Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Założenia funkcjonalne

Akcja ma na celu wykonanie poszczególnego raportu bądź raportów po spełnieniu wymagać wyzwalacza.

Założenia:

  • Akcja umożliwia wybór raportu z dostępnej listy istniejących,
  • Operator ma możliwość wyboru formatu danego raportu.
Wygląd okna akcji:Status AKTUALNY

Dotyczy wersji: 2.x - 6.x

Poziom wiedzy ZAAWANSOWANY


Spis dokumentu


Powiązane

Found 10 search result(s) for Raport.

Page: Raport ilości wydruków drukarki (LOG System)
... okres przechowywania danych z monitoringu został ustawiony na 30 dni Raport zbliżony swoją strukturą do raportu Raport kosztów wydruku drukarki https://dokumentacja.logsystem.pl/pages/viewpage.action?pageId=35586322 Parametry raportu 20181115 092249Raport ilości wydruków ...
Dec 12, 2018
Labels: raport, wydruki
Page: Raport zmian audytowych (LOG System)
... dostępnych porównań audytów Nazwa komputera Nazwa komputera dla którego tworzymy raport zmian audytowych W przypadku nieokreślenia Nazwy komputera raport zostanie wygenerowany dla wszystkich komputerów, których wyniki skanowania znajdują się
Dec 12, 2018
Labels: raport, audyt
Page: Raport ilości wydruków użytkownika (LOG System)
... okres przechowywania danych z monitoringu został ustawiony na 30 dni Raport zbliżony swoją strukturą do raportu Raport kosztów wydruku użytkownika https://dokumentacja.logsystem.pl/pages/viewpage.action?pageId=35586325 Parametry raportu 20181115 092959Raport ilości wydruków ...
Dec 12, 2018
Labels: raport, wydruki, użytkownicy
Page: Raport kosztów wydruku drukarki (LOG System)
... Parametr Opis Nazwa drukarki Drukarka z monitoringu której ma dotyczyć raport. W przypadku nieokreślenia Nazwy drukarki raport zostanie wygenerowany dla wszystkich drukarek (danych z monitoringu). Pokaż szczegóły ...
Dec 12, 2018
Labels: raport, wydruki, koszty
Page: Raport kosztów wydruku użytkownika (LOG System)
... Parametr Opis Nazwa użytkownika Użytkownik z monitoringu którego ma dotyczyć raport. W przypadku nieokreślenia Nazwy użytkownika raport zostanie wygenerowany dla wszystkich użytkowników (danych z monitoringu). Pokaż szczegóły ...
Dec 12, 2018
Labels: raport, wydruki, koszty
Page: Raport Zgłoszenia - Czas rozwiązania (LOG System)
... uwzględniony średni czas rozwiązywania zgłoszeń niezależnie od nadanego mu priorytetu, Raport generowany jest w oparciu o zgłoszenia posiadające status: Rozwiązany https://dokumentacja.logsystem.pl/pages/viewpage.action?pageId=37849658
Dec 12, 2018
Labels: raport, zgłoszenie
Page: Rozliczenie licencji (raport) (LOG System)
... o komputerach, Zapisywanie rozliczenia licencji, Historia rozliczeń licencji. Założenia funkcjonalne  Raport rozliczenia licencji ma na celu zaprezentowanie wybranych informacji na temat ... x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane rozliczenielicencji rozliczenie licencje oprogramowanie
Dec 12, 2018
Labels: licencje, oprogramowanie, raport, rozliczenie, rozliczenie_licencji
Page: Magazyn - Stan magazynowy (LOG)
... Założenia funkcjonalne Raport pozwala na wydruk aktualnego stanu magazynowego dla wybranego Magazynu. Parametry ... x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane sprzęt zasoby raport
Dec 18, 2019
Labels: raport, zasoby, sprzęt
Page: Szybkie raporty na podstawie aktualnego widoku (LOG System)
... pytaniem o otwarcie raportu: image201745 9:22:41.png Tak raport zostanie otwarty przez domyślny program obsługujący dane rozszerzenia plików Nie ... wersji: 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane
Dec 21, 2018
Labels: raport
Page: Magazyn - Wydanie z magazynu (LOG)
... Założenia funkcjonalne Raport pozwala na wydruk dokumentu wydania pozycji magazynowych z danego Magazynu ... x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane sprzęt zasoby raport
Dec 18, 2019
Labels: raport, zasoby, sprzęt