Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Założenia

LOG System jako motor bazy danych wykorzystuje Microsoft SQL Server 2008 i wyższe. Dla komercyjnych wersji MS SQL Server wymagane są także licencje dostępowe CAL do serwera SQL dla każdego komputera z zainstalowanym Agentem. Program współpracuje także z Microsoft SQL Server 2008 i wyższe Express Edition. Do tego silnika nie są wymagane licencje dostępowe CAL. (Uwaga: zalecamy kontakt z LOG Systems w celu ustalenia wielkości bazy danych dla SQL Express).

Dajemy naszym klientom możliwość współpracy z darmowym silnikiem bazy danych PostgreSQL (wersja 9.2 lub nowsza). Wprowadzenie (jako opcji) nowego silnika daje również możliwość migracji bazy danych z Microsoft SQL Server. W celu przeprowadzenia konwersji prosimy o kontakt z naszym Działem Wsparcia Technicznego poprzez https://support.logsystem.pl.

Schemat postępowania podczas instalacji.

 1. Na serwerze instalujemy aplikację LOG System (serwer aplikacji wraz z konsolą administracyjną) oraz bazę danych – Microsoft SQL Server lub PostgreSQL).
 2. Uruchamiamy konsolę administracyjną.
 3. Generujemy plik instalacyjny LOG System Agent - z poziomu konsoli administracyjnej (perspektywa konfiguracja w konsoli).
 4. Wygenerowany plik instalacyjny agenta instalujemy na wszystkich stacjach roboczych – szczegółowy opis w dokumentacji administratora systemu – LOG System.

Zalecenia dotyczące obsługi administracyjnej systemu.

 1. Każdy użytkownik systemu powinien powsiadać konsolę administracyjną na swoim komputerze.
 2. Każdy użytkownik systemu powinien posiadać unikalny login. Nie zalecamy logowania się wielu użytkowników za pomocą tego samego loginu.
 3. Zalecamy, aby co najmniej dwie osoby posiadały pełne uprawnienia administracyjne do systemu.
 4. Pozostali użytkownicy powinni mieć ograniczone prawa w tym m.in. bez możliwości zarządzania ustawieniami konfiguracyjnymi innych użytkowników, kontroli uprawnień czy konfiguracji.
 5. Raz na tydzień dokonywać kopii zapasowej bazy danych.

Zalecenia w stosunku do obsługi użytkowej systemu.

 1. Wyznaczyć osoby odpowiedzialne za poszczególne obszary systemu
  1. Ewidencja zasobów
  2. Audyty
  3. Rozliczanie licencji
  4. Raportowanie
 2. Raz na kwartał wykonywać pełne skanowanie wszystkich komputerów w firmie.
 3. Kontrolować zmiany w systemie zapisywane w historii zmian.
 4. Kontrolować zgodność powiązań za pomocą relacji pomiędzy zasobami w systemie.
 5. Cyklicznie wykonywać rozliczenia licencji w celu potwierdzania stanu zgodności licencji.
 6. Aktualizować wzorce oprogramowania.
 7. Ewidencjonować dokumentację związaną z poszczególnymi zasobami.
 8. Ewidencjonować dostęp użytkowników do określonych usługi w organizacji.

Zalecenia w stosunku do optymalizacji działania systemu.

 1. Kontrolować ilość posiadanych audytów - stare audyty dobrze jest regularnie usuwać.

 2. Załączniki zapisywać w zewnętrznej lokalizacji np. jako Skrót lub Plik na dysk (dotyczy wersji SQL Express).

 3. Dopasować monitoring do potrzeb – wyłączyć na komputerach które nie mają podlegać monitoringowi, usługi monitorować tylko np. na serwerach.

 4. Ustawić optymalny czas przechowania danych z monitoringu.

 5. Zweryfikować ilość wyświetlanych wierszy w gridzie (optymalna wartość - 50).

 


Status AKTUALNY

Dotyczy wersji: 2.x - 6.x

Poziom wiedzy ZAAWANSOWANY

Spis dokumentu

Powiązane

Found 10 search result(s) for administracja.

Page: Sekcja Administracja w LOG Helpdesk (LOG System)
... administrowaniem systemu. W przypadku gdy użytkownik ma włączone licencjonowane uprawnienie Administracja (domyślnie grupa Administrators) otrzymuje dostęp do tej sekcji. W tym
Dec 27, 2018
Labels: konfiguracja, administrators, helpdesk, administracja
Page: Administracja bezpieczeństwem informacji wersja (2.x - 6.x) (LOG System)
... Wstęp W tej sekcji opisane są szablony workflow dla procesów Administracja Bezpieczeństwem Informacji. @self Status Dotyczy wersji: 2.x 6.x ...
May 31, 2019
Page: Administracja bezpieczeństwem informacji (zgłoszenia RODO) (LOG System)
Wstęp LOG System  posiada przygotowany zestaw procesów wspierających organizację w implementacji założeń Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) z 27 kwietnia 2016 r. w zakresie rejestracji incydentów oraz wniosków. Założenia ...
Dec 24, 2018
Labels: incydent_bezpieczeństwa, naruszenie_ochrony_danych, rodo, uprawnienia, administracja_bezpieczeństwem
Page: Artykuły zaawansowane (LOG System)
... o wysokim stopniu zaawansowania z przeznaczeniem dla osób zajmujących się administracją systemu. @self Status Dotyczy wersji: 2.x 6.x Poziom ...
Dec 27, 2018
Labels: konfiguracja, administrators, administracja
Page: Szablony procesów workflow (LOG System)
... 6.3 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane W workflow administracja
May 31, 2019
Labels: workflow, administracja
Page: Szablony procesów workflow wersja (2.x - 6.x) (LOG System)
... x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane W workflow administracja
May 31, 2019
Labels: workflow, administracja
Page: SQL Server (LOG System)
... x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane sql serwer administracja administrators doaktualizacji
Jan 02, 2019
Labels: do_aktualizacji, serwer, administrators, sql, administracja
Page: Dostępne akcje w systemie (LOG System)
... x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane automatyzacja konfiguracja administracja
Dec 27, 2018
Labels: konfiguracja, automatyzacja, administracja
Page: Baza danych LOG Helpdesk (LOG System)
... x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane helpdesk konfiguracja administracja bazadanych
Dec 27, 2018
Labels: konfiguracja, baza_danych, helpdesk, administracja
Page: Konfiguracja LOG Helpdesk (LOG System)
... x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane helpdesk konfiguracja administracja
Dec 27, 2018
Labels: konfiguracja, helpdesk, administracja