Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Założenia

LOG System umożliwia pełną konfigurację systemu bezpośrednio z konsoli administracyjnej


Uruchomienie konsoli administracyjnej i zmiana hasła

Import aktualnej listy wzorców i słowników systemu

LOG System Agent - konfiguracja i utworzenie pliku instalacyjnego

Narzędzia administracyjne - konfiguracja

Sposób prezentacji danych w LOG System - przegląd

LOG System daje użytkownikowi konsoli administracyjnej możliwość określenia sposobu prezentacji danych poprzez modyfikację:

Role systemowe i użytkownicy - konfiguracja uprawnień

W celu konfiguracji dostępu do konsoli administracyjnej logujemy się do konsoli i przechodzimy do zakładki Konfiguracja ---> Uprawnienia i definiujemy role oraz użytkowników.

 

Export i import konfiguracji systemu do pliku

Zaleca się, aby po każdej zmianie konfiguracji wykonać export konfiguracji systemu.

 

Export konfiguracji

1. Po zalogowaniu się do konsoli administracyjnej przechodzimy do perspektywy Konfiguracja, następnie na wstążce klikamy Konfiguracja --> Export:
 

 
2. W zaprezentowanym oknie podajemy lokalizację zapisu pliku z konfiguracją oraz określamy jego zakres poprzez zaznaczenie bądź odznaczenie odpowiedniego checkbox'a.
3. Klikamy OK. System po wyeksportowaniu danych poinformuje nas odpowiednim komunikatem.

Import konfiguracji

1. Po zalogowaniu się do konsoli administracyjnej przechodzimy do perspektywy Konfiguracja, następnie na wstążce klikamy Konfiguracja --> Import:
 

 
2. W zaprezentowanym oknie podajemy lokalizację zapisanego wcześniej pliku z konfiguracją oraz określamy jego zakres poprzez zaznaczenie bądź odznaczenie odpowiedniego checkboxa.
3. Klikamy OK. System po zaimportowaniu danych poinformuje nas odpowiednim komunikatem.
 


Status AKTUALNY

Dotyczy wersji: 2.x - 6.x

Poziom wiedzy ZAAWANSOWANY

Spis dokumentu

Powiązane

Found 10 search result(s) for konfiguracja.

Page: Konfiguracja (LOG System)
... wersji: 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane konfiguracja administracja administrators
Dec 27, 2018
Labels: konfiguracja, administrators, administracja
Page: Konfiguracja agenta - zdalna zmiana parametrów (LOG System)
... 115407Konfiguracja agentów.png Sekcja zawiera parametry monitorowania i blokowania nośników danych. Konfiguracja agenta jest nadrzędna względem informacji zawartych w perspektywie Konfiguracja. W przypadku wybrania opcji Użyj konfiguracji globalnej ustawienia będą importowane
Dec 27, 2018
Labels: agent, zdalnie, konfiguracja
Page: Konfiguracja globalna Helpdesk- opis parametrów (LOG System)
... Założenia Dostęp do konfiguracji globalne możliwy jest z perspektywy: Administracja > Konfiguracja > Konfiguracja globalna: 20181204 145952Konfiguracja globalna Helpdesk – Opera.png W poniższej tabeli przedstawiono ...
Dec 27, 2018
Labels: konfiguracja, helpdesk
Page: Konfiguracja okresu przechowywania danych z monitoringu (LOG System)
... celu zdefiniowania okresu przechowywania danych z monitoringu należy w perspektywie Konfiguracja  w sekcji Konfiguracja globalna  zmodyfikować parametr Okres przechowywania wyników monitoringu (w dniach): 20181023 ... wersji: 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane
Dec 17, 2018
Labels: konfiguracja, przechowywanie, dane, monitoring
Page: Konfiguracja LOG Helpdesk (LOG System)
... 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane helpdesk konfiguracja administracja
Dec 27, 2018
Labels: konfiguracja, helpdesk, administracja
Page: Konfiguracja zakresu skanowanych danych (LOG System)
... zarejestrowane przez skaner (offline lub online) można zdefiniować w perspektywie Konfiguracja w sekcji Globalne parametry skanowania komputerów:  20181116 134930Window.png Zakładka Rozszerzenia
Dec 27, 2018
Labels: konfiguracja, skanowanie
Page: Konfiguracja integracji z LOG System (LOG System)
... należy włączyć integrację z LOG System poprzez przejście do Administracja > Konfiguracja > Integracja z LOG System i wprowadzenie odpowiednich parametrów zgodnie z ...
Jan 22, 2019
Labels: konfiguracja, integracja, helpdesk
Page: Konfiguracja serwerów pocztowych (LOG System)
... 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane imap pop3 smtp konfiguracja administracja
Dec 27, 2018
Labels: imap, smtp, konfiguracja, pop3, administracja
Page: Integracja LOG System z Helpdesk - konfiguracja (LOG System)
... uprawnień należy z poziomu konsoli LOG System przejść do perspektywy Konfiguracja > Konfiguracja użytkowników> Uprawnienia > Role i dla danej roli nadać odpowiednie Prawa ...
Jan 23, 2019
Labels: konfiguracja, integracja
Page: Konfiguracja integracji z Active Directory (LOG System)
... Założenia Dostęp do konfiguracji Integracji z Active Directory: Administracja > Konfiguracja > Integracja z Active Directory. System umożliwia wprowadzenie dowolnej ilości konfiguracji ... 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane activedirectory ad helpdesk
Dec 27, 2018
Labels: ad, konfiguracja, active_directory, helpdesk