Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Istnieje możliwość dodania licencji z automatycznie podstawionymi wymaganymi polami na podstawie informacji jakie dostarcza nam Rozliczenie licencji. W tym celu należy wprowadzić rozliczanie licencji w tryb edycji. Następnie w oknie edycji kliknąć dwukrotnie na interesującą nas pozycję przy której widnieje ujemna wartość w kolumnie Wynik (pozycja koloru czerwonego):

Otworzy się okno dodawania Zasobu (Licencja). Możemy z tego miejsca dodać interesującą nas liczbę posiadanych licencji:

Uwaga!

Okno Dodania nowego zasobu (Licencja) nie otworzy się w przypadku gdy nie jest wymagana licencja na dane oprogramowanie lub posiadamy wystarczającą ilość licencji.


Status AKTUALNY

Dotyczy wersji: 2.x - 6.x

Poziom wiedzy PODSTAWOWY

Spis dokumentu

Powiązane

Found 9 search result(s) for Licencje, SAM.

Page: Przenoszenie licencji (LOG System)
... wersji: 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane sam licencje ... na jego miejsce zatrudniamy nowego pracownika możemy od razu przenieść licencje
Jan 03, 2019
Labels: licencje, sam
Page: Zarządzanie licencjami (LOG System)
... wersji: 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane   licencje audyt sam
Dec 24, 2018
Labels: licencje, audyt, sam
Page: Sprawdzenie na których komputerach występuje oprogramowanie w rozliczeniu licencji (LOG System)
... wersji: 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane sam licencje audyt
Dec 24, 2018
Labels: licencje, audyt, sam
Page: Rozliczenie licencji (LOG System)
... wersji: 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane licencje raporty sam ... w procesie rozliczenia. LOG System może domyślnie uwzględniać (lub nie) licencje
Dec 24, 2018
Labels: licencje, raporty, sam
Page: Wykonanie rozliczenie licencji (LOG System)
... wersji: 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane licencje sam audyt ... w procesie rozliczenia. LOG System może domyślnie uwzględniać (lub nie) licencje
Dec 24, 2018
Labels: licencje, audyt, sam
Page: Wzorce i Słowniki - importowanie do programu nowych wzorców lub słowników (LOG)
... wersji: 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane sam licencje audyt
Feb 13, 2020
Labels: licencje, audyt, sam
Page: Dodanie notatki do pozycji rozliczenia licencji (LOG System)
... wersji: 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane licencje sam audyt ... pozycji na Rozliczeniu licencji należy kliknąć wejść w perspektywę Zasoby > Licencje
Dec 24, 2018
Labels: licencje, audyt, sam
Page: Informacje dostarczane przez Rozliczenie licencji (LOG System)
... wersji: 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane sam licencje audyt ... podstawie przeprowadzonej wcześniej identyfikacji oprogramowania należy skorzystać z perspektywy Zasoby > Licencje
Dec 24, 2018
Labels: licencje, audyt, sam
Page: Zadania w systemie Helpdesk (LOG System)
... dedykowane dla operatorów systemu Helpdesk, czyli grupy z uprawnieniami wykorzystującymi licencję. Zadania nie posiadają rozwiązań. Przy zamykaniu zadań będzie możliwość podania ...
Oct 30, 2019
Labels: konfiguracja, zgłoszenia, katalog_usług, zadania