Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Założenia funkcjonalne

- Raport ma na celu prezentację zasobów jakie zostały przekazane pomiędzy dwoma pracownikami lub też gdy nastąpiło przekazanie zasobu do działu IT, np. w przypadku zwolnienia pracownika lub też w przypadku zwrotu sprzętu już nieużywanego,  

- Dla poprawnego wykonania raportu należy w pierwszej kolejność dane zasoby przekazać pomiędzy pracownikami w bazie LOG System. Do tego celu używamy opcji przeniesienia relacji pomiędzy zasobami,

- Zawartość informacji w raporcie dotycząca poszczególnych osób oraz przekazywanego zasobu uzależniona jest od ilości danych dla danego zasobu.

Parametry raportu

Parametr
Opis
Przekazano od

Należy wybrać pracownika który przekazał zasób

Przekazano doNależy wybrać pracownika, któremu zasób został przekazany
PotwierdziłNależy wybrać pracownika, który potwierdził przekazanie zasobu
Typ zasobuOpcjonalnie możemy z rozwijanej listy wybrać Typ zasobu, jaki ma się pojawić na liście w raporcie przekazanych zasobów
Rodzaj zasobuOpcjonalnie możemy z rozwijanej listy wybrać Rodzaj zasobu, jaki ma się pojawić na liście w raporcie przekazanych zasobów
Przekazano (dni temu)Parametr Przekazano (dni temu) domyślnie ustawiony jest na wartość 30
Kod kreskowy z polaParametr określający na podstawie jakiego (do wyboru mamy trzy pola) pola zostanie wygenerowany kod kreskowy dla danego zasobu

Prezentacja przykładowego raportu

 


Status AKTUALNY

Dotyczy wersji: 2.x - 6.x

Poziom wiedzy PODSTAWOWY

Spis dokumentu

Powiązane

Found 2 search result(s) for przekazanie zasobu.

Page: Karta ewidencyjna pracownika z zainstalowanym oprogramowaniem (LOG System)
... pojawią się wszystkie zasoby niezależnie od rodzaju użytej relacji Nazwa zasobu Nazwa zasobu, który jest związany relacją z pracownikiem dla którego jest tworzona ... Cel zastosowania Każde ...
Dec 12, 2018
Labels: raport, karta_ewidencyjna
Page: Zasady działania Relacji (LOG)
... z największym procentowym udziałem plików danych w zajętości dysków https://dokumentacja.logsystem.pl/pages/viewpage.action?pageId=10322761, Przekazanie zasobu od osoby do osoby https://dokumentacja.logsystem.pl/display/LS/Przekazaniezasobuodosobydoosoby, Zestawienie instalacji oprogramowania uwzględniające niedobór ... ...
Dec 17, 2018
Labels: zasoby, relacje, favourite