Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

W pierwszej kolejności należy wykonać kopie bezpieczeństwa bazy danych z aktualnie używanego serwera bazy danych.

Przywrócenie kopi bezpieczeństwa na nowym serwerze bazodanowym. 

Następnie uruchomić program ...\LOG System\LOG System - Serwer\util\ServerConfigurationWizard.exe na prawach administratora.

Po uruchomieniu się kreatora należy wybrać silnik bazy danych:

Postrgers
 Kliknij jeśli chcesz skorzystać z PostgreSQL

UWAGA do bazy PostgreSQL!

W przypadku wcześniejszego, ręcznego zakładania bazy danych należy na tej bazie ustawić odpowiedni parametr:

 • Typ znakowy na Polish_Poland
 • Kodowanie na UTF8
 • W przypadku, gdy baza PostgreSQL pracuje na innym niż domyślnym porcie (5432), wówczas w polu Serwer należy podać dodatkowo port; Przykład: Win2008;Port=5333
 • W przypadku, gdy baza PostgreSQL działa na systemie Linux należy dodatkowo zainstalować dla niej pakiet postgresql-contrib
Logowanie do serwera SQL

Określenie serwera SQL z którym współpracować będzie Serwer Aplikacji (domyślnie w pole Serwer wpisujemy localhost):


W przypadku, gdy serwer wykorzystuje IPv6 może zaistnieć potrzeba modyfikacji pliku konfiguracyjnego pg_hba.conf odnośnie połączenia do serwera bazy po protokole IPv6, np:

# IPv6 local connections:
host  all       all       ::1/128         md5
host  all       all       Adres IPv6/128 			md5

Baza na innym komputerze

W celu umożliwienia połączenia dla hosta na którym pracuje LOG System należy w pliku konfiguracyjnym pg_hba.conf (domyślna lokalizacja pliku: C:\Program Files\PostgreSQL\9.2\data) dodać linijkę:

host all all IP_hosta_LOG_System/32 md5

lub w przypadku umożliwienia połączenia wszystkim hostom z sieci np. 192.168.0.0 należy dodać linijkę:

host all all 192.168.0.0/24 md5

Aby wszystkie te ustawiania zadziałały musimy oczywiście zezwolić naszemu serwerowi na przyjmowanie połączeń przychodzących w przypadku gdy zainstalowany jest firewall

 

Konfiguracja bazy danych

Konfigurator pozwala na podanie nazwy bazy danych. Baza o podanej nazwie zostanie automatycznie utworzona. Istnieje także możliwość wskazania istniejącej bazy danych. W tym przypadku nastąpi automatyczna konwersja struktury wskazanej bazy do aktualnego schematu. Dane zostaną zachowane.

Uwaga!

Przed konwersją struktur bazy danych zalecamy wykonać jej kopię bezpieczeństwa.


 

 

Microsoft SQL
 Kliknij jeśli chcesz skorzystać z Microsoft SQL Server

UWAGA do bazy Microsoft SQL Server!

W przypadku wcześniejszego, ręcznego zakładania bazy danych należy na tej bazie ustawić odpowiedni parametr Collation na Polish_CI_AS

Logowanie do serwera SQL

1.Określenie serwera SQL z którym współpracować będzie Serwer Aplikacji


2.Istnieje możliwość przeszukania sieci lokalnej oraz określenia sposobu uwierzytelniania w serwerze SQL

Jak odnaleźć nazwę usługi serwera MS SQL?

3. Klikamy Start -> Uruchom i wpisujemy services.msc
4. W otwartym oknie Usługi odnajdujemy usługę SQL Server (nazwa dla MS SQL 2005 Server)
5. Na odnalezionej usłudze klikamy prawym klawiszem myszy i wybieramy Właściwości
6. Nazwa usługi serwera SQL zaznaczona jest kolorem czerwonym na obrazie poniżej

Konfiguracja bazy danych

Konfigurator pozwala na podanie nazwy bazy danych. Baza o podanej nazwie zostanie automatycznie utworzona. Istnieje także możliwość wskazania istniejącej bazy danych. W tym przypadku nastąpi automatyczna konwersja struktury wskazanej bazy do aktualnego schematu. Dane zostaną zachowane.

