Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Założenia

W celu konfiguracji nazw pól dodatkowych opisujących zasoby należy przejść do zakładki Konfiguracja --> Definiowanie pola zasobów:

Po zdefiniowaniu nazw efekt będzie od razu widoczny z poziomu danego zasobu, np.:


Panel

Status

Status
colourGreen
titleAktualny

Dotyczy wersji: 2.x - 6.x

Poziom wiedzy

Status
colourBlue
titlePodstawowy


Panel

Spis dokumentu

Table of Contents
maxLevel2


Panel

Powiązane

Search Results
spacekeyLS
maxLimit10
queryWidget, Wykrespola zasobów
typepage


Panel

Popular Labels
spaceKeyLS
count20
styleheatmap