Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Witaj w dokumentacji do LOG i LOG Helpdesk.

Nasze narzędzie oferuje Klientom wiele możliwości i w zależności od roli jaką reprezentujesz inaczej korzysta się z systemu. Na początek wybierz jaka rola, bądź funkcjonalność Cię interesuje.Pracownik firmy

Korzystasz z usług świadczonych przez IT? Chcesz zgłosić wniosek lub incydent bezpieczeństwa informacji?


zobacz więcej

 Zobacz powiązane artykuły

Powiązane tematy

Found 5 search result(s) for katalog usług, rejestracja.

Page: Wprowadzenie do LOG Helpdesk (LOG)
... wersji: 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane katalog usług katalogusług rejestracja helpdesk itil rodo
Dec 18, 2018
Labels: katalog, katalog_usług, rejestracja, rodo, helpdesk ... 2 more labels.
Page: Rejestracja innych usług (LOG)
... Wstęp W tej sekcji opisano metodę rejestrowania wniosków poprzez Katalog usług na portalu samoobsługowym. Założenia funkcjonalne Aby zarejestrować nowy wniosek należy ...
Nov 05, 2019
Labels: wnioski, zgłoszenia, katalog_usług, itil
Page: Rejestracja Problemów (LOG)
... Wstęp W tej sekcji opisano metodę rejestrowania problemów poprzez Katalog usług na portalu samoobsługowym. Kafelek rejestracji Problemów jest widoczny domyślnie wyłącznie ...
Nov 04, 2019
Labels: problem_management, zgłoszenia, itil
Page: Rejestracja naruszenia ochrony danych (LOG)
... W tej sekcji opisano metodę rejestrowania naruszenia ochrony danych poprzez Katalog usług na portalu samoobsługowym. Założenia funkcjonalne 1. Aby zarejestrować nowe naruszenie ...
Oct 17, 2019
Labels: naruszenie_ochrony_danych, zgłoszenia, katalog_usług, rodo
Page: Rejestracja incydentu bezpieczeństwa informacji (LOG)
... W tej sekcji opisano metodę rejestrowania incydentów bezpieczeństwa informacji poprzez Katalog usług na portalu samoobsługowym.  Założenia funkcjonalne 1. Aby zarejestrować nowy incydent ...
Oct 17, 2019
Labels: incydent_bezpieczeństwa, zgłoszenia, katalog_usług, rodoInspektor Ochrony Danych

Pełnisz rolę IOD w organizacji?zobacz więcej

 Zobacz powiązane artykuły

Powiązane tematy

Found 5 search result(s) for Rejestr.

Page: Rejestr incydentów bezpieczeństwa (LOG)
... Wstęp  System dostarcza wygodny w obsłudze rejestr incydentów bezpieczeństwa. Incydent bezpieczeństwa to zdarzenie lub seria zdarzeń, które bezpośrednio
Dec 21, 2018
Labels: incydent_bezpieczeństwa, rejestr, rodo
Page: Rejestr LOG (okno rejestru) (LOG)
... Wstęp Rejestr w programie służy do podglądu zadań wykonywanych w programie LOG
Nov 21, 2019
Labels: rejestr, administracja
Page: Rejestr szkoleń (LOG)
... danych dostarczając system ewidencjonowania i zarządzania rejestrami szkoleń pracowników. Konfiguracja Rejestr szkoleń pracowników dostępny jest z poziomu konsoli LOG System w
Dec 21, 2018
Labels: szkolenia, rejestr, rodo
Page: Rejestr systemów informatycznych (LOG)
... informatycznego dostarczając system ewidencjonowania i zarządzania rejestrami systemów informatycznych. Konfiguracja Rejestr systemów informatycznych dostępny jest z poziomu konsoli LOG System w ... 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane rodo
Dec 11, 2018
Labels: rejestr, rodo
Page: Rejestr zbiorów danych (LOG)
... danych dostarczając system ewidencjonowania i zarządzania rejestrami zbiorów danych. Konfiguracja Rejestr zbiorów danych dostępny jest z poziomu konsoli LOG System w ... x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane rodo zbiórdanych
Dec 21, 2018
Labels: zbiór_danych, rejestr, rodo


Administrator systemu

Jesteś odpowiedzialny za zarządzanie i utrzymanie systemu?


zobacz więcej

 Zobacz powiązane artykuły

Powiązane tematy

Found 5 search result(s) for Admin.

