Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Wstęp

Moduł Skrypty

Klienci posiadający moduł Skrypty mogą przeprowadzać proces deinstalacji Agenta w oparciu o skrypt systemowy - Odinstaluj, którego można modyfikować za pomocą wbudowanego w system edytora skryptów

Proces zdalnej deinstalacji jest oparty o narzędzie PsExec.

Względy licencyjne programu PsExec zabraniają jego dystrybucji z innymi rozwiązaniami. Jest on jednak w pełni dostępny do pobrania na stronie internetowej: http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb897553.aspx
 
W celu ułatwienia korzystania z programu PsExec przygotowane zostały skrypty deinstalacyjne. Poniższy, skrócony opis bazuje na wykorzystaniu podstawowego skryptu deinstalacyjnego.

Opisywane skrypty nie stanowią podstawowej paczki dystrybucyjnej LOG System. W celu pobrania paczki należy kliknąć POBIERZ

Deinstalacja zakończy się sukcesem pod warunkiem, że:

  • Na komputerze zdalnym jest zainstalowany .Net Framework zgodny z wymaganiami systemowymi
  • Do komputera zdalnie można dostać się metodą \\{nazwa_komputera}\c$
  • Osoba instalująca jest użytkownikiem Active Direcory z uprawnieniami Administratora domeny lub zna hasło lokalnego administratora komputera, na którym agent będzie deinstalowany
  • Deinstalacja nie jest wywoływana z komputerów z systemami Windows Vista lub Windows Server 2008


Lista plików wykorzystywanych do zdalnej deinstalacji przy pomocy PsExec’a:

Nazwa plikuOpis
agent_deinstall_v4.batSkrypt deinstalacyjny
agent_multi_deinstall.batSkrypt grupowej deinstalacji
agent_ip_list.txtLista adresów IP wykorzystywana przy grupowej deinstalacji agentów
psexec.exenarzędzie wykorzystywane do zdalnej instalacji

Przygotowanie do deinstalacji


1. Umieść otrzymane skrypty deinstalacyjne na lokalnym dysku twardym swojego komputera.
2. Pobierz program PSExec i umieść go w tej samej lokalizacji co skrypty.
3. Konfiguracja skryptu deinstalacyjnego:
W pliku agent_deinstall_v4.bat zweryfikuj GUID deinstalowanego agenta:

W celu sprawdzenia GUID'a agenta możemy posłużyć się informacją w kolumnie Polecenie Deinstalacji, która jest widoczna w perspektywie Audyty -> zakładka Audyty -> Rejestr:


Uruchomienie skryptu

1. Uruchom konsolę wiersza poleceń (START -> Uruchom -> cmd):


2. Wejdź do katalogu, w którym znajdują się skrypty deinstalacyjne.
3. Uruchom polecenie agent_deinstall_v4.bat {nazwa_komputera} lub {adres_IP}
4. Przykładowe prawidłowe wykonanie skryptu przedstawione zostało poniżej:

Skrypt grupowej deinstalacji

Wraz ze zwykłym skryptem deinstalacji dostarczony jest skrypt grupowej deinstalacji LOG Agenta (plik agent_multi_deinstall.bat).

Aby z niego skorzystać należy mieć przygotowany plik agent_ip_list.txt zawierający listę adresów IP lub listę nazw domenowych komputerów, na których ma zostać zdeinstalowany agent i skorzystać ze skryptu agent_multi_deinstall.bat (najlepiej na koncie administratora lokalnego, który ma również dostęp do tych zdalnych komputerów). Uruchomienie skryptu grupowej deinstalacji z konsoli wiersza poleceń spowoduje iteracyjne wywołanie skryptu zdalnej deinstalacji dla pojedynczego komputera.

Listę adresów IP można przygotować wykorzystując wbudowany w LOG System skaner sieci, a następnie wykonać tzw. Szybki raport np. do excela i z excela listę adresów IP wkleić do pliku agent_ip_list.txt.

