Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Wstęp

Proces zdalnej instalacji jest oparty o narzędzie PsExec.
Względy licencyjne programu PsExec zabraniają jego dystrybucji z innymi rozwiązaniami. Jest on jednak w pełni dostępny do pobrania na stronie internetowej: http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb897553.aspx
 
W celu ułatwienia korzystania z programu PsExec przygotowane zostały skrypty instalacyjne. Poniższy, skrócony opis bazuje na wykorzystaniu podstawowego skryptu instalacyjnego.

 

Opisywane skrypty nie stanowią podstawowej paczki dystrybucyjnej LOG System. W celu pobrania paczki należy kliknąć POBIERZ


Instalacja zakończy się sukcesem pod warunkiem, że:

  • Na komputerze zdalnym jest zainstalowany .Net Framework zgodny z wymaganiami systemowymi
  • Do komputera zdalnie można dostać się metodą \\{nazwa_komputera}\c$
  • Osoba instalująca jest użytkownikiem Active Directory z uprawnieniami Administratora domeny lub zna hasło lokalnego administratora komputera, na którym agent będzie instalowany
  • Instalacja nie jest wywoływana z komputerów z systemami Windows Vista lub Windows Server 2008


Lista plików wykorzystywanych do zdalnej instalacji przy pomocy PsExec’a:

Nazwa plikuOpis
wersja_agenta.txt

Plik, który nazywa się dokładnie tak jak wersja instalowanego agenta, np. 4336.txt oznacza Agenta w wersji 4.3.36

agent_install_v9.batSkrypt instalacyjny
agent_multi_install.batSkrypt grupowej instalacji
agent_ip_list.txtLista adresów IP wykorzystywana przy grupowej instalacji agentów
log-agent.msiInstalator LOG Agenta
psexec.exenarzędzie wykorzystywane do zdalnej instalacji

Przygotowanie do instalacji


1. Umieść otrzymane skrypty instalacyjne na lokalnym dysku twardym swojego komputera.
2. Pobierz program PSExec i umieść go w tej samej lokalizacji co skrypty.
3. Konfiguracja skryptu instalacyjnego:
W pliku agent_install_v9.bat zweryfikuj wersję instalowanego agenta. Wskazana na rysunku zmienna version musi wskazywać dokładnie plik z wersją agenta (np. 4216.txt). Podobnie jak pozostałe pliki, musi się on znajdować w tym samym katalogu co skrypt instalacyjny:4. Do katalogu ze skryptem wygeneruj (lub wgraj już wygenerowany) plik instalacyjny agenta. W celu wygenerowania pliku instalatora agenta przejdź w konsoli LOG System do perspektywy Zasoby i wybierz Agent → Utwórz paczkę MSI z paska przycisków:

Pojawi się okno konfiguracji agenta gdzie należy wskazać adres IP serwera, z którym ma komunikować się agent. Dodatkowo ustaw Usługę aktualizacji (nazwę lub adres IP oraz klucz publiczny serwera aktualizacji) w przypadku gdy jest uruchomiona i skonfigurowana wraz z serwerem LOG System. Jeżeli plik instalacyjny agenta zapisujesz pod inną nazwą niż domyślna to zmień ją także w pliku agent_install_v9.bat w zmiennej current (screen z pkt. 3).

Uruchomienie skryptu

1. Uruchom konsolę wiersza poleceń na uprawnieniach administracyjnych (START -> Uruchom -> cmd):2. Wejdź do katalogu, w którym znajdują się skrypty instalacyjne.
3. Uruchom polecenie agent_install_v9.bat {nazwa_komputera} lub {adres_IP}
4. Przykładowe prawidłowe wykonanie skryptu przedstawione zostało poniżej:

Skrypt grupowej instalacji

Wraz ze zwykłym skryptem instalacji dostarczony jest skrypt grupowej instalacji LOG Agenta (plik agent_multi_install.bat).

