Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Konfiguracja

Automatyczny import wyników skanowania

w module Automatyzacja dodana została Akcja która umożliwia cykliczny import wyników skanowania z określonego katalogu (wyników powstałych m.in. w efekcie skanowania skanerem off-line LOG Audytor.

Aby zaimportować wyniki skanowania wykonane skanerem LOG Audytor należy przejść do perspektywy Zasoby i z grupy Przycisków funkcyjnych wybrać Importuj wyniki skanowania off-line:

Po wykonaniu powyższej akcji, podobnie jak w przypadku skanowania online, pojawi się okno Wybór audytu - Import plików, w którym mamy do wyboru:

  • import pliku/plików z wynikami skanowania do istniejącego audytu - należy z listy rozwijanej wskazać audyt do którego chcemy zaimportować wyniki skanowania
  • import pliku/plików do nowo tworzonego audytu - w tym celu należy w polu Nazwa podać nazwę nowo tworzonego audytu

Wybór zatwierdzamy przyciskiem OK.

W następnym kroku należy wskazać plik/pliki z rozszerzeniem *.audx (lub z rozszerzeniem *.xml), które chcemy zaimportować do LOG System:

Aktywne okno!

Należy pamiętać, że podczas importowania nowego zasobu (komputera) należy w perspektywie Zasoby ustawić belkę na drzewie zasobów -> Komputery. Wykonanie polecenia importowania wyników przy zaznaczonym zasobie w głównym oknie importuje wyniki do danego (wskazanego przez zaznaczenie) zasobu.

Polecenia importowania wyników skanowania są kolejkowane na serwerze, a szczegóły dostępne są w oknie Rejestru LOG System.


Status AKTUALNY

Dotyczy wersji: 2.x - 6.x

Poziom wiedzy PODSTAWOWY


Spis dokumentu


Powiązane

Found 10 search result(s) for Skanowanie.

Page: Zdalne skanowanie LOG Audytorem (LOG System)
... lub zna hasło lokalnego administratora komputera, na którym będzie wykonywane skanowanieSkanowanie nie jest wywoływana z komputerów z systemami Windows Vista lub ... Skanowanie
May 23, 2019
Labels: zdalne, audytor, audyt, skanowanie, kb-how-to-article
Page: Skanowanie komputerów (LOG System)
... 153818Lokalna konfiguracja skanera dla LOGLSZ24L.log.local.png 20181025 152837Konfiguracja agenta.png Pomiń szczegółowe skanowanie monitorów  funkcja pozwalająca pominąć skanowanie DDC helper'a (dostępna podczas wykonywania audytu Sprzętu lub Kompletnego) Uwzględnij ...
Dec 12, 2018
Labels: audyty, skanowanie
Page: Skanowanie sieci (LOG System)
... 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane sieć skanowanie
Dec 12, 2018
Labels: skanowanie, sieć
Page: Wykonaj skanowanie komputera (LOG System)
... wersji: 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane skanowanie automatyzacja konfiguracja administracja administrators
Dec 27, 2018
Labels: konfiguracja, skanowanie, automatyzacja, administrators, administracja
Page: Skanowanie skanerem off-line (LOG Audytor) (LOG System)
... Audytor Skaner należy uruchomić na komputerze dla którego chcemy wykonać skanowanie metodą offline. W tym celu uruchamiamy plik LOG Audytor.exe https://dokumentacja.logsystem.pl/download/attachments/10322550/logaudytor.jpg?version=1&modificationDate=1366891824000
Nov 29, 2018
Labels: audyt, skanowanie
Page: Skanowanie komputerów będących poza siecią firmową (LOG System)
... 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane advanced skanowanie
Dec 12, 2018
Labels: advanced, skanowanie
Page: Skanowanie zasobów w przypadku blokowania polecenia "ping" przez firewall'a (LOG System)
... x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane zasoby firewall skanowanie konfiguracja
Nov 29, 2018
Labels: konfiguracja, firewall, zasoby, skanowanie
Page: KB-1904 - Skanowanie LOG Audytorem komputerów w Active Directory (LOG System)
... Opis Dowiedz się jak wykonać skanowanie komputerów w Active Directory za pośrednictwem dostępu do serwera, który ...
Apr 05, 2019
Page: KB-1904 - Skanowanie LOG Audytorem komputerów w Active Directory - sposób drugi (LOG System)
... Opis Dowiedz się jak wykonać skanowanie komputerów w Active Directory za pośrednictwem dostępu do serwera, który ...
May 07, 2019
Page: Sprawdzenie daty ostatniego skanowania danego komputera (LOG System)
... 6.1.50 RC.png W kolumnie Data ostatniego skanowania prezentowany jest wynik. skanowanie komputera lub grupy komputerów https://dokumentacja.logsystem.pl/pages/viewpage.action?pageId=35258431 Status Dotyczy wersji: 2.x ...
Nov 29, 2018
Labels: audyt, skanowanie