Wykorzystanie skryptów w konsoli LOG System

1. W konsoli LOG System na pasku przycisków wybierz Ustawienia z grupy Narzędzia. Wyświetli się okno ze standardowymi narzędziami, gdzie należy dodać nowe narzędzie przyciskiem Dodaj:

2. W oknie dodawania nowego narzędzie wypełnij poszczególne pozycje tak jak na screenie poniżej. Nadaj nazwę dodawanej pozycji, wybierz ikonę, wskaż skrypt zdalnej instalacji oraz wybierz jako parametr $AdresIP (lub $ParamDeviceIP) (możesz też skorzystać z nazwy domenowej):

Deinstalacja LOG Agent

Multi-deinstalacja LOG Agent

Uwaga:

W przypadku skryptu multi-deinstalacji Agenta wartość w polu Parametry pozostawiamy pustą. Dane pobierane są z wcześniej przygotowanego pliku agent_ip_list.txt, który zawiera listę adresów IP lub listę nazw domenowych komputerów, na których ma zostać zdeinstalowany agent

3. Całość zatwierdź przyciskiem OK.

4. Prawidłowo dodana pozycja jest widoczna na poniższym screenie:

5. W dowolnym miejscu w konsoli LOG System gdzie dysponujemy adresem IP – Sieć, Zasoby możemy zaznaczyć komputer z aktywnym agentem i wybrać z grupy przycisków Uruchom -> Deinstalacja/Multi-deinstalacja LOG Agent:Status AKTUALNY

Dotyczy wersji: 2.x - 6.x

Poziom wiedzy ZAAWANSOWANY

Spis dokumentu

Powiązane

Found 10 search result(s) for agent.

Page: LOG Agent - ilość przesyłanych danych dziennie (LOG)
... 24 godzin. Warunki, które były spełnione do uzyskania poniższych wyników: Agent i serwer pracowały 24 godziny, Nie były wykonywane na danym ...
Nov 21, 2019
Page: Agent LOG System (LOG System)
... Założenia Agent online działa jako usługa systemu Windows na każdym z komputerów ...
Dec 27, 2018
Labels: konfiguracja, administrators, administracja
Page: KB-1905 - Instalacja LOG Agent za pomocą kontrolera domeny (LOG System)
... Opis Dowiedz się jak wykonać instalację LOG Agent na komputerach w Active Directory za pośrednictwem dostępu do serwera ...
Sep 13, 2019
Page: Instalacja Agenta LOG (LOG)
... Przygotowanie środowiska instalacji i wymogi systemowe Przed rozpoczęciem instalacji LOG Agent zapoznaj się z: wymaganiami systemowymi (punkt 5) https://logsystem.pl/wsparcie/ przygotowaniem pliku
Nov 21, 2019
Labels: agent, konfiguracja, administrators, administracja
Page: Zdalna instalacja Agenta (LOG)
... lub $ParamDeviceIP) (możesz też skorzystać z nazwy domenowej): Instalacja LOG Agent 20181129 130158Nowe zewnętrzne narzędzie.png Multiinstalacja LOG Agent 20181129 130315Edycja zewnętrznych narzędzia.png W przypadku skryptu multiinstalacji Agenta wartość ...
Nov 21, 2019
Labels: agent, konfiguracja, instalacja, administrators, administracja
Page: Zablokowanie deinstalacji Agenta (LOG System)
... wejściu w opcje Dodaj/Usuń programy, znajduje program LOG System Agent jednak bez możliwości odinstalowania, Administrator w konsoli LOG System, w ...
Dec 27, 2018
Labels: agent, konfiguracja, deinstalacja, administrators, administracja
Page: Konfiguracja agenta - zdalna zmiana parametrów (LOG)
... z serwerem wersji. W celu zmiany konfiguracji należy zaczekać, aż Agent wykona proces autoaktualizacji. W celu zmiany konfiguracji agenta(ów) należy
Dec 27, 2018
Labels: agent, zdalnie, konfiguracja
Page: Profile konfiguracji Agentów (LOG System)
... wersji: 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane agent konfiguracja administracja administrators
Dec 27, 2018
Labels: agent, konfiguracja, administrators, administracja
Page: Automatyczna aktualizacja agentów (LOG)
... się w lokalizacji c:\Program Files\LOG System\LOG System Agent\updates\updater. Analiza ewentualnych problemów Updatera poprzez możliwość wprowadzenia dodatkowego
Dec 27, 2018
Labels: agent, konfiguracja, aktualizacja, favourite
Page: Przygotowanie paczki MSI Agenta (LOG)
... Zasoby lub Sieć i rozwijając dostępną listę dla przycisku funkcyjnego Agent wybieramy Utwórz paczkę MSI Agenta: image2018713 15:53:7.png ...
Jan 20, 2019
Labels: instalator, msi, agent, on-line, przygotowanie ... 1 more labels.