Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Wstęp

W tej sekcji artykuły opisują metody konfiguracji LOG Helpdesk.Status AKTUALNY

Dotyczy wersji: 2.x - 6.x

Poziom wiedzy ZAAWANSOWANY

Spis dokumentu

Powiązane

Found 10 search result(s) for konfiguracja, helpdesk.

Page: Konfiguracja globalna Helpdesk- opis parametrów (LOG System)
... Założenia Dostęp do konfiguracji globalne możliwy jest z perspektywy: Administracja > Konfiguracja > Konfiguracja globalna: 20181204 145952Konfiguracja globalna Helpdesk – Opera.png W poniższej tabeli przedstawiono opis dostępnych w konfiguracji globalnej ...
Dec 27, 2018
Labels: konfiguracja, helpdesk
Page: Konfiguracja logowania SingleSignOn do systemu Helpdesk (LOG System)
... Directory) należy skonfigurować wszystkie kontrolery domeny. Automatyczna synchronizacja kont użytkowników Helpdesk z AD Konfiguracja SingleSignOn w aplikacji Helpdesk Konfiguracja SSO polega na zmianach jakie należy wprowadzić w pliku web.config
Dec 19, 2018
Labels: logowanie, konfiguracja, helpdesk, sso, administracja
Page: Integracja LOG System z Helpdesk - konfiguracja (LOG)
... Integracja QDesk: image2018716 9:4:15.png Klucz integracji z Helpdesk Na potrzeby integracji LOG System z LOG Helpdesk w perspektywie Konfiguracja > Konfiguracja globalna > sekcja Integracja z Helpdesk zostało dodane pole
Jan 23, 2019
Labels: konfiguracja, integracja
Page: Konfiguracja integracji z LOG (LOG)
... Zapisz (dostępny z paska menu). Integracja LOG System z LOG Helpdesk konfiguracja https://dokumentacja.logsystem.pl/display/LS/IntegracjaLOGSystemzHelpdeskkonfiguracja Status Dotyczy wersji: 2.x 6.x Poziom wiedzy ... Założenia Integracja modułu LOG ...
Nov 21, 2019
Labels: konfiguracja, integracja, helpdesk
Page: Konfiguracja integracji z Active Directory (LOG System)
... x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane activedirectory ad helpdesk konfiguracja ... Założenia Dostęp do konfiguracji Integracji z Active Directory: Administracja > Konfiguracja
Sep 26, 2019
Labels: ad, konfiguracja, active_directory, helpdesk
Page: Eksport i import konfiguracji Helpdesk (LOG System)
... do systemu na odpowiednich uprawnieniach należy przejść do widoku Administracja > Konfiguracja, a następnie wybrać opcję Eksport konfiguracji globalnej: 20181207 141905Administracja Helpdesk – Opera.png Po wybraniu polecenia eksportu plik config.xml zostanie zapisany we ...
Dec 27, 2018
Labels: konfiguracja, helpdesk
Page: Konfiguracja powiadomień systemowych dla użytkowników (LOG System)
... wersji: 1.7.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane konfiguracja powiadomienia helpdesk ... Startowym u każdego, zalogowanego użytkownika systemu Helpdesk: 20181204 082710Panel startowy Helpdesk
Jan 02, 2019
Labels: konfiguracja, powiadomienia, helpdesk
Page: Baza danych LOG Helpdesk (LOG System)
... Wstęp W tej secji artykuły opisują bazę danych LOG Helpdesk.  @self Status Dotyczy wersji: 2.x 6.x Poziom wiedzy ...
Dec 27, 2018
Labels: konfiguracja, baza_danych, helpdesk, administracja
Page: Instalacja LOG Helpdesk (LOG System)
... Wstęp W tej sekcji artykuły opisują metody instalacji LOG Helpdesk.  @self Status Dotyczy wersji: 2.x 6.x Poziom wiedzy ...
Dec 27, 2018
Labels: konfiguracja, instalacja, helpdesk
Page: LOG Helpdesk 6.5 - Konfiguracja poczty (LOG System)
... Od wersji 6.5 wprowadziliśmy szyfrowanie hasła dla poczty w LOG Helpdesk. Hasło nie będzie wyświetlane jawnym tekstem w logach Helpdeska. Aby ...
Nov 05, 2019