Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Założenia funkcjonalne

- Głównym założeniem raportu jest pokazanie za pomocą wykresu kołowego w jakim procencie spełniona jest standaryzacja dotycząca danego oprogramowania na komputerach w firmie. Ponadto w raporcie generowana jest lista komputerów nie spełniających założonego standardu,

- Dane w raporcie generowane są na podstawie informacji dotyczących zidentyfikowanego oprogramowania na komputerach w danym audycie,

- W celu poprawnego wygenerowania raportu należy wykonać identyfikację oprogramowania na komputerach w audycie na podstawie którego powstanie raport.

Parametry raportu

Parametr
Opis
Nazwa audytuWybór audytu z jakiego mają pochodzić dane dotyczące zainstalowanego oprogramowania
Typ oprogramowaniaLista umożliwiająca wybór typu oprogramowania (pole słownikowe) dla wymaganego standardu
Typ licencjiLista umożliwiająca wybór typu licencji (pole słownikowe) dla wymaganego standardu
Nazwa oprogramowaniaNależy wpisać nazwę lub część nazwy oprogramowania dla wymaganego standardu

Prezentacja przykładowego raportu

 

 


Status AKTUALNY

Dotyczy wersji: 2.x - 6.x

Poziom wiedzy PODSTAWOWY

Spis dokumentu

Powiązane

Found 2 search result(s) for Standard oprogramowania.

Page: Testy zarządzania licencjami (SAM) (LOG System)
... Komentarz’   Automatyczne rozliczanie upgrade/downgrade Weryfikacja zastosowania downgrade np. Office Standard 2016 > Office Standard 2010 Weryfikacja wpisów w kolumnach Wykorzystano jak downgrade Przypisano z ... ...
Dec 27, 2018
Labels: test, funkcja
Page: Opis modułów (LOG System)
... podpowiedzi; Automatyczne rozliczanie upgrade/downgrade; Automatyczne rozliczanie komponentów; Automatyczne rozliczanie oprogramowania w modelu SaaS; Automatyczne wykrywanie kopii oprogramowania; Automatyczne rozpoznawanie licencji płatnych i darmowych; Baza tysięcy przypadków licencjonowania ...
Nov 05, 2019