Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Wstęp

W tej sekcji opisano w jaki sposób użytkownicy mogą zalogować się do systemu. 

Domyślne parametry logowania po utworzeniu nowej bazy:

Nazwa użytkownika: admin

Hasło: admin

Poniższy zrzut przedstawia domyślne okno logowania do systemu LOG Helpdesk

W celu przełączenia się pomiędzy dostępnymi wersjami językowymi należy wybrać odpowiednią opcję:

Opcja Wyszukaj rozwiązanie w Bazie Wiedzy umożliwia dostęp do informacji zgromadzonych w widoku Baza wiedzy na poziomie publicznym.

 

Zobacz także:

Wersja angielska systemu Helpdesk, opcja SingleSignOn


Status AKTUALNY

Dotyczy wersji: 2.x - 6.x

Poziom wiedzy PODSTAWOWY


Spis dokumentu


Powiązane

Found 3 search result(s) for Zasoby, logowanie.

Page: Testy licencji podstawowej (LOG System)
... sekcja związane z dodatkowymi zasobami, rozwinąć przycisk funkcyjny Utwórz > Importuj zasoby z pliku   Wykonanie skanowania komputerów Przejście do perspektywy Zasoby, w sekcji komputery zaznaczyć dostępne komputery z Agentem. Następnie użyć ...
Dec 27, 2018
Labels: test, funkcja
Page: KB-1904 - Skanowanie LOG Audytorem komputerów w Active Directory (LOG System)
... Audytor Zalogować się do konsoli LOG System. Przejść do perspektywy Zasoby. Z przycisków funkcyjnych wybieramy Agent→ Utwórz Agenta offline. 20190404 084132Window.png ...
Apr 05, 2019
Page: Przygotowanie paczki MSI Agenta (LOG)
... w Konsoli Administracyjnej Po zalogowaniu do Konsoli przechodzimy do perspektywy Zasoby lub Sieć i rozwijając dostępną listę dla przycisku funkcyjnego Agent ...
Jan 20, 2019
Labels: instalator, msi, agent, on-line, przygotowanie ... 1 more labels.


Wstęp