Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Założenia funkcjonalne

Rozliczenie licencji jest efektywne dopiero wtedy, gdy w danym audycie została wykonana identyfikacja oprogramowania.
Zakładając, że identyfikacja jest wykonana właściwie można przejść do rozliczenia licencji przez wybranie perspektywy Zasoby.
Następnym krokiem jest wybranie na drzewku Licencje zakładka Rozliczenie licencji. Widok ten prezentuje wyniki zapisanych rozliczeń licencji. W celu wykonania nowego rozliczenia klikamy na przycisk Nowe.
 

Jego naciśnięcie powoduje wyświetlenia okna Rozliczenie licencji pozwalającego na tworzenie oraz testowanie rozliczeń licencji.

Podczas tworzenia nowego rozliczenia licencji podpowiadany domyślnie będzie najmłodszy (ostatni) audyt.

W powyższym oknie można wykonać rozliczenie licencji poprzez kliknięcie przycisku Rozlicz. Rozliczenie bez podania nazwy ma charakter tymczasowy i można je porzucić klikając Anuluj bez zapisu do bazy danych. Aby zapisać rozliczenie należy uzupełnić pole Nazwa, wówczas uaktywni się przycisk OK pozwalający na zapis do bazy.

Tworząc rozliczenie licencji możemy także modyfikować zakres licencji, które mają brać w nim udział. Wyboru licencji dokonujemy poprzez ich odfiltrowanie pozostawiając na liście tylko te, które mają brać udział w procesie rozliczenia.

Uwaga!

LOG System może domyślnie uwzględniać (lub nie) licencje przeterminowane. Jest to uzależnione od parametru Uwzględnij licencje przeterminowane w konfiguracji systemu.Status AKTUALNY

Dotyczy wersji: 2.x - 6.x

Poziom wiedzy PODSTAWOWY


Spis dokumentu


Powiązane

Found 9 search result(s) for Licencje, SAM.

Page: Wzorce i Słowniki - importowanie do programu nowych wzorców lub słowników (LOG)
... wersji: 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane sam licencje audyt
Feb 13, 2020
Labels: licencje, audyt, sam
Page: Przenoszenie licencji (LOG System)
... wersji: 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane sam licencje ... na jego miejsce zatrudniamy nowego pracownika możemy od razu przenieść licencje
Jan 03, 2019
Labels: licencje, sam
Page: Zarządzanie licencjami (LOG System)
... wersji: 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane   licencje audyt sam
Dec 24, 2018
Labels: licencje, audyt, sam
Page: Sprawdzenie na których komputerach występuje oprogramowanie w rozliczeniu licencji (LOG System)
... wersji: 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane sam licencje audyt
Dec 24, 2018
Labels: licencje, audyt, sam
Page: Rozliczenie licencji (LOG System)
... wersji: 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane licencje raporty sam ... w procesie rozliczenia. LOG System może domyślnie uwzględniać (lub nie) licencje
Dec 24, 2018
Labels: licencje, raporty, sam
Page: Dodanie notatki do pozycji rozliczenia licencji (LOG System)
... wersji: 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane licencje sam audyt ... pozycji na Rozliczeniu licencji należy kliknąć wejść w perspektywę Zasoby > Licencje
Dec 24, 2018
Labels: licencje, audyt, sam
Page: Tworzenie nowych licencji na podstawie pozycji na rozliczeniu licencji (LOG System)
... wersji: 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane sam licencje audyt
Dec 24, 2018
Labels: licencje, audyt, sam
Page: Informacje dostarczane przez Rozliczenie licencji (LOG System)
... wersji: 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane sam licencje audyt ... podstawie przeprowadzonej wcześniej identyfikacji oprogramowania należy skorzystać z perspektywy Zasoby > Licencje
Dec 24, 2018
Labels: licencje, audyt, sam
Page: Zadania w systemie Helpdesk (LOG System)
... dedykowane dla operatorów systemu Helpdesk, czyli grupy z uprawnieniami wykorzystującymi licencję. Zadania nie posiadają rozwiązań. Przy zamykaniu zadań będzie możliwość podania ...
Oct 30, 2019
Labels: konfiguracja, zgłoszenia, katalog_usług, zadania