Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Status

SYSTEMOWO WŁĄCZONA

Cel zastosowania

Niniejsza reguła pozwala na automatyczne wykonanie Audytu dla każdego nowo dodanego komputera w systemie. Reguła pozwala na odciążenie operatora z ręcznego wykonywania Audytu na nowo dodanym komputerze z zainstalowanym Agentem LOG System.

Właściwości reguły

Do utworzenia reguły został wykorzystany wyzwalacz Dodanie wpisu w historii zdarzeń oraz akcja Wykonaj skanowanie komputera

Uwaga!

Weryfikację postępu wykonywania audytu można przeprowadzić w oknie Rejestr LOG System -> zaznaczając na drzewie Polecenia dla Agentów

Każdy audyt przeprowadzany jest w oparciu o domyślne ustawienia skanowania, natomiast zakres skanowania odpowiadam audytowi kompletnemu (skanowanie oprogramowania, sprzętu, użytkowników). Nazwa każdego rozpoczętego audytu jest zapisywana w postaci: Audyt data_rozpoczęcia_audytu.


Status AKTUALNY

Dotyczy wersji: 2.x - 6.x

Poziom wiedzy ZAAWANSOWANY

Spis dokumentu

Powiązane

Found 2 search result(s) for audyt bazowy.

Page: Skanowanie komputerów (LOG System)
... audytu sprzętu, oprogramowania i użytkowników) Jeżeli nie interesuje nas pełen audyt możemy wybrać tylko jeden z segmentów: Audyt sprzętu Audyt oprogramowania Audyt użytkowników Wysyłając polecenie skanowania użytkownik jest pytany o miejsce ...
Dec 12, 2018
Labels: audyty, skanowanie
Page: Identyfikacja w audycie aplikacji chmurowych (LOG)
... aplikacjach webowych widoczne są tylko dla wbudowanego audytu o nazwie Audyt bazowy Ponownie wykonać rozliczenie licencji w celu pojawienia się pozycji związanych ...
Oct 16, 2020