Aby z niego skorzystać należy mieć przygotowany plik agent_ip_list.txt zawierający listę adresów IP lub listę nazw domenowych komputerów, na których ma zostać zainstalowany agent i skorzystać ze skryptu agent_multi_install.bat (najlepiej na koncie administratora lokalnego, który ma również dostęp do tych zdalnych komputerów). Uruchomienie skryptu grupowej instalacji z konsoli wiersza poleceń spowoduje iteracyjne wywołanie skryptu zdalnej instalacji dla pojedynczego komputera.

Listę adresów IP można przygotować wykorzystując wbudowany w LOG System skaner sieci, a następnie wykonać tzw. Szybki raport np. do excela i z excela listę adresów IP wkleić do pliku agent_ip_list.txt.

Udany proces instalacji na danej maszynie zostaje odnotowany w pliku agent_install_log_ok.txt, natomiast instalacje zakończone niepowodzeniem w pliku agent_install_log_error.txt.

Uwaga:

Pliki agent_install_log_ok.txt oraz agent_install_log_error.txt są usuwane przy każdorazowym wykonaniu skryptu grupowej instalacji.

Konsolę cmd należy uruchomić na uprawnieniach administracyjnych. 

Wykorzystanie skryptów w konsoli LOG System

1. W konsoli LOG System na pasku przycisków wybierz Ustawienia z grupy Narzędzia. Wyświetli się okno ze standardowymi narzędziami, gdzie należy dodać nowe narzędzie przyciskiem Dodaj:

2. W oknie dodawania nowego narzędzie wypełnij poszczególne pozycje tak jak na screenie poniżej. Nadaj nazwę dodawanej pozycji, wybierz ikonę, wskaż skrypt zdalnej instalacji oraz wybierz jako parametr $AdresIP (lub $ParamDeviceIP) (możesz też skorzystać z nazwy domenowej):

Instalacja LOG Agent

Multi-instalacja LOG Agent

Uwaga:

W przypadku skryptu multi-instalacji Agenta wartość w polu Parametry pozostawiamy pustą. Dane pobierane są z wcześniej przygotowanego pliku agent_ip_list.txt, który zawiera listę adresów IP lub listę nazw domenowych komputerów, na których ma zostać zainstalowany agent

3. Całość zatwierdź przyciskiem OK.

4. Prawidłowo dodana pozycja jest widoczna na poniższym screenie:

5. W dowolnym miejscu w konsoli LOG System gdzie dysponujemy adresem IP – Sieć, Zasoby możemy zaznaczyć zasób/urządzenie sieciowe i wybrać z grupy przycisków Uruchom -> Instalacja/Multi-instalacja LOG Agent:

Dobre praktyki:

  • najlepszym miejscem dla pojedynczej instalacji będzie perspektywa Sieć -> zakładka Skaner, gdzie po wcześniejszym zeskanowaniu wybranego zakresu adresów IP możemy uruchomić skrypt
  • multi-instalacje możemy przeprowadzić z każdego miejsca w konsoli LOG System, ponieważ skrypt korzysta z listy wcześniej przygotowanych adresów IP zgodnie z punktem Skrypt grupowej instalacji


Inne zastosowanie skryptu

Opisany skrypt umożliwia także automatyczną deinstalację starszego agenta znajdującego się na danej stacji podczas instalacji nowszej wersji. Aby umożliwić automatyczną deinstalację starszej wersji należy wyedytować skrypt i w sekcji Konfiguracja Agenta LOG prowadzić dodatkową linię set product_code={PRODUCT CODE}, gdzie w miejscu PRODUCT CODE podajemy właściwy kod produktu dla danej wersji agenta (Product Code można uzyskać poprzez narzędzia do edycji plików Instalatora Windows, np. Orca.exe

