Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Konfiguracja

Aby wykonać szybki szczegółowy podgląd danych zasobu związanego w relacji z wyświetlanym obecnie zasobem należy przejść do zakładki Relacje i kliknąć na znak [+] obok wybranej relacji.

Info
titleDodatkowo

Możemy dodatkowo sprawdzić szczegóły kolejnego zasobu podłączonego relacją do zasobu powiązanego z zasobem w którego szczegółach się znajdujemy
Panel

Status

Status
colourGreen
titleAktualny

Dotyczy wersji: 2.x - 6.x

Poziom wiedzy

Status
colourBlue
titlePodstawowy


Panel

Spis dokumentu

Table of Contents
maxLevel2


Panel

Powiązane

Search Results
spacekeyLS
maxLimit10
queryzasobyrelacje
typepage


Panel

Popular Labels
spaceKeyLS
count20
styleheatmap