Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Status AKTUALNY

Dotyczy wersji: 2.x - 6.x

Poziom wiedzy PODSTAWOWY


Spis dokumentu


Powiązane

Found 10 search result(s) for SAM.

Page: Testy zarządzania licencjami (SAM) (LOG)
Założenia Sekcja opisuje wdrożone funkcjonalności modułu oraz spodziewany wynik testu. Testy funkcjonalne są tak skonstruowane, aby mógł je samodzielnie wykonać Zamawiający. Funkcja Opis testu Wynik Wykonanie rozliczenia licencji Utworzenie i ...
Dec 27, 2018
Labels: test, funkcja
Page: Rola - Administrator Licencji (LOG)
... wersji: 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane sam
Dec 20, 2018
Labels: sam
Page: Zarządzanie licencjami (LOG)
... x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane   licencje audyt sam
Dec 24, 2018
Labels: licencje, audyt, sam
Page: Sprawdzenie na których komputerach występuje oprogramowanie w rozliczeniu licencji (LOG)
... wersji: 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane sam licencje audyt
Dec 24, 2018
Labels: licencje, audyt, sam
Page: Wzorce i Słowniki - importowanie do programu nowych wzorców lub słowników (LOG)
... wersji: 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane sam licencje audyt
Feb 13, 2020
Labels: licencje, audyt, sam
Page: Przenoszenie licencji (LOG)
... wersji: 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane sam licencje
Jan 03, 2019
Labels: licencje, sam
Page: Tworzenie nowych licencji na podstawie pozycji na rozliczeniu licencji (LOG)
... wersji: 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane sam licencje audyt
Dec 24, 2018
Labels: licencje, audyt, sam
Page: Dodanie notatki do pozycji rozliczenia licencji (LOG)
... 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane licencje sam audyt
Dec 24, 2018
Labels: licencje, audyt, sam
Page: Rozliczenie licencji (LOG)
... x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane licencje raporty sam
Dec 24, 2018
Labels: licencje, raporty, sam
Page: Wykonanie rozliczenie licencji (LOG)
... 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane licencje sam audyt
Dec 24, 2018
Labels: licencje, audyt, sam


  • No labels