Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Założenia

Dostęp do konfiguracji Integracji z Active Directory: Administracja --> Konfiguracja --> Integracja z Active Directory.

System umożliwia wprowadzenie dowolnej ilości konfiguracji serwerów Active Directory dla różnych domen. Aby dodać nową konfigurację do serwera Active Directory należy z dostępnego paska menu wybrać Dodaj:

Po kliknięciu Dodaj otworzy się nowe okno w którym należy zdefiniować:

NazwaOpisDomyślna wartość
Konfiguracja integracji z Active Directory
Nazwa serweraNazwa serwera Active Directorylocalhost
Aliasy domenyPole na dodatkowe kontrolery domeny, należy uzupełnić rozdzielając średnikiem, np. dc1.local;dc2.local<brak>
Typ uwierzytelnianiaSposób uwierzytelniania (Brak, Bezpieczne lub Szyfrowane)Bezpieczne
Mapowanie pól pracownika
Nazwa konta Helpdesk

 

 

 

Pola te umożliwiają określenie, z którego pola w AD

ma być wprowadzona wartość do danego pola w Helpdesk.

samaccountname
Nazwa konta ADuserprincipalname
Imięgivenname
Nazwiskosn

Opis

displayname
Adres e-mailmail
TelefontelephoneNumber
Firmacompany
Lokalizacjal
Jednostka biznesowaou
Działdepartment
Stanowiskotitle
Aktywnośćuseraccountcontrol
Inne
Filtr dla katalogówMożliwość zdefiniowania filtru dla katalogów w AD(|(objectClass=organization)(objectClass=group)(objectClass=container)(objectClass=organizationalUnit)(objectClass=domain))
Filtr dla użytkownikówMożliwość zdefiniowania filtrów dla użytkowników w AD(&(objectClass=user)(!(objectClass=computer)))
Liczba pobieranych wpisówMaksymalna liczba pobieranych wpisów z AD1000 (dla OpenLDAP należy ustawić wartość na 0)
Szablon logowania

Możliwość utworzenia szablonu do logowania,

gdzie znak "?" mapuje wartość z pola "Nazwa konta AD"

?

Modyfikacja filtrów w openLDAP

openLDAP domyślnie w ogóle nie są zdefiniowane klasy user oraz computer. Należy je utworzyć lub zmienić filtry. Klasę user można zastąpić klasą organizationalPerson, a klasę computer klasą device.

.

Uwaga:

Każdą, zapisaną konfigurację możemy Edytować lub Usuwać poprzez wybór odpowiedniej opcji z paska menu .


Status AKTUALNY

Dotyczy wersji: 2.x - 6.x

Poziom wiedzy ZAAWANSOWANY

Spis dokumentu

Powiązane

Found 10 search result(s) for active directory.

Page: Funkcjonalność parametru filtrowania danych w podglądzie Active Directory (LOG System)
... Założenia Dostęp do Active Directory z poziomu programu jest możliwy w dwóch miejscach. Z poziomu
Dec 21, 2018
Labels: active, filtry, directory
Page: Synchronizacja komputerów z Active Directory (LOG System)
... Założenia funkcjonalne Akcja ta umożliwia synchronizacje danego komputera z Active Directory Założenia: mamy możliwość wyboru aktualizacje po stronie LOG'a bądź Active ...
Dec 27, 2018
Labels: ad, synchronizacja, automatyzacja, administrators, active_directory ... 1 more labels.
Page: Konfiguracja parametrów synchronizacji pracowników z Active Directory (LOG System)
... z LDAP/AD, możemy skonfigurować parametry synchronizacji pracowników z/w Active Directory. W Pole identyfikujące użytkownika z ActiveDirecotry możemy zdefiniować po jakim ...
Dec 27, 2018
Labels: ad, konfiguracja, synchronizacja, pracownicy, active_directory
Page: Wczytanie pracowników z Active Directory (LOG System)
... Aby dodać pracowników z Active Directory do bazy należy przejść do widoku Zasoby i na liście ...
Nov 28, 2018
Page: Import komputerów z Active Directory (LOG System)
... Funkcja importu komputerów znajdujących się w Active Directory znajduje się w perspektywie Sieć ( 1 ), w widoku Active Directory ( 2 ). Użytkownik znajdujący się w tym widoku ma do dyspozycji ...
Nov 28, 2018
Page: Synchronizuj pracowników z Active Directory (LOG System)
... ścieżki, przydatna opcja w przypadku posiadania więcej niż jednej domeny Active Directory Wygląd okna akcji 20190129 104834Nowa reguła (krok 2 z 2 ...
Jan 29, 2019
Labels: ad, automatyzacja, active_directory, administrators, administracja
Page: KB-1904 - Skanowanie LOG Audytorem komputerów w Active Directory (LOG System)
... Opis Dowiedz się jak wykonać skanowanie komputerów w Active Directory za pośrednictwem dostępu do serwera, który posiada kontroler domeny. Rozwiązanie ...
Apr 05, 2019
Page: KB-1904 - Skanowanie LOG Audytorem komputerów w Active Directory - sposób drugi (LOG System)
... Opis Dowiedz się jak wykonać skanowanie komputerów w Active Directory za pośrednictwem dostępu do serwera, który posiada kontroler domeny. Rozwiązanie ... domeny. Stworzyć nowy skrypt w Powershell'u NewItem C:\Skaner ItemType ...
May 07, 2019
Page: Synchronizacja pracowników z Active Directory (LOG System)
Założenia W zakładce Zasoby > Zasoby > Ludzie zaznaczamy Pracownika lub wielu Pracowników i klikamy na Zarządzaj zasobami > Synchronizuj dane z LDAP lub wybieramy z menu rozwijanego. 20181113 090125Window.png Możemy wybrać kierunek ...
Dec 12, 2018
Page: Konfiguracja i logowanie do LDAP (LOG System)
... ma możliwość skonfigurowania jakie dane mają się pokazywać w podglądach Active Directory oraz w jaki sposób te dane mają zostać zaimportowane. W ...
Dec 27, 2018
Labels: ad, konfiguracja, ldap