Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Wstęp

W tej sekcji opisano metodę rejestrowania naruszenia ochrony danych poprzez Katalog usług na portalu samoobsługowym.

Założenia funkcjonalne

1. Aby zarejestrować nowe naruszenie ochrony danych informacji należy zalogować się do systemu.

Rejestracja poprzez e-mail

System umożliwia również rejestrację naruszenia poprzez email. Szczegóły znajdziesz tutaj.

 1. Po zalogowaniu do systemu należy uruchomić katalog usług za pomocą przycisku +Dodaj sprawę.Kliknięcie spowoduje uruchomienie Katalogu usług w którym należy wybrać kafelek grupujący zgłoszenia Administracja Bezpieczeństwem Informacji, a następnie wybrać szablon Naruszenie ochrony danych za pomocą przycisku Utwórz.
 2. System uruchomi formularz zgłoszenie naruszenie ochrony danych w którym należy uzupełnić właściwe pola.

  Pola obowiązkowe

  Każde pole oznaczone symbolem * jest polem obowiązkowym.

 3. Zgłoszenie zostanie zarejestrowane po kliknięciu przycisku Zapisz.

  Dodawanie załączników

  Instrukcja dodawania załączników jest dostępna tutaj.

  Dodawanie zasobów

  Instrukcja dodawania zasobów jest dostępna tutaj.


Status AKTUALNY

Dotyczy wersji: 2.x - 6.x

Poziom wiedzy PODSTAWOWY


Spis dokumentu


Powiązane

Found 10 search result(s) for naruszenie ochrony danych.

Page: Naruszenie ochrony danych (zgłoszenia RODO) (LOG System)
... Wstęp  Naruszenie ochrony danych to szczególny przypadek incydentu bezpieczeństwa informacji, zgłaszany w przypadku gdy nastąpiło ... ścieżkę obsługi niż incydent bezpieczeństwa i pozwala na powiadomienie administratora danych ...
Dec 17, 2018
Labels: naruszenie_ochrony_danych, zgłoszenia, katalog_usług, rodo
Page: Specyfikacja procesu naruszenie ochrony danych (LOG System)
... użytkownicy  Realizujący – IOD Lista i zawartość formularzy zgłoszeń Formularz wejściowy: naruszenie ochrony danych  https://dokumentacja.logsystem.pl/plugins/servlet/confluence/placeholder/unknownattachment?locale=plPL&version=2 Etykieta pola: Wartość Pola: Widoczność Uwagi: Tytuł: Naruszenie ochrony danych Wszystkie pola w formularzu widoczne dla wszystkich ...
May 31, 2019
Labels: naruszenie_ochrony_danych, rodo
Page: Obsługa zgłoszenia naruszenie ochrony danych (LOG System)
... Założenia Po zarejestrowaniu zgłoszenia naruszenia ochrony danych będzie ono dostępne na panelu zgłoszeń. Rejestracja naruszenia ochrony danych https://dokumentacja.logsystem.pl/display/LS/Rejestracjanaruszeniaochronydanych Proces obsługi zgłoszenia Naruszenie ochrony danych dostępne jest na liście zgłoszeń Otwartych.   image20181210164916.pn ...
Dec 27, 2018
Labels: naruszenie_ochrony_danych, katalog_usług, rodo
Page: Rejestr naruszeń ochrony danych (LOG System)
... Wstęp  System dostarcza wygodny w obsłudze rejestr naruszeń ochrony danych. Naruszenie ochrony danych to szczególny przypadek incydentu bezpieczeństwa informacji, zgłaszany w przypadku gdy nastąpiło ... odnajdujemy kolumnę Kategoria. W wyszukiwarce wpisujemy nazwę wyszukiwanego elementu np. ...
Dec 21, 2018
Labels: naruszenie_ochrony_danych, katalog_usług, rodo
Page: Naruszenie ochrony danych wersja (2.x - 6.x) (LOG System)
... Schemat procesu Proces naruszenia danych osobowych został zbudowany w narzędziu wg następującego schematu: OCHRONA DANYCH.png ...
May 31, 2019
Labels: workflow, rodo
Page: Słownik pojęć (LOG System)
... przynajmniej jednego działu firmy. niska pozostałe zdarzenia związane z bezpieczeństwem. Naruszenie ochrony danych Naruszenie ochrony danych to szczególny przypadek incydentu bezpieczeństwa informacji, zgłaszany w przypadku gdy nastąpiło ... w zakresie wskazanym w upoważnieniu (rejestr osób upoważnionych do przetwarzania ...
Dec 19, 2018
Page: Administracja bezpieczeństwem informacji (zgłoszenia RODO) (LOG System)
... genetyczne/dane biometryczne/dane dotyczące zdrowia). •    Pozyskiwania zgody na przetwarzanie danych osobowych. •    Obowiązku wyznaczania Inspektora Ochrony Danych. •    Podejścia opartego na ryzyku – im mniej potencjalnych zagrożeń dla danych ... ...
Dec 24, 2018
Labels: incydent_bezpieczeństwa, naruszenie_ochrony_danych, rodo, uprawnienia, administracja_bezpieczeństwem
Page: Specyfikacja procesu incydent bezpieczeństwa informacji (LOG System)
... Otwarty Rozwiąż T T Rozwiązany Brak IOD Zgłaszający, IOD       Zgłoś naruszenie ochrony danych T N     IOD   System uruchomi formatkę naruszenia ochrony danych. Utworzony incydent zostanie powiązany z naruszeniem ochrony danych. Rozwiązany ...
May 31, 2019
Page: Katalog usług (LOG System)
... Proces umożliwia skierowanie do Helpdesk incydentu z bezpieczeństwem informacji. 2 Naruszenie ochrony danych Proces umożliwia skierowanie do Helpdesk naruszenia zbioru danych. 3 Zgłoszenie zbioru danych Proces umożliwia skierowanie do Helpdesk zgłoszenia ...
Mar 07, 2019
Labels: katalog, wnioski, zgloszenia, usługi, rodo ... 1 more labels.
Page: Analiza ryzyk (LOG System)
... ściśle powiązany z modułem zgłoszeń. W zgłoszeniach Incydent bezpieczeństwa oraz Naruszenie Ochrony Danych odkryte są pola Zagrożenie powiązane z procesem zarządzania ryzykiem. image201812712756.pn ... z trendem. Zakładka dostarcza informacji do dokonywania oceny skutków dla ...
Jan 04, 2019
Labels: analiza_ryzyka, rodo