Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Założenia funkcjonalne

Akcja pozwala na optymalizację bazy LOG System w szerokim zakresie.

Zakres optymalizacji:

  • Usunięcie zbędnych, zidentyfikowanych wisów z rejestru
  • Usunięcie zbędnych, zidentyfikowanych wpisów z rejestru
  • Przebudowa indeksów bazy danych
  • Reorganizacja indeksów bazy danych
  • Zmniejszenie plików bazy danych i dzienników

Wygląd okna akcji

Uwaga!

Decydując na skorzystanie z opcji Z wyzwalacza należy zweryfikować poprawność definicji wykorzystanego wyzwalacza - sugerujemy tutaj użycie wyzwalacza Zdarzenie czasowe.
Status AKTUALNY

Dotyczy wersji: 2.x - 6.x

Poziom wiedzy ZAAWANSOWANY


Spis dokumentu


Powiązane

Found 10 search result(s) for automatyzacja.

Page: Automatyzacja pracy (LOG System)
... Wstęp Zakładka Automatyzacja Pracy pozwala na tworzenie reguł automatyzujące działanie systemu, np. w
Dec 19, 2018
Labels: konfiguracja, automatyzacja, administrators, administracja
Page: Automatyzacja obsługi zgłoszeń (LOG System)
... wersji: 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane automatyzacja zgłoszenia
Dec 27, 2018
Labels: zgłoszenia, automatyzacja
Page: Moduł 'Automatyzacja' (LOG System)
... i wyłączenia automatyzacji za pomocą przycisków ‘Wyłącz’/’Włącz’ w sekcji ‘Automatyzacja’.   Status Dotyczy wersji: 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis ...
Nov 30, 2018
Labels: test, funkcja
Page: Automatyzacja Zarządzania nośnikami danych (LOG)
... Założenia Posiadając moduł Automatyzacja https://dokumentacja.logsystem.pl/display/LS/Automatyzacjapracy możemy zbudować reguły, które pozwolą na automatyczną wysyłkę maili ...
Dec 27, 2018
Labels: konfiguracja, nośniki_danych
Page: Systemowe reguły automatyzacji (LOG System)
... wersji: 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane automatyzacja reguły
Dec 27, 2018
Labels: reguły, automatyzacja
Page: Dostępne akcje w systemie (LOG System)
... wersji: 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane automatyzacja konfiguracja administracja
Dec 27, 2018
Labels: konfiguracja, automatyzacja, administracja
Page: Diagnostyka działania mechanizmu automatyzacji (LOG System)
... określony Wyzwalacz, czyli sprawdzenie przekazanych do wyzwalacza parametrów. W perspektywie Automatyzacja zostały dodane dwie zakładki Diagnostyka  ogólna dla wszystkich reguł oraz
Dec 27, 2018
Labels: diagnostyka, automatyzacja
Page: Możliwość wyłączania mechanizmu automatyzacji (LOG System)
... automatyzacji, mająca na celu zapobieganiu lawinowego wykonywania zadań.  W perspektywie Automatyzacja w bardzo łatwy sposób możemy odszukać duży czerwony przycisk Wyłącz
Dec 27, 2018
Labels: automatyzacja, administrators, administracja
Page: Dostępne wyzwalacze w systemie (LOG System)
... wersji: 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane automatyzacja wyzwalacze konfiguracja administracja administrators
Dec 27, 2018
Labels: wyzwalacze, konfiguracja, automatyzacja, administrators, administracja
Page: Automatyczne zamykanie zgłoszeń/zadań w Helpdesk (LOG System)
... wersji: 5.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane automatyzacja zgłoszenia
Dec 27, 2018
Labels: zgłoszenia, automatyzacja