Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Wstęp

Ta sekcja zawiera artykuły dotyczące bazy danych LOG System.


Status AKTUALNY

Dotyczy wersji: 2.x - 6.x

Poziom wiedzy ZAAWANSOWANY

Spis dokumentu

Powiązane

Found 10 search result(s) for baza danych.

Page: Baza danych LOG Helpdesk (LOG)
... Wstęp W tej secji artykuły opisują bazę danych LOG Helpdesk.  @self Status Dotyczy wersji: 2.x 6.x ...
Dec 27, 2018
Labels: konfiguracja, baza_danych, helpdesk, administracja
Page: Baza danych - sztuczki i wskazówki (LOG)
... z poziomu konsoli administracyjnej bazę wzorców oprogramowania. Optymalizacja wydajności bazy danych Usunięcie z bazy danych niezidentyfikowanego oprogramowania delete from ImportFileInfo where ProductName like 'System operacyjny ... ...
Dec 27, 2018
Labels: baza_danych, db
Page: Backup bazy danych (LOG)
... Microsoft SQL Tworzenie backup'u 1. Na serwerze z bazą danych należy uruchomić narzędzie Microsoft SQL Management Studio. Tuż po uruchomieniu ... po lewej stronie okna. Na drzewku należy rozwinąć listę baz ...
Jan 18, 2019
Labels: backup, db, administracja
Page: Opis narzędzia tworzącego bazę danych Helpdesk - Helpdesk.Init.DB (LOG)
... Web.config) Możliwe komendy do użycia <command>: create  zakłada nową bazę danych update  aktualizuje istniejąca bazę danych createOrUpdate  tworzy lub robi aktualizacje istniejącej struktury bazy danych oraz przebudowuje indexy wyszukiwania.  Automatycznie skrypt ...
Dec 27, 2018
Labels: konfiguracja, helpdesk
Page: KB-1902 - Zmiana miejsca serwera bazodanowego (LOG)
... połączeń przychodzących w przypadku gdy zainstalowany jest firewall   Konfiguracja bazy danych Konfigurator pozwala na podanie nazwy bazy danych. Baza o podanej nazwie zostanie automatycznie utworzona. Istnieje także możliwość wskazania ...
Feb 27, 2019
Labels: d_b, baza_danych
Page: Plik konfiguracyjny Serwera Aplikacji (LOG)
... do bazy danych connection.provider string Wymagany NHibernate.Connection.DriverConnectionProvider Wartstwa pośrednia pomiędzy bazą danych a aplikacją do zapisów obiektów w bazie danych proxyfactory.factoryclass string Wymagany NHibernate.ByteCode.Castle.ProxyFactoryFactory, NHibernate.ByteCode.Castle Wartstwa pośrednia pomiędzy bazą danych a aplikacją do ...
Dec 27, 2018
Labels: konfiguracja, pliki, favourite
Page: Instrukcja instalacji LOG DbConnector (LOG)
... LogSystem.DbConnector.exe.config. W sekcji <appConfig> należy: Skonfigurować parametr sourceConnectionString połącznia z bazą danych Podajemy HOST do którego ma łączyć się mechanizm Podajemy PORT ... ...
Nov 21, 2019
Labels: dbconnector, konfiguracja, instalacja, db, administracja
Page: Opis modułów (LOG)
... Monitoring ekranów;  Zrzuty ekranów użytkownika;  Zarządzanie godzinami zrzutów. Zarządzanie nośnikami danych Zarządzanie nośnikami;  Blokowanie nośników danych;  Zarządzanie nośnikami danych;  Autoryzowanie nośników danych;  Monitorowanie operacji na plikach. Zarządzanie nośnikami danych Zdalne zarządzanie ...
Nov 05, 2019
Page: Instalacja Serwera oraz Konsoli Administracyjnej (LOG)
... połączeń przychodzących w przypadku gdy zainstalowany jest firewall   Konfiguracja bazy danych Konfigurator pozwala na podanie nazwy bazy danych. Baza o podanej nazwie zostanie automatycznie utworzona. Istnieje także możliwość wskazania ...
Dec 27, 2018
Labels: konfiguracja, serwer, administrators, administracja
Page: Plik konfiguracyjny systemu (web.config) - opis (LOG)
... false Parametr określa czy podczas instalacji serwera ma zostać utworzona baza danych. Baza danych jest tworzona gdy parametr otrzymuje wartość "true" cache.usequerycache string   true ... ...
Dec 27, 2018
Labels: konfiguracja, plik