Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Wstęp

W tej secji artykuły opisują bazę danych LOG Helpdesk. Status AKTUALNY

Dotyczy wersji: 2.x - 6.x

Poziom wiedzy ZAAWANSOWANY

Spis dokumentu

Powiązane

Found 10 search result(s) for baza danych.

Page: Baza danych (LOG System)
... Wstęp Ta sekcja zawiera artykuły dotyczące bazy danych LOG System. @self Status Dotyczy wersji: 2.x 6.x ...
Dec 27, 2018
Labels: baza_danych, db
Page: Baza danych - sztuczki i wskazówki (LOG System)
... z poziomu konsoli administracyjnej bazę wzorców oprogramowania. Optymalizacja wydajności bazy danych Usunięcie z bazy danych niezidentyfikowanego oprogramowania delete from ImportFileInfo where ProductName like 'System operacyjny ... ...
Dec 27, 2018
Labels: baza_danych, db
Page: Backup bazy danych (LOG System)
... Microsoft SQL Tworzenie backup'u 1. Na serwerze z bazą danych należy uruchomić narzędzie Microsoft SQL Management Studio. Tuż po uruchomieniu ... po lewej stronie okna. Na drzewku należy rozwinąć listę baz ...
Jan 18, 2019
Labels: backup, db, administracja
Page: Opis narzędzia tworzącego bazę danych Helpdesk - Helpdesk.Init.DB (LOG System)
... Web.config) Możliwe komendy do użycia <command>: create  zakłada nową bazę danych update  aktualizuje istniejąca bazę danych createOrUpdate  tworzy lub robi aktualizacje istniejącej struktury bazy danych oraz przebudowuje indexy wyszukiwania.  Automatycznie skrypt ...
Dec 27, 2018
Labels: konfiguracja, helpdesk
Page: KB-1902 - Zmiana miejsca serwera bazodanowego (LOG System)
... połączeń przychodzących w przypadku gdy zainstalowany jest firewall   Konfiguracja bazy danych Konfigurator pozwala na podanie nazwy bazy danych. Baza o podanej nazwie zostanie automatycznie utworzona. Istnieje także możliwość wskazania ...
Feb 27, 2019
Labels: d_b, baza_danych
Page: Instrukcja instalacji LOG DbConnector (LOG)
... LogSystem.DbConnector.exe.config. W sekcji <appConfig> należy: Skonfigurować parametr sourceConnectionString połącznia z bazą danych Podajemy HOST do którego ma łączyć się mechanizm Podajemy PORT ... ...
Nov 21, 2019
Labels: dbconnector, konfiguracja, instalacja, db, administracja
Page: Opis modułów (LOG System)
... Monitoring ekranów;  Zrzuty ekranów użytkownika;  Zarządzanie godzinami zrzutów. Zarządzanie nośnikami danych Zarządzanie nośnikami;  Blokowanie nośników danych;  Zarządzanie nośnikami danych;  Autoryzowanie nośników danych;  Monitorowanie operacji na plikach. Zarządzanie nośnikami danych Zdalne zarządzanie ...
Nov 05, 2019
Page: Aktualizacja Helpdesk (LOG)
... wybrana pula aplikacji dla LOG Helpdesk oraz uprawnienia do bazy danych bazy danych, Sprawdź uprawnienia do bazy danych (konto w SQL wykorzystywane do połączenia z bazą danych powinno posiadać na czas ...
Dec 18, 2019
Page: Plik konfiguracyjny Serwera Aplikacji (LOG)
... do bazy danych connection.provider string Wymagany NHibernate.Connection.DriverConnectionProvider Wartstwa pośrednia pomiędzy bazą danych a aplikacją do zapisów obiektów w bazie danych proxyfactory.factoryclass string Wymagany NHibernate.ByteCode.Castle.ProxyFactoryFactory, NHibernate.ByteCode.Castle Wartstwa pośrednia pomiędzy bazą danych a aplikacją do ...
Dec 27, 2018
Labels: konfiguracja, pliki, favourite
Page: Słownik pojęć (LOG System)
... w zakresie wskazanym w upoważnieniu (rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych prowadzi IOD). UODO organ do spraw ochrony danych osobowych Przetwarzanie danych osobowych Dokonywanie jakichkolwiek operacji na danych, w szczególności ...
Dec 19, 2018