Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Założenia funkcjonalne

System dostarcza funkcję szybkich raportów. Można je tworzyć w zasadzie z każdego miejsca w programie.

Służą one do zapisania informacji aktualnie wyświetlanych w różnych dostępnych formatach plików. Przycisk umożliwiający zapisanie szybkiego raportu znajduje się w prawym górnym rogu Konsoli LOG System (na pasku szybkiego dostępu). Rozwinięcie listy ukrytej pod przyciskiem pozwala wybrać jeden z dostępnych formatów pliku:

Po wygenerowaniu i zapisaniu raportu na dysku komputera pojawia się okno z pytaniem o otwarcie raportu:

  • Tak - raport zostanie otwarty przez domyślny program obsługujący dane rozszerzenia plików
  • Nie - raport zostanie zapisany we wskazanej wcześniej lokalizacji z możliwością otwarcia w późniejszym czasie

Poniżej przedstawiono przykładowe raporty:

  • Zidentyfikowane oprogramowanie na komputerze LOG-LSZ-14 zapisane do pliku *.xls

     
  • Karta komputera wygenerowana na podstawie zakładki "Podsumowanie" i zapisana do pliku *.jpg 

     


Status AKTUALNY

Dotyczy wersji: 2.x - 6.x

Poziom wiedzy PODSTAWOWY


Spis dokumentu


Powiązane

Found 2 search result(s) for szybkie raporty.

Page: Wykonywanie szybkich raportów na podstawie widoków (LOG System)
... Założenia Szybkie raporty można tworzyć w zasadzie z każdego miejsca w programie. Służą ... jeden z dostępnych formatów pliku. 20181105 153332Window.png Poniżej przedstawiono przykładowe raporty
Dec 24, 2018
Labels: raporty, szybkie_raporty
Page: Panel startowy - operator (LOG System)
... się w dolnej części ekranu.  Widok dashboardy Widok dashboardy grupuje szybkie raporty dotyczące pracy operatora lub jego grupy. image20181210144858.png image20181210145016.png ...
Dec 19, 2018
Labels: zgłoszenia, katalog_usług, nawigacja