Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Założenia

Narzędzie do skanowania w trybie offline możemy wyeksportować w dowolne wskazane miejsce.  W tym celu należy przejść do perspektywy Zasoby i z grupy Przycisków funkcyjnych wybrać Agent --> Utwórz agenta off-line:

Po wykonaniu powyższej akcji pojawi się okno Eksport LOG audytor z wyborem lokalizacji docelowej zapisu skanera:

Note
titleDodatkowe ustawienia

Na tym etapie można również zmodyfikować ustawienia skanera przez naciśnięcie przycisku Ustawienia oraz zaznaczyć opcję Eksportuj słowniki do ankiety (zalecane w przypadku wypełniania opcji Ankieta podczas skanowania)

Po potwierdzeniu przyciskiem OK skaner offline zostanie wyeksportowany we wskazane miejsce.

Info
titleZobacz także:

Jak wykonać skanowanie skanerem off-line (LOG Audytor)?Panel

Status

Status
colourGreen
titleAktualny

Dotyczy wersji: 2.x - 6.x

Poziom wiedzy

Status
colourBlue
titlePodstawowy


Panel

Spis dokumentu

Table of Contents
maxLevel2


Panel

Powiązane

Search Results
spacekeyLS
maxLimit10
querySkanowanieLOG Audytor
typepage


Panel

Popular Labels
spaceKeyLS
count20
styleheatmap