Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Zaimportowanie certyfikatu

Ustawiamy się na drzewku na naszym serwerze i w sekcji IIS klikamy Certyfikaty serwera

Następnie na prawy panelu wybieramy Ukończ żądanie certyfikatu i wybieramy plik z certyfikatem:

Efekt naszego działa będzie można zaobserwować w tabeli na głównym panelu:

Konfiguracja

Przechodzimy na witrynę do której chcemy przypisać certyfikat. I z prawego menu wybieramy Powiązania...


W oknie które się pokaże Klikamy Dodaj... i wpisać informacje naszej witryny oraz wybrać go z listy rozwijalnej (Certyfikat SSL)

Status AKTUALNY

Dotyczy wersji: 2.x - 6.x

Poziom wiedzy ZAAWANSOWANY

Spis dokumentu

Powiązane

Found 8 search result(s) for SSL.

Page: Przekierowanie z HTTP na HTTPS (LOG System)
... wersji: 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane ssl przekierowanie
Dec 19, 2018
Labels: przekierowanie, ssl
Page: Wymagane porty LOG oraz LOG Helpdesk (LOG)
... innej maszynie. LOG Helpdesk → Serwer SMTP 25 (niezalecany) lub 465 (SSL) lub 587 (SSL) Port do komunikacji z serwerem poczty LOG Helpdesk → Serwer POP3 ... ...
Nov 21, 2019
Page: Rola - Administrator Systemu (LOG)
... helpdesk https://dokumentacja.logsystem.pl/display/LS/ModyfikacjesystemuHelpdesk Mechanizm integracji poprzez db connector https://dokumentacja.logsystem.pl/display/LS/InstrukcjainstalacjiLOGSystemDbConnector?moved=true Dodanie certyfikatu SSL w IIS https://dokumentacja.logsystem.pl/display/LS/DodaniecertyfikatuSSLwIIS Support LOG System Wsparcie LOG System http://dokumentacja.logsystem.pl/display/LS/Support ...
Nov 22, 2019
Page: Konfiguracja serwera SMTP, POP3 i IMAP (LOG System)
... Zapisz, np: 20181210 154527PROJEKT TECHNICZNY.docx Word.png POP3 umożliwia bezpieczne połączenie SSL przez poniższe protokoły: 20181210 155158Serwer POP3 Helpdesk – Opera.png Obsługiwane są ...
Dec 27, 2018
Labels: serwer, e-mail, poczta, powiadomienia
Page: Konfiguracja serwera SMTP (LOG System)
... szyfrowanie dla przesyłanej poczty Plik certyfikatu Ścieżka do pliku certyfikatu SSL odebranego z serwera pocztowego. Po wypełnieniu wymaganych pól należy nacisnąć ...
Dec 27, 2018
Labels: smtp, e-mail, administrators, administracja
Page: Serwer IMAP (LOG System)
... parametry dla serwera IMAP: 20181211 081056Window.png POP3 umożliwia bezpieczne połączenie SSL przez poniższe protokoły: 20181210 155158Serwer POP3 Helpdesk – Opera.png Automatyczne tworzenie ...
Dec 27, 2018
Labels: serwer, e-mail, poczta, helpdesk
Page: Serwer POP3 (LOG System)
... parametry dla serwera POP3: 20181211 084223Window.png POP3 umożliwia bezpieczne połączenie SSL przez poniższe protokoły: 20181210 155158Serwer POP3 Helpdesk – Opera.png Automatyczne tworzenie ...
Dec 27, 2018
Labels: serwer, e-mail, poczta, helpdesk
Page: Instalacja i konfiguracja mechanizmu Scheduler (LOG System)
... False). W przypadku użycia portu 443 ustawiamy TRUE. QDeskWebsiteUseSSL Użycie SSL dla witryny (domyślnie ustawiono False). W przypadku użycia portu 443 ...
Sep 16, 2019
Labels: scheduler, instalacja