje możliwość przeszukania sieci lokalnej oraz określenia sposobu uwierzytelniania w serwerze SQL

Jak odnaleźć nazwę usługi serwera MS SQL?

3. Klikamy Start -> Uruchom i wpisujemy services.msc
4. W otwartym oknie Usługi odnajdujemy usługę SQL Server (nazwa dla MS SQL 2005 Server)
5. Na odnalezionej usłudze klikamy prawym klawiszem myszy i wybieramy Właściwości
6. Nazwa usługi serwera SQL zaznaczona jest kolorem czerwonym na obrazie poniżej

Konfiguracja bazy danych

Konfigurator pozwala na podanie nazwy bazy danych. Baza o podanej nazwie zostanie automatycznie utworzona. Istnieje także możliwość wskazania istniejącej bazy danych. W tym przypadku nastąpi automatyczna konwersja struktury wskazanej bazy do aktualnego schematu. Dane zostaną zachowane.

Warning
titleUwaga!

Przed konwersją struktur bazy danych zalecamy wykonać jej kopię bezpieczeństwa.

 

Panel

Status

Status
colourGreen
titleAktualny

Dotyczy wersji: 2.x - 6.x

Poziom wiedzy

Status
colourYellow
titleZaawansowany


Panel

Spis dokumentu

Table of Contents
maxLevel2


Panel

Powiązane

Search Results
spacekeyLS
maxLimit10
querybazy danych
typepage


Panel

Popular Labels
spaceKeyLS
count20
styleheatmap