Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadataStatus AKTUALNY

Dotyczy wersji: 2.x - 6.x

Poziom wiedzy PODSTAWOWY

Spis dokumentu

Powiązane

Found 10 search result(s) for helpdesk.

Page: Walidacja na pola w Helpdesk (LOG)
... test.html' lub 'test.log'." /> Lista dostępnych pól dla zgłoszeń i zadań Helpdesk Status Dotyczy wersji: 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis ...
Apr 22, 2021
Labels: pola, walidacja, zgłoszenia, formatka, helpdesk
Page: Zgłoszenia w systemie Helpdesk (LOG System)
... w katalogu usług: 20191017 111434#92 Wniosek o przydział oprogramowania Helpdesk – Opera.png lub z poziomu zakładki zasoby: 20191017 111816Zasoby użytkownika Helpdesk
Oct 17, 2019
Labels: zgłoszenia, rodo, helpdesk, itil
Page: Lista pól dla zgłoszeń Helpdesk (LOG System)
... Wstęp Ta sekcja opisuje listę pól dostępnych dla zgłoszeń Helpdesk. @self           Status Dotyczy wersji: 2.x 6.x Poziom wiedzy ...
Dec 27, 2018
Labels: pola, helpdesk
Page: Baza danych LOG Helpdesk (LOG System)
... Wstęp W tej secji artykuły opisują bazę danych LOG Helpdesk.  @self Status Dotyczy wersji: 2.x 6.x Poziom wiedzy ...
Dec 27, 2018
Labels: konfiguracja, baza_danych, helpdesk, administracja
Page: Instalacja LOG Helpdesk (LOG System)
... Wstęp W tej sekcji artykuły opisują metody instalacji LOG Helpdesk.  @self Status Dotyczy wersji: 2.x 6.x Poziom wiedzy ...
Dec 27, 2018
Labels: konfiguracja, instalacja, helpdesk
Page: Konfiguracja LOG Helpdesk (LOG)
... Wstęp W tej sekcji artykuły opisują metody konfiguracji LOG Helpdesk. @self Status Dotyczy wersji: 2.x 6.x Poziom wiedzy ...
Dec 27, 2018
Labels: konfiguracja, helpdesk, administracja
Page: Perspektywa operatora helpdesk (LOG System)
... opisuje mechanikę obsługi zgłoszeń i nawigację po portalu dla operatora Helpdesk.  @self Status Dotyczy wersji: 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu ...
Dec 24, 2018
Labels: katalog_usług, operator, helpdesk, nawigacja
Page: Lista dostępnych pól dla zgłoszeń i zadań Helpdesk (LOG)
... zmiany ReasonForChange Opisowe Poziom wsparcia SupportLevel Słownik Pole słownikowe LOG Helpdesk Pozycja Position Słownik Pole słownikowe LOG Helpdesk Priorytet Priority Słownik Pole słownikowe LOG Helpdesk Procedura cofnięcia WithdrawalProcedure Opisowe Przerwa w
Dec 07, 2020
Labels: pola, formatka, helpdesk
Page: Eksport i import konfiguracji Helpdesk (LOG System)
... Administracja > Konfiguracja, a następnie wybrać opcję Eksport konfiguracji globalnej: 20181207 141905Administracja Helpdesk – Opera.png Po wybraniu polecenia eksportu plik config.xml zostanie zapisany we ... 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane konfiguracja
Dec 27, 2018
Labels: konfiguracja, helpdesk
Page: Automatyczne logowanie SingleSignOn do systemu LOG Helpdesk (LOG System)
... działa zintegrowane uwierzytelnianie Windows. Logowanie do innego konta użytkownika LOG Helpdesk Jeżeli użytkownik jest zalogowany do aplikacji Helpdesk przy użyciu zintegrowanego uwierzytelniania Windows lub standardowego konta Helpdesk, po wylogowaniu się z
Feb 07, 2019
Labels: sso, helpdesk