Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Założenia funkcjonalne

Akcja ta ma na celu zautomatyzowanie procesu wykonywania audytu na wybranej grupie komputerów. Wynikiem działania akcji będzie:

 • Utworzenie nowego audytu z uwzględnieniem unikalności nazwy (w przypadku wyboru tworzenia nowego audytu) lub dodanie/aktualizację wyników skanowania w istniejącym audycie,
 • Zakolejkowanie w Rejestrze zadań skanowania dla zdefiniowanych agentów.

Założenia:

 • Operator ma możliwość wskazania zakresu komputerów mających wziąć udział w audycie,
 • Operator ma możliwość wyboru zakresu skanowania dla wskazanych komputerów:
  • Sprzęt,
  • Oprogramowanie,
  • Użytkownicy,
  • Kompletny.
 • System umożliwia operatorowi zdefiniowanie sposobu zapisu danych ze skanowanych komputerów:
  • do istniejącego w systemie audytu,
  • do nowoutworzonego przez system audytu:
   • Jako nazwę audytu można podać tekst zawierający słowa kluczowe, które zostaną pomienione w momencie wywołania akcji np.:
    • "Audyt {$dd}", podmieni tekst {$dd} na aktualny dzień miesiąca,
    • "Audyt {&Lokalizacja 1}, podmieni tekst {&Lokalizacja 1}, na lokalizację komputera.
Wygląd okna akcji
Section


Column
width50%

Note
titleUwaga!

Wprowadzając na powyższą listę (poprzez przycisk Dodaj) określoną grupę komputerów należy wcześniej przemyśleć/wybrać odpowiedni filtr (Wszystkie, Wybrane lub Oprócz wybranych). Wybierając opcję Wszystkie deklarujemy chęć audytowania wszystkich komputerów z agentem z dostępnych zasobów - korzystanie w tym przypadku z przycisków Dodaj/Usuń nie jest konieczne/możliwe.Column
width50%

Note
titleUwaga!

Na zakładce Audyt, w polu Nazwa należy podać nazwę dla audytu lub wybrać odpowiednie słowa kluczowe z menu podręcznego.

Panel

Status

Status
colourGreen
titleAktualny

Dotyczy wersji: 2.x - 6.x

Poziom wiedzy

Status
colourYellow
titleZaawansowany


Panel

Spis dokumentu

Table of Contents
maxLevel2


Panel

Powiązane

Search Results
spacekeyLS
maxLimit10
querySkanowanie komputera
typepage


Panel

Popular Labels
spaceKeyLS
count20
styleheatmap