Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Wstęp

Wyzwalacz ten sprawdza i reaguje na określone wartości znajdujące się polach typu "Data" opisujących określone zasoby.

Założenia

  • Wyzwalacz ten, w momencie uruchomienia, może przekazać do akcji:
    • Listę zasobów (ich identyfikatory), dla których określony warunek z datą został spełniony - do wywołania takich akcji, jak np. wykonanie audytu,
    • Listę zmiennych z podstawionymi wartościami dla każdego z pasujących zasobów.

Pola dostępne do filtrowania:

Nazwa pola
Rodzaj pola
Rodzaj zasobuLista wyboru
FiltrLista wyboru
TerminLista wyboru
Upływa zaLiczbowe
Został przekroczony oLiczbowe
Został osiągniętyn.d.
Wywołuj przez kolejneLiczbowe
Sprawdzaj codziennie o godzinieCzas
Wygląd okna wyzwalacza

Uwaga!

Parametr Wywołuj przez kolejne umożliwia wywoływanie cyklicznych przypomnień mailowych przez określoną liczbę dni w zależność od użytego parametru (upływa za, został przekroczony o lub został osiągnięty).


Status AKTUALNY

Dotyczy wersji: 2.x - 6.x

Poziom wiedzy ZAAWANSOWANY


Spis dokumentu


Powiązane

Found 10 search result(s) for Opis zasobu.

Page: Struktura zasobów - wg typu zasobu (LOG System)
... zasobu Typ zasobu jaki zostanie uwzględniony w raporcie. Dla każdego Zasobu możemy określić Typ zasobu (grupa kolumn Parametry). W przypadku braku wybrania typu zasobu lub wstawienia znaku % w raporcie zostaną uwzględnione ...
Dec 12, 2018
Labels: raport, zasoby, sprzęt
Page: Przekazanie zasobu od osoby do osoby (LOG System)
... https://dokumentacja.logsystem.pl/pages/viewpage.action?pageId=35258376,  Zawartość informacji w raporcie dotycząca poszczególnych osób oraz przekazywanego zasobu uzależniona jest od ilości danych dla danego zasobu https://dokumentacja.logsystem.pl/display/LS/Edycjadanychdowolnegozasobu. Parametry raportu 20181114 155105Przekazanie zasobu od osoby do osoby.png Parametr Opis ...
Dec 12, 2018
Labels: raport, przekazanie, użytkownicy
Page: Etykieta zasobu - jeden lub dwa kody kreskowe (LOG System)
... należy je umieścić na odpowiadających im zasobach. Parametry raportu Etykieta zasobu Kod kreskowy 20181113 130830Etykieta zasobu Kod kreskowy.png Etykieta zasobu 2 kody kreskowe 20181113 130839Etykieta zasobu 2 kody kreskowe.png Parametr Opis ...
Dec 12, 2018
Labels: qr, raport
Page: Protokół likwidacji zasobu (LOG System)
... trwały był użytkowany. Parametry raportu 20181114 130552Protokół likwidacji zasobu.png Parametr Opis Likwidacja Parametr wybierany z listy:  Przedmiotu nietrwałego LN lub Środka ...
Dec 12, 2018
Labels: likwidacja, raport, zasoby
Page: Specyfikacja techniczna workflow (LOG)
... zasób" wg przekazanych w URL trzech danych: 1 resName nazwa zasobu 2 resType typ zasobu 3 resKind rodzaj zasobu 4 resStatus status zasobu 5 resCategory kategoria zasobu 6 resMpkNumber numer MPK
Dec 18, 2019
Labels: workflow, zgłoszenia, helpdesk, opis
Page: Opis modułów (LOG System)
... Założenia W tej sekcji znajduje się szczegółowy opis każdego modułu dostępnego w ramach rozwiązania LOG. Nazwa modułu Opis ...
Nov 05, 2019
Page: Edytor skryptów - opis (LOG System)
... 20181031 135105Edytor skryptów .png Funkcjonalność Edytora skryptów pozwala na: Pozycja Opis Zapisz Umożliwia zapis skryptu z podaną Nazwą. W sytuacji, kiedy ...
Dec 12, 2018
Labels: skrypty
Page: Aktywność w rejestrze systemów zewnętrznych (LOG System)
... lokalizacja Nazwa grupy wartość filtra definiowanego w Typie grupy Rodzaj zasobu 1 Rodzaj z LOG System Nazwa zasobu 1 nazwa zasobu w LOG Rodzaj zasobu 2 Rodzaj z LOG System Nazwa ...
Dec 27, 2018
Labels: rejestr, automatyzacja, administrators, administracja
Page: KB-1909 - Ręczne przeniesienie komputera z zakładki sieć do zasoby. (LOG System)
... Opis Dowiedz się jak ręcznie przenieść komputer z zakładki sieć do ...
Oct 08, 2019
Page: WebService - import zasobów (LOG)
... zasobów Aby zaimportować zasób wymagane są następujące parametry: Parametr Wartość Opis ResourceKind <Rodzaj zasobu> Może przyjmować wszystkie nazwy zasobów np. Computer, Device, NetworkDevice, Invoice ... ...
Dec 19, 2018
Labels: import, konfiguracja, webservice, administracja