Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

W dbałości o jakość naszych produktów i świadczonych usług pragniemy poinformować o formalizacji zadań realizowanych przez dział wsparcia technicznego (DWT) firmy LOG Systems sp. z o.o. Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszej wiadomości oraz dokumentami opisującymi procedury postępowań (odnośnik poniżej).

 

W zakresie wdrażania Polityki Jakości dążymy do ugruntowania, wśród obecnych oraz przyszłych Klientów, wizerunku spółki LOG Systems jako partnera dbającego o relacje z Klientem oraz miana rzetelnego dostawcy Systemu do zarządzania infrastrukturą IT.

 

Politykę tę pragniemy realizować poprzez wyznaczone cele:

  • szybką reakcję na zgłoszone problemy;
  • terminowość wykonywanych usług;
  • dążenie do minimalnej awaryjności oprogramowania;
  • uważne słuchanie potrzeb Klientów;
  • dążenie do wysokiej jakości obsługi Klientów;
  • systematyczną ocenę skuteczności i jakości oferowanych usług;

 

Wspomina Polityka Jakości zawiera m.in.:

  1. Zasady komunikacji z Klientami
  2. Szczegółowy opis procedury obsługi incydentów w oparciu o platformę support.logsystem.pl


Wprowadzona Polityka Jakości jest odpowiednio i efektywnie zakomunikowana wszystkim pracownikom LOG System Sp. z o.o., a także systematycznie oceniana przez Zarząd dla zapewnienia jej aktualności i przydatności.


Zalecamy zapoznać się z:

  • No labels