Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Status

SYSTEMOWO WŁĄCZONA

Cel zastosowania

Niniejsza reguła pozwala na automatyczne wykonanie Audytów. Reguła pozwala na odciążenie operatora z ręcznego wykonywania Audytów na komputerach z zainstalowanym Agentem LOG System.

Właściwości reguły

Do utworzenia reguły został wykorzystany wyzwalacz Data w opisie zasobu oraz akcja Wykonaj skanowanie komputera

Systemowo proces wykonywania Audytu rozpoczynany jest tylko w tedy kiedy od daty ostatniego audytu minęło 60 dni.

 

Uwaga!

Weryfikację postępu wykonywania audytu można przeprowadzić w oknie Rejestr LOG System -> zaznaczając na drzewie Polecenia dla Agentów

Audyt przeprowadzany jest na tym komputerze, który ostatni audyt miał 60 dni temu.

Każdy audyt przeprowadzany jest w oparciu o domyślne ustawienia skanowania, natomiast zakres skanowania odpowiadam audytowi kompletnemu (skanowanie oprogramowania, sprzętu, użytkowników). Nazwa każdego rozpoczętego audytu jest zapisywana w postaci: Audyt data_rozpoczęcia_audytu.


Status AKTUALNY

Dotyczy wersji: 2.x - 6.x

Poziom wiedzy ZAAWANSOWANY

Spis dokumentu

Powiązane

Found 10 search result(s) for audyty.

Page: Moduł 'Audyty' (LOG System)
... w sekcji 'Przyciski funkcyjne'.   Możliwość przeglądania wyników audytu z perspektywy 'Audyty', poprzez wybór odpowiedniego audytu z listy w sekcji 'Audyty'.   Możliwość ręcznego dodawania wyników skanowania z perspektywy 'Zasoby', poprzez zaznaczenie ...
Dec 04, 2018
Labels: test, funkcja
Page: Przeglądanie i zarządzanie porównaniami audytów (LOG System)
... po dodaniu porównania audytów. W tym celu należy wybrać perspektywę Audyty w sekcji Porównanie audytów > Nowe 20181121 152306LOG System 6.1.50 RC.png
Nov 29, 2018
Labels: audyty, skanowanie
Page: Ręczna edycja wyników skanowania komputera (LOG System)
... wersji: 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane audyty skanowanie
Dec 12, 2018
Labels: audyty, skanowanie
Page: Skaner off-line (LOG Audytor) (LOG System)
... 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane skanowanie audyty
Dec 12, 2018
Labels: audyty, skanowanie
Page: Skanowanie komputerów (LOG System)
... x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane Przykłady instrukcji testowych skanowanie audyty
Dec 12, 2018
Labels: audyty, skanowanie
Page: Audyt - funkcja w systemie (LOG System)
... zainstalowanym oprogramowaniu. Konfiguracja Dostęp do audytów można uzyskać ze wstążki Audyty. Skąd możemy wybierać dostępne audyty oraz przeglądać wyniki skanowań. 20181105 121347LOG System 6.0.114.png Dostęp ...
Dec 12, 2018
Labels: audyt, komputery
Page: Ograniczenie listy wyświetlanych audytów podczas pracy w systemie (LOG System)
... Roboczy): 20181105 124149Wykonaj skanowanie online (Kompletny).png 2. Na zakładce Audyty chcemy przeglądać dane z audytów ze statusem "Aktywny" Wyświetlamy listę ...
Nov 29, 2018
Labels: audyt, skanowanie
Page: Struktura systemów operacyjnych (LOG System)
... operacyjny generowane są na podstawie danych znajdujących się w perspektywie Audyty > zakładka Audyty > System operacyjny >kolumna Nazwa. Parametry raportu 20181115 115616Struktura systemów operacyjnych.png ...
Dec 12, 2018
Labels: raport, os
Page: Audyt komputerów (LOG System)
... Wstęp Zakładka Audyty zapewnia możliwość tworzenia, zapisywania i porównywania Audytów infrastruktury IT. image2018712 23 ...
Dec 21, 2018
Labels: konfiguracja, audyt, sprzęt, komputery
Page: Oprogramowanie nie zostało zidentyfikowane - zamówienie wzorca (LOG)
... plików aplikacji wyświetlanej jako zbiorcze szczegóły audytu wyświetlane w perspektywie Audyty. Specyfikacje poszczególnych zamówień wzorców grupowane są w programie w postaci ...
Oct 16, 2020
Labels: wzorce, audyt, administracja