Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Skanowanie zakończy się sukcesem pod warunkiem, że:
• Do komputera zdalnie można dostać się metodą \\nazwa_komputera\c$
• Osoba wykonująca skanowanie jest użytkownikiem Active Direcory z uprawnieniami Administratora domeny lub zna hasło lokalnego administratora komputera, na którym będzie wykonywane skanowanie
• Skanowanie nie jest wywoływana z komputerów z systemami Windows Vista lub Windows Server 2008

Instrukcja krok po kroku

1. W przypadku gdy chcemy wykonać skanowanie pojedynczego serwera/komputera należy w cmd użyć polecenie RemoteScan.bat [nazwa_komputera użytkownik]
2. W przypadku gdy chcemy przeprowadzić mulitskanowanie należy w cmd użyć polecenie MultiRemoteScan.bat [użytkownik] – dla każdego komputera z wcześniej uzupełnionej listy (ip_list.txt) wykonany zostanie skrypt z podanym użytkownikiem. W pliku ip_list.txt możemy podać nazwy zamiast IP.
Wyniki z danego serwera zostanie zapisany w tym katalogu z którego uruchamialiśmy skanowanie – plik wynikowy będzie miał postać: {NAZWA_KOMPUTERA_Data_Godzina}.xml.audx lub {NAZWA_KOMPUTERA_Data_Godzina}.xml

  File Modified
File RemoteScan.bat May 23, 2019 by Andrzej Seweryn
File MultiRemoteScan.bat May 23, 2019 by Andrzej Seweryn
Text File ip_list.txt May 23, 2019 by Andrzej Seweryn
 RemoteScan.batMultiRemoteScan.bat

Działanie skryptu technicznie

  • Mapowanie dysku "c:\" komputera zdalnego;
  • Kopiowanie plików LOG Audytora na zmapowany dysk
  • Uruchomienie LOG Audytora w trybie bez ankiety (quiet)
  • Po zakończeniu skanowania kopiowanie pliku wynikowego do folderu skąd uruchomiliśmy skrypt

Powiązane artykuły