Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Opis

Od wersji 6.1.x wprowadziliśmy okna modalne do wszystkich systemowych (domyślnych) zgłoszeniach oraz przejść w Helpdesku. Do uruchomienia okna modalnego system nie potrzebuje odświeżać po raz kolejny strony, na której się znajdujemy . Zostały wprowadzone w celu poprawy szybkości działania systemu Helpdesk.

Przykład

Konfiguracja 

Pliki wszystkich okien modalnych znajdują się w katalogu ...\LOGHelpdesk\Views\Workflow\Templates\Modal. 

W celu dodania utworzonego przez siebie okna modalnego należy zapisać go w katalogu Modal, następnie edytować workflow.

Przykładowa edycja
<Transition Id="Zmiana - Opened (Zmiana standardowa)" Name="Zmiana standardowa" From="Zmiana" To="Opened (Zmiana standardowa)" Modal="True"
        DescriptionPl="Tu zgłosisz zmianę standardową"
        DescriptionEn="Here you can report a standard change">
   <Condition Id="PermissionCondition" ForGroups="First-line;Second-line;Operators;Administrators" />
   <Action Id="SetDictionaryFieldAction" Name="Type" Value="94bcb544-398e-42be-bdab-127e26fe6157" />
   <Action Id="SetFieldAction" Name="ProcessName" Value="Zmiana standardowa" />
   <Action Id="SetFieldAction" Name="Subject" Value="Zmiana standardowa" />
   <Action Id="CustomViewAction" Name="Modal\CreateIssue_Zmiana_standardowa_modal" >
    <Validator Id="FieldValidator" Name="Category.Name" Operator="NotEqual" Value="" ErrorMessage="Proszę wybrać odpowiednią kategorię" />
    <Validator Id="FieldValidator" Name="SubCategory.Name" Operator="NotEqual" Value="" ErrorMessage="Proszę wybrać odpowiednią podkategorię" />
    <Validator Id="FieldValidator" Name="LinkedServiceAssets.ResourcesNames" Operator="NotEqual" Value="" ErrorMessage="Proszę wybrać usługę biznesowa której zmiana dotyczy" />
   </Action>
   <Action Id="SendMailAction" Name="IssueCreatedEvent" Address="[m:Notifier];[m:ProcessOwner]" />
  </Transition>

Należy do istniejącego workflow w odpowiedniej sekcji <Transition>....</Transition> dodać dwa kluczowe elementy:

 • <Transition [...] Modal="true" > - jest to informacja dla programu, że dana formatka powinna być otwarta w oknie modalnym,
 • <Action Id="CustomViewAction" Name="Modal\Nazwa_formatki> - domyślnie program każdej formatki szuka w folderze Templates, żeby znalazł naszą formatkę należy poprzedzić nazwę pliku Modal\ .

Status AKTUALNY

Dotyczy wersji: 6.1.x - 6.x

Poziom wiedzy ZAAWANSOWANY

Spis dokumentu

Powiązane

Found 2 search result(s) for okna modalne.

Page: Usprawnienie interfejsu systemu (LOG)
... g Następnie możemy wybrać interesujące nas czynności przeciągając je do okna "Wybrane czynności" lub dodać nową za pomocą pola tekstowego "inne ...
Dec 19, 2019
Page: Modyfikacja pól szablonu zgłoszenia (LOG System)
... artykułów do bazy wiedzy tworzy się w postaci plików ascx(okna modalne) lub aspx. W systemie Helpdesk jeden szablon jest zawarty w ...
May 14, 2019
Labels: pola, modyfikacja, zgłoszenia, helpdesk