Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Cel 

Poniższe zapisy są specyfikacją procesu Administracja Bezpieczeństwem Informacji - Konto dla nowego pracownika, opisującą usługi i rezultaty prac, które firma LOG Systems jest zobowiązana dostarczyć dla Zamawiającego, w ramach wdrożenia rozwiązania LOG System, zgodnie z wymaganiami dostarczonymi przez Zamawiającego.

Niniejsze zapisy stanowią dokument analizy procesu Administracja Bezpieczeństwem Informacji - Konto dla nowego pracownika w organizacji klienta wykonaną przez LOG Systems sp. z o.o. (dalej: Wykonawca), w której obie strony zgadzają się na wykonanie poniżej opisanych procesów. Zapisy opisują warunki związane z ich dostarczeniem.

Odbiorcy 

Niniejszy dokument jest dokumentem technicznym dedykowanym osobom biorącym udział w realizacji zadań związanych z dostarczeniem i wdrożeniem Oprogramowania LOG System zarówno po stronie Zamawiającego jak i Wykonawcy.

Proces Konto dla nowego pracownika

Opis zgłoszeń w ramach usługi Administracja bezpieczeństwa informacji

Typ zgłoszenia: Konto dla nowego pracownika

Nazwa procesu:

Konto dla nowego pracownika

Szablon procesu:

SERVICE REQUEST

Opis procesu

Zarejestruj zgłoszenie jeśli chcesz

zawnioskować o utworzenie

konta dla nowego pracownika

Właściciel usługi:

IOD


Statusy i dostępne akcje

Tabelka ma na celu przedstawić w zrozumiały sposób mechanikę procesów oraz ich standardowa konstrukcję.  Tabelka opisuje statusy oraz stany procesów, przejścia pomiędzy statusami a stanami oraz dostępne przyciski. Wymienione statusy, stany oraz przyciski mogą wywoływać kolejne akcje takie jak wyświetlanie okien przejściowych, podpowiedzi systemu. Dane akcje mogą być dostępne dla wszystkich grup przewidzianych w procesach lub dla pewnych wybranych grup użytkowników. Akcja systemu może wywoływać powiadomienia mailowe. Tabelka nie zawiera zdefiniowanych akcji, które wywołują powiadomienia mailowe, co wynika z faktu, że jest to element podlegający szczegółowym ustaleniom podczas fazy parametryzacji przedmiotu wdrożenia.

 

Legenda:

NazwaOpisPrzykładowa wartość
Statuspola w tabelce wskazują na status zgłoszenia
Akcjepola w tabelce wskazują jakie akcje są dostępne w ramach danego statusu
Czy jest okno przejścia?pola w tabelce wskazują, czy dany przycisk wywołuje dodatkowe okno przejścia w procesie (T = tak/ N = Nie)
Czy akcja zmienia statusu?Pola w tabelce wskazują, czy dana akcja powoduje zmianę statusu.
Status docelowypola w tabelce wskazują do jakiego statusu przejdzie zgłoszenie po wywołaniu akcji
Podpowiedzi systemupola w tabelce wskazują, czy system w danej akcji wywoła pole komentarza z podpowiedzią
Kto może podjąć akcję?pola w tabelce wskazują grupy, dla których dana akcja jest możliwa do podjęcia
Powiadomienia mailowepola w tabelce wskazują, czy dana akcja powoduje wysłanie powiadomienia mailowego


Status:

Stan procesu:

Akcje:

Czy jest okno przejścia?

Czy akcja zmienia status?

Status docelowy:

Podpowiedzi systemu

Kto może podjąć akcję?

Powiadomienia mailowe

Uwagi

 

 

[Rejestracja] ->

[Formularz wejściowy]

T

Zarejestrowany

Brak

Zgłaszający 

Zgłaszający, IOD

 

Zarejestrowany

Otwarty

Podejmij zgłoszenie

N

T

W trakcie

Brak

IOD

 


 

 

Odrzuć

T

T

 Odrzucony

Brak

IOD

 

 

W trakcie

Otwarty

Zrealizowany

T

T

Zrealizowany

Brak

IOD

Zgłaszający, IOD

 Odrzuć

T

T

 Odrzucony

Brak

IODZrealizowany

Zamknięty 

Reklamacja

T

T

 W trakcie

Brak

 

Zgłaszający


 ZamknijTTZamkniętyBrakIODZatwierdźTTZamkniętyBrakZgłaszający


Grupy podejmujące działania w procesie

  • Zgłaszający – wszyscy uprawnieni użytkownicy 
  • Realizujący – IOD

Lista i zawartość formularzy zgłoszeń

Formularz wejściowy: konto dla nowego pracownika


Etykieta pola:

Wartość Pola:

Widoczność

Uwagi:

Tytuł:

Wniosek o utworzenia konta dla nowego pracownika

Wszystkie pola w formularzu widoczne dla uprawnionych użytkowników

Pole edytowalne

KategoriaNowy pracownik

Zgłaszający

Pole wyboru.
Planowane rozpoczęcie prac*[1]

Pole daty.
Dział

DH

DK

DKB

DHG

DM

DOK

DOP

DPO

DS

DT

DW

DWS

GK

IT

MAG

Sekretariat

Serwerownia

Z


Pole wyboru.
Lokalizacja

Pole wyboru.
Stanowisko

Architekt

Dyrektor techniczny

Koordynator projektu

Prezes zarządu

Programista

Tester


Pole wyboru.
Załączniki

Po wciśnięciu przycisku Wczytaj plik system umożliwi podpięcie załączników do zgłoszenia.
Słowa kluczowe

Podpowiedź: Wpisz słowa kluczowe dla tego zgłoszenia, oddzielając je przecinkami. Pole umożliwia wpisanie słów kluczowych dla zgłoszenia.

