Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Założenia funkcjonalne

Akcja ta umożliwia cykliczny import wyników skanowania z określonego katalogu, które powstały w wyniku np. skanowania skanerem off-line LOG Audytor

Założenia:

Akcja wykona:

 • Przegląd wybranej przez operatora ścieżki (parametr Ścieżka:) w poszukiwaniu plików z wynikami skanowania (pliki z rozszerzeniem *.xml lub *.audx)
 • Przegranie plików do katalogu tymczasowego na serwerze
 • Po przegraniu pliku, w zależności od ustawień, nastąpi usunięcie pliku w podanej ścieżce (zaznaczony checkbox Usuwaj wyniki skanowania po zaimportowaniu)
 • Dla każdego pliku zostanie utworzone polecenie Import wyników skanowania w Rejestrze LOG System

Akcja umożliwi też pobieranie plików z katalogu znajdującego się na serwerze FTP, jeśli operator uzupełni odpowiednie dane.

W zakładce Audyt należy zdefiniować sposobu zapisu danych z importowanych plików:

 • do istniejącego w systemie audytu,
 • do nowoutworzonego przez system audytu:
  • Jako nazwę audytu można podać tekst zawierający słowa kluczowe, które zostaną pomienione w momencie wywołania akcji np.:
   • "Audyt {$dd}", podmieni tekst {$dd} na aktualny dzień miesiąca,
   • "Audyt {&Lokalizacja 1}, podmieni tekst {&Lokalizacja 1}, na lokalizację komputera.
Wygląd okna akcji


Status AKTUALNY

Dotyczy wersji: 2.x - 6.x

Poziom wiedzy ZAAWANSOWANY


Spis dokumentu


Powiązane

Found 10 search result(s) for Skanowanie.

Page: Zdalne skanowanie LOG Audytorem (LOG System)
... lub zna hasło lokalnego administratora komputera, na którym będzie wykonywane skanowanieSkanowanie nie jest wywoływana z komputerów z systemami Windows Vista lub ... Skanowanie
May 23, 2019
Labels: zdalne, audytor, audyt, skanowanie, kb-how-to-article
Page: Skanowanie komputerów (LOG System)
... 153818Lokalna konfiguracja skanera dla LOGLSZ24L.log.local.png 20181025 152837Konfiguracja agenta.png Pomiń szczegółowe skanowanie monitorów  funkcja pozwalająca pominąć skanowanie DDC helper'a (dostępna podczas wykonywania audytu Sprzętu lub Kompletnego) Uwzględnij ...
Dec 12, 2018
Labels: audyty, skanowanie
Page: Skanowanie sieci (LOG System)
... 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane sieć skanowanie
Dec 12, 2018
Labels: skanowanie, sieć
Page: Wykonaj skanowanie komputera (LOG System)
... wersji: 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane skanowanie automatyzacja konfiguracja administracja administrators
Dec 27, 2018
Labels: konfiguracja, skanowanie, automatyzacja, administrators, administracja
Page: Skanowanie skanerem off-line (LOG Audytor) (LOG System)
... Audytor Skaner należy uruchomić na komputerze dla którego chcemy wykonać skanowanie metodą offline. W tym celu uruchamiamy plik LOG Audytor.exe https://dokumentacja.logsystem.pl/download/attachments/10322550/logaudytor.jpg?version=1&modificationDate=1366891824000
Nov 29, 2018
Labels: audyt, skanowanie
Page: Skanowanie komputerów będących poza siecią firmową (LOG System)
... 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane advanced skanowanie
Dec 12, 2018
Labels: advanced, skanowanie
Page: Skanowanie zasobów w przypadku blokowania polecenia "ping" przez firewall'a (LOG System)
... x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane zasoby firewall skanowanie konfiguracja
Nov 29, 2018
Labels: konfiguracja, firewall, zasoby, skanowanie
Page: KB-1904 - Skanowanie LOG Audytorem komputerów w Active Directory (LOG System)
... Opis Dowiedz się jak wykonać skanowanie komputerów w Active Directory za pośrednictwem dostępu do serwera, który ...
Apr 05, 2019
Page: KB-1904 - Skanowanie LOG Audytorem komputerów w Active Directory - sposób drugi (LOG System)
... Opis Dowiedz się jak wykonać skanowanie komputerów w Active Directory za pośrednictwem dostępu do serwera, który ...
May 07, 2019
Page: Sprawdzenie daty ostatniego skanowania danego komputera (LOG System)
... 6.1.50 RC.png W kolumnie Data ostatniego skanowania prezentowany jest wynik. skanowanie komputera lub grupy komputerów https://dokumentacja.logsystem.pl/pages/viewpage.action?pageId=35258431 Status Dotyczy wersji: 2.x ...
Nov 29, 2018
Labels: audyt, skanowanie