Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Założenia funkcjonalne

- Raport ma na celu przedstawienie zainstalowanych systemów operacyjnych oraz serwerowych na poszczególnych komputerach w zestawieniu z zakupionymi licencjami typu OEM,

- Zakupiona licencja oznacza w przypadku tego raportu licencję która jest przypisana do komputera za pomocą relacji Przypisanie licencji. W przypadku braku przypisania licencji, np w przypadku braku certyfikatu OEM na obudowie, otrzymamy informację: Braku COA na obudowie przy danym komputerze,

- Raport pozwoli uzyskać informację na temat tego który komputer nie posiada przypisanej licencji lub też posiada przypisaną licencję ale jest ona niezgodna z systemem który jest zainstalowany na tym komputerze (oczywiście raport uwzględnia możliwość wykonania downgrade'u zgodnie z zasadami licencjonowania firmy Microsoft).

Parametry raportu

Parametr
Opis
AudytWybór audytu z jakiego mają pochodzić dane dotyczące zainstalowanych systemów operacyjnych i serwerowych oraz relacji
Pokaż tylko niezgodnościZaznaczony checkbox pozwala na przedstawienie w raporcie tylko tych pozycji dla których występuje niezgodność w kolumnie Wynik

Prezentacja przykładowego raportu


Status AKTUALNY

Dotyczy wersji: 2.x - 6.x

Poziom wiedzy PODSTAWOWY

Spis dokumentu

Powiązane

Found 1 search result(s) for systemy operacyjne.

Page: Architektura systemu LOG (LOG)
... danych. Do serwera aplikacji podłączamy się również konsolami administracyjnymi. Obsługiwane systemy operacyjne Rodzina systemu operacyjnego Serwer LOG System Konsola LOG System Agent ... ...
Dec 05, 2019