Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Założenia

W celu zmiany parametru Recovery model dla wybranej bazy danych w Microsoft SQL Server należy:

  1. Zalogować się do Microsoft SQL Server Management Studio.
  2. Przejść do właściwości na wybranej bazie danych.
  3. W oknie właściwości danej bazy danych przechodzimy do sekcji Options i zmieniamy parametr Recovery model na Simple.


Status AKTUALNY

Dotyczy wersji: 2.x - 6.x

Poziom wiedzy ZAAWANSOWANY

Spis dokumentu

Powiązane

Found 2 search result(s) for recovery model.

Page: LOG System na bazie danych MS SQL Express (LOG)
... audytów. Zapisywanie załączników na dysku, a nie w bazie danych. Parametr Recovery model dla bazy danych będzie ustawiony w trybie Simple. Okres przechowywania ...
Dec 27, 2018
Labels: ms_sql, baza_danych, db
Page: Pozostałe wymagania i zalecenia (LOG)
... System (moduł Automatyzacja pracy). Bazy danych muszą mieć ustawiony parametr ‘Recovery model’ na wartość ‘Simple’. Zaleca się ustawienie ograniczenia wykorzystania pamięci RAM ...
Dec 07, 2018