Uwaga!

Przed konwersją struktur bazy danych zalecamy wykonać jej kopię bezpieczeństwa.

 

Status AKTUALNY

Dotyczy wersji: 2.x - 6.x

Poziom wiedzy ZAAWANSOWANY

Spis dokumentu

Powiązane

Found 10 search result(s) for bazy danych.

Page: Wymagania bazy danych (LOG)
... Wymagania dla serwera bazy danych (DBLOG) w zależności od ilości zasobów typu komputer. Poziom wymagań ...
Aug 16, 2022
Page: Backup bazy danych (LOG)
... backup sets a następnie klikamy OK. Rozpocznie się proces zapisu backup'u bazy danych na dysk. Pomyślne zakończenie tworzenia backup'u jest sygnalizowane odpowiednim komunikatem ... po lewej stronie okna. Na drzewku należy rozwinąć listę baz ...
Jan 18, 2019
Labels: backup, db, administracja
Page: Zmiena parametru 'Recovery model' dla wybranej bazy danych (LOG)
... do właściwości na wybranej bazie danych. W oknie właściwości danej bazy danych przechodzimy do sekcji Options i zmieniamy parametr Recovery model na ... Założenia W celu zmiany parametru Recovery model dla wybranej ...
Dec 27, 2018
Labels: baza_danych, recovery_model, db
Page: Sprawdzanie rozmiaru pliku bazy danych agenta LOG System (LOG)
... Założenia Skrypt umożliwia wyświetlenie informacje dotyczącej pliku bazy danych Agenta: DATABASE.FDB. Można w ten sposób kontrolować jego rozmiar: dir ...
Dec 12, 2018
Labels: skrypty, konfiguracja
Page: Optymalizacja bazy LOG System (LOG)
... z rejestru Usunięcie zbędnych, zidentyfikowanych wpisów z rejestru Przebudowa indeksów bazy danych Reorganizacja indeksów bazy danych Zmniejszenie plików bazy danych i dzienników Wygląd okna akcji 20181127 122731Nowa reguła (krok 2 ...
Apr 19, 2022
Labels: automatyzacja, administrators, administracja
Page: Trwałe usunięcie zasobów z bazy danych (LOG)
Założenia Usunięcie zasobu powoduje jedynie przesunięcie go do Kosza. W celu trwałego usunięcia zasobu należy w perspektywie Zasoby przejść na drzewie do pozycji Kosz, zaznaczyć zasób i nacisnąć Usuń trwale ...
Dec 12, 2018
Labels: kosz
Page: Opis narzędzia tworzącego bazę danych Helpdesk - Helpdesk.Init.DB (LOG)
... Web.config) Możliwe komendy do użycia <command>: create  zakłada nową bazę danych update  aktualizuje istniejąca bazę danych createOrUpdate  tworzy lub robi aktualizacje istniejącej struktury bazy danych oraz przebudowuje indexy wyszukiwania.  Automatycznie skrypt ...
Dec 27, 2018
Labels: konfiguracja, helpdesk
Page: LOG System na bazie danych MS SQL Express (LOG)
... dla bazy danych będzie ustawiony w trybie Simple. Okres przechowywania danych z monitoringu do 30 dni. Zobacz także Definiowanie domyślnego sposobu ... przedstawia zasady korzystania z systemu LOG System pracującego na bazie ...
Dec 27, 2018
Labels: ms_sql, baza_danych, db
Page: Baza danych (LOG)
... Wstęp Ta sekcja zawiera artykuły dotyczące bazy danych LOG System. @self Status Dotyczy wersji: 2.x 6.x ...
Dec 27, 2018
Labels: baza_danych, db
Page: Rola - Inspektor Ochrony Danych (LOG)
... Wstęp Rola Inspektor Ochrony Danych to osoba wspierająca administratora danych w realizacji obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych. Zadania podstawowe Prowadzenie rejestru czynności przetwarzania Prowadzenie rejestru zbiorów ... ...
Mar 08, 2019