Treść

Imię i nazwisko pracownika:

Przełożony:

Numer telefonu:

 

 

Zapisz

Przycisk umożliwiający zapisanie danych w formularzu i uruchomienie dalszych kroków procesu


Lista formularzy pośrednich w procesie

Formularz pośredni: Odrzuć

Etykieta pola:

Wartość Pola:

Widoczność

Komentarz*
IOD
Notatka


Formularz pośredni: Zrealizowany

Etykieta pola:

Wartość Pola:

Widoczność

Rozwiązanie

 

IOD

Dodaj to rozwiązanie jako nowy wpis do bazy wiedzy (checkbox)

 (Pole checkbox)

Dodaj czas pracy (menu)

 

Załączniki(Umożliwia podpięcie załączników)

Formularz pośredni: Reklamacja


Etykieta pola:

Wartość pola:Widoczność:
Komentarz*
Zgłaszający

Formularz pośredni: Zamknięty

Etykieta pola:

Wartość Pola:

Widoczność:

Komentarz*

 

IOD

 

Notatka

 

Formularz pośredni: Zatwierdź


Etykieta pola:

Wartość Pola:

Widoczność:

Ocena jakości realizacji*

Bardzo dobrze

Bardzo słabo

Dobrze

Dostatecznie

Słabo

Zgłaszający
Komentarz
Zgłaszający


[1]Pola oznaczone gwiazdką oznaczają pola wymagane

Status AKTUALNY

Dotyczy wersji: 2.x - 6.x

Poziom wiedzy PODSTAWOWY

Spis dokumentu

Powiązane

Found 7 search result(s) for konto dla nowego pracownika.

Page: Rejestracja zgłoszenia konto dla nowego pracownika (LOG System)
... Wstęp W tej sekcji opisano metodę rejestrowania zgłoszenia konto dla nowego pracownika poprzez Katalog usług na portalu samoobsługowym. Założenia funkcjonalne 1. Aby ...
Oct 17, 2019
Labels: konto_dla_nowego_pracownika, zgłoszenia, katalog_usług, rodo
Page: Konto dla nowego pracownika wersja (2.x - 6.x) (LOG System)
... Schemat procesu Proces konto dla nowego pracownika został zbudowany w narzędziu wg następującego schematu: OCHRONA DANYCH.png @self ...
May 31, 2019
Labels: workflow, rodo
Page: Wniosek o założenie konta dla nowego pracownika (zgłoszenia RODO) (LOG System)
... Systemu Informatycznego. Zarejestrowany użytkownik może zgłosić wniosek o dodanie konta dla nowego pracownika poprzez system HD. 20191017 105720#92 Wniosek o przydział oprogramowania ... ...
Oct 17, 2019
Labels: konto_dla_nowego_pracownika, zgłoszenia, katalog_usług, rodo
Page: Katalog usług (LOG)
... zdefiniowane uprawnienia nie wszystkie kafelki lub formularze zgłoszeń są dostępne dla każdego użytkownika. Użytkownik wybiera jeden z przygotowanych tematycznie formularzy i ...
Nov 05, 2019
Labels: katalog, wnioski, zgloszenia, usługi, rodo ... 1 more labels.
Page: Rejestracja zgłoszenia nadanie upoważnienia do czynności przetwarzania (LOG System)
... na portalu samoobsługowym. Założenia funkcjonalne 1. Aby zarejestrować nowe zgłoszenie konto dla nowego pracownika należy zalogować się do systemu. System umożliwia również rejestrację wniosku ...
Oct 17, 2019
Labels: zgłoszenia, katalog_usług, rodo, nadanie_uprawnień_do_procesu_przetwarzania
Page: Rejestracja zgłoszenia nadanie upoważnienia do zbioru danych (LOG System)
... na portalu samoobsługowym. Założenia funkcjonalne 1. Aby zarejestrować nowe zgłoszenie konto dla nowego pracownika należy zalogować się do systemu. System umożliwia również rejestrację wniosku ...
Oct 17, 2019
Labels: zgłoszenia, katalog_usług, rodo, nadanie_uprawnień_do_procesu_przetwarzania
Page: Specyfikacja procesu nadanie upoważnienia do zbioru danych/procesu przetwarzania (LOG System)
... LOG System zarówno po stronie Zamawiającego jak i Wykonawcy. Proces Konto dla nowego pracownika Opis zgłoszeń w ramach usługi Administracja bezpieczeństwa informacji Typ zgłoszenia ... ...
May 31, 2019

  • No labels