Przykład skryptu dla sekcji Konfiguracja Agenta LOG:

rem ***************************** Konfiguracja Agenta LOG
set version=3010.txt
set current=log-agent.msi
set logdirectory="Program Files\LOG System"
set logdirectory2="Program Files (x86)\LOG System"
set logdirectory3="Program Files\Komputronik"
set logdirectory4="Program Files (x86)\Komputronik"
set service="Usługa LSA"
set folder=TEMPLOG
set letter=L:
rem *** Agent w wersji 2.3.14
set product_code={F5F74DD0-743E-469D-A5C6-FED9A15E70F8}


Status AKTUALNY

Dotyczy wersji: 2.x - 6.x

Poziom wiedzy ZAAWANSOWANY

Spis dokumentu

Powiązane

Found 10 search result(s) for agent.

Page: LOG Agent - ilość przesyłanych danych dziennie (LOG)
... 24 godzin. Warunki, które były spełnione do uzyskania poniższych wyników: Agent i serwer pracowały 24 godziny, Nie były wykonywane na danym ...
Nov 21, 2019
Page: Agent LOG System (LOG System)
... Założenia Agent online działa jako usługa systemu Windows na każdym z komputerów ...
Dec 27, 2018
Labels: konfiguracja, administrators, administracja
Page: KB-1905 - Instalacja LOG Agent za pomocą kontrolera domeny (LOG System)
... Opis Dowiedz się jak wykonać instalację LOG Agent na komputerach w Active Directory za pośrednictwem dostępu do serwera ...
Sep 13, 2019
Page: Instalacja Agenta LOG (LOG)
... Przygotowanie środowiska instalacji i wymogi systemowe Przed rozpoczęciem instalacji LOG Agent zapoznaj się z: wymaganiami systemowymi (punkt 5) https://logsystem.pl/wsparcie/ przygotowaniem pliku
Nov 21, 2019
Labels: agent, konfiguracja, administrators, administracja
Page: Zablokowanie deinstalacji Agenta (LOG System)
... wejściu w opcje Dodaj/Usuń programy, znajduje program LOG System Agent jednak bez możliwości odinstalowania, Administrator w konsoli LOG System, w ...
Dec 27, 2018
Labels: agent, konfiguracja, deinstalacja, administrators, administracja
Page: Zdalna deinstalacja Agenta (LOG System)
... lub $ParamDeviceIP) (możesz też skorzystać z nazwy domenowej): Deinstalacja LOG Agent 20181129 124241Edycja zewnętrznych narzędzia.png Multideinstalacja LOG Agent 20181129 124405Edycja zewnętrznych narzędzia.png W przypadku skryptu multideinstalacji Agenta wartość
Dec 27, 2018
Labels: agent, konfiguracja, administrators, deinstalacja, administracja
Page: Konfiguracja agenta - zdalna zmiana parametrów (LOG)
... z serwerem wersji. W celu zmiany konfiguracji należy zaczekać, aż Agent wykona proces autoaktualizacji. W celu zmiany konfiguracji agenta(ów) należy
Dec 27, 2018
Labels: agent, zdalnie, konfiguracja
Page: Profile konfiguracji Agentów (LOG System)
... wersji: 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane agent konfiguracja administracja administrators
Dec 27, 2018
Labels: agent, konfiguracja, administrators, administracja
Page: Automatyczna aktualizacja agentów (LOG)
... się w lokalizacji c:\Program Files\LOG System\LOG System Agent\updates\updater. Analiza ewentualnych problemów Updatera poprzez możliwość wprowadzenia dodatkowego
Dec 27, 2018
Labels: agent, konfiguracja, aktualizacja, favourite
Page: Przygotowanie paczki MSI Agenta (LOG)
... Zasoby lub Sieć i rozwijając dostępną listę dla przycisku funkcyjnego Agent wybieramy Utwórz paczkę MSI Agenta: image2018713 15:53:7.png ...
Jan 20, 2019
Labels: instalator, msi, agent, on-line, przygotowanie ... 1 more labels.