Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Katalog ma na celu ułatwienie aktualizacji oraz edycji systemu LOG Helpdesk. Zgromadzenie wszystkich zmian które wprowadzamy w LOG Helpdesk z łatwością będzie można znaleźć w tym właśnie katalogu. System podczas wczytywania plików w pierwszej kolejności uwzględnia pliki z katalogu Custom. Jeżeli plik nie zostanie zdefiniowany system korzysta z domyślnych plików pochodzących z instalatora.

Dodawanie plików do katalogu:

Dodawanie plików do katalogu Custom polega na skopiowaniu danego pliku przy zachowaniu struktury katalogów. 

Zakres plików, które można kastomizować w katalogu Custom:

Nazwa plikŚcieżkaOpis
<wszystkie pliki>Custom\Content\Images\dictionariesIkony dla typów spraw
  • login-bg
  • logo_big
  • logo_small
Custom\Content\ImagesPliki graficzne: logotypy (na stronie logowania oraz w menu) i tło na stronie logowania
customCustom\Content\Styles

Dostosowanie ekranu logowania i kolorystyki Helpdesk

tasksCustom\WorkflowPrzepływ zgłoszeń
ShowServiceRequestCustom\Views\Issues

Edycja pól opisujących zgłoszenie

ServiceRequestIndexScriptsCustom\Views\Issues

Edycja pól opisujących zgłoszenie

HeaderCustom\Views\SharedZmiana ścieżki i typu logotypu w górnym menu
MenuCustom\Views\Shared

Boczny, lewy panel

RenameIssueDataCustom\Views\Shared

Modyfikacje związane stworzeniem własnych pól w Helpdesk'u

UserDataPreviewCustom\Views\SharedFormatka odpowiedzialna za Dane Użytkownika
<wszystkie pliki>Custom\Views\Workflow\TemplatesModyfikacja pól szablonu zgłoszenia
<wszystkie pliki>Custom\Views\Workflow\Templates\ModalModyfikacja pól szablonu zgłoszenia
<wszystkie pliki>Custom\MailTemplatesModyfikacje szablonów mailowych
DayDetalsCustom\Views\SharedSekcja Urlopy
ResourcesDataCustom\Views\Shared\EditorTemplatesWygląd listy wyświetlanych zasobów na formatkach wejściowych

Status BETA

Dotyczy wersji: 5.2.x - 6.x

Poziom wiedzy ZAAWANSOWANY

Spis dokumentu

Powiązane

Found 10 search result(s) for konfiguracja OR aktualizacja.

Page: Aktualizacja LOG System (LOG System)
... modułu LOG Helpdesk wg instrukcji opisanej w artykule  https://dokumentacja.logsystem.pl/display/LS/AktualizacjaHelpdesk https://dokumentacja.logsystem.pl/display/LS/AktualizacjaHelpdesk Konfiguracja Aktualizację wersji LOG System zaleca się przeprowadzać według następujących punktów
Jul 03, 2019
Labels: upgrade, aktualizacja, serwera, upg, administracja
Page: Aktualizacja LOG System - wiele instancji (LOG System)
... wersji: 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane aktualizacja konfiguracja administracja administrators doaktualizacji
Jan 02, 2019
Labels: konfiguracja, do_aktualizacji, aktualizacja, administrators, administracja
Page: Automatyczna aktualizacja agentów (LOG System)
... 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane favourite agent aktualizacja konfiguracja ... stację. W kolejnym kroku usługa updatera zostaje zatrzymana i następuje aktualizacja
Dec 27, 2018
Labels: agent, konfiguracja, aktualizacja, favourite
Page: Aktualizacja Helpdesk (LOG System)
... wyedytować i zweryfikować plik konfiguracyjny aplikacji Web.config w sekcji connectionstring (konfiguracja komunikacji z BD): <! konfiguracja NHibernate (połaczenie z bazą danych) > <hibernateconfiguration xmlns="urn:nhibernateconfiguration2.2"> <sessionfactory> <! wybór ... ...
Sep 11, 2019
Page: Konfiguracja (LOG System)
... wersji: 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane konfiguracja administracja administrators
Dec 27, 2018
Labels: konfiguracja, administrators, administracja
Page: Konfiguracja agenta - zdalna zmiana parametrów (LOG System)
... 115407Konfiguracja agentów.png Sekcja zawiera parametry monitorowania i blokowania nośników danych. Konfiguracja agenta jest nadrzędna względem informacji zawartych w perspektywie Konfiguracja. W przypadku wybrania opcji Użyj konfiguracji globalnej ustawienia będą importowane
Dec 27, 2018
Labels: agent, zdalnie, konfiguracja
Page: Konfiguracja globalna Helpdesk- opis parametrów (LOG System)
... Założenia Dostęp do konfiguracji globalne możliwy jest z perspektywy: Administracja > Konfiguracja > Konfiguracja globalna: 20181204 145952Konfiguracja globalna Helpdesk – Opera.png W poniższej tabeli przedstawiono ...
Dec 27, 2018
Labels: konfiguracja, helpdesk
Page: Konfiguracja okresu przechowywania danych z monitoringu (LOG System)
... celu zdefiniowania okresu przechowywania danych z monitoringu należy w perspektywie Konfiguracja  w sekcji Konfiguracja globalna  zmodyfikować parametr Okres przechowywania wyników monitoringu (w dniach): 20181023 ... wersji: 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane
Dec 17, 2018
Labels: konfiguracja, przechowywanie, dane, monitoring
Page: Konfiguracja LOG Helpdesk (LOG System)
... 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane helpdesk konfiguracja administracja
Dec 27, 2018
Labels: konfiguracja, helpdesk, administracja
Page: Konfiguracja zakresu skanowanych danych (LOG System)
... zarejestrowane przez skaner (offline lub online) można zdefiniować w perspektywie Konfiguracja w sekcji Globalne parametry skanowania komputerów:  20181116 134930Window.png Zakładka Rozszerzenia
Dec 27, 2018
Labels: konfiguracja, skanowanie