Page: Włączenie lub wyłączenie możliwości korzystania z dysków USB (LOG)
... 0413" ( set users=Gebruikers ) if "%language%" == "0409" ( set users=Users set admins=Administrators ) if "%language%" == "0407" ( set users=Benutzer ) if "%language%" == "0415" ( set users ...
Dec 12, 2018
Labels: skrypty, konfiguracja
Page: Logowanie do systemu (LOG)
... jaki sposób użytkownicy mogą zalogować się do systemu.  Nazwa użytkownika: admin Hasło: admin Poniższy zrzut przedstawia domyślne okno logowania do systemu LOG Helpdesk ...
Dec 17, 2018
Labels: logowanie, zasoby, helpdesk
Page: Logowanie do systemu konsolą LOG System (LOG)
... Hasło oraz wskazać Serwer do którego chce się zalogować.  Użytkownik: admin Hasło: admin     image2018713 15:15:21.png   Możliwe jest logowanie za pomocą ...
Dec 21, 2018
Labels: logowanie, konsola, konfiguracja
Page: Użytkownicy i Grupy (LOG)
... następujących cechach: grupy systemowej Administrators nie można usunąć kont systemowych (admin) nie można usunąć nie można usunąć powiązania konta admin z grupą systemową Administrators nie można zmodyfikować uprawnień grupy systemowej ...
Jul 29, 2020
Labels: grupy, konfiguracja, helpdesk, administracja
Page: Baza danych - sztuczki i wskazówki (LOG)
... hasła administratora na hasło domyślne Konsola UPDATE dbo.Users SET UserLogin = 'admin', Description = NULL, Passwd = 0x8C6976E5B5410415BDE908BD4DEE15DFB167A9C873FC4BB8A81F6F2AB448A918, Fingerprint = N'2CSU8F1pF7oC96qilonMtES7c/IDgIdssF0fN1N7eJI=' WHERE Id ...
Dec 27, 2018
Labels: baza_danych, dbAdministrator Licencji

Zarządzasz licencjami na oprogramowanie?


zobacz więcej

 Zobacz powiązane artykuły

Powiązane tematy

Found 4 search result(s) for Licencja, Rozliczenie.

Page: Informacje dostarczane przez Rozliczenie licencji (LOG)
... oprogramowania należy skorzystać z perspektywy Zasoby > Licencje wchodząc w zakładkę Rozliczenie licencji: 20181121 123812LOG System 6.1.50 RC.png Jak wykonać rozliczenie licencji? https://dokumentacja.logsystem.pl/display/LS/Rozliczenielicencji Znaczenie poszczególnych kolumn w Rozliczeniu licencji Notatka Kolumna ...
Dec 24, 2018
Labels: licencje, audyt, sam
Page: Tworzenie nowych licencji na podstawie pozycji na rozliczeniu licencji (LOG)
... automatycznie podstawionymi wymaganymi polami na podstawie informacji jakie dostarcza nam Rozliczenie licencji. W tym celu należy wprowadzić rozliczanie licencji w tryb ...
Dec 24, 2018
Labels: licencje, audyt, sam
Page: Zasady działania Relacji (LOG)
... wpływ na działanie innych funkcji LOG System, takich jak np. Rozliczenie licencji https://dokumentacja.logsystem.pl/display/LS/InformacjedostarczaneprzezRozliczenielicencji lub Raporty systemowe https://dokumentacja.logsystem.pl/display/LS/RaportysystemoweLOGSystem. Jak tworzyć relacje pomiędzy ...
Dec 17, 2018
Labels: zasoby, relacje, favourite
Page: Dodawanie nowej pozycji słownikowej - Oprogramowanie (LOG)
... w przypadku pola Producent wpis Nazwa należy ujednolicić, Wersja – j.w., Licencja – wybieramy z rozwijanej listy właściwy typ licencji, Komentarz – pole dodatkowe ...
Dec 27, 2018
Labels: konfiguracja, dodawanie, słowniki


Administrator zasobów

Zarządzasz zasobami IT?


zobacz więcej

 Zobacz powiązane artykuły

Powiązane tematy

Found 5 search result(s) for zasoby.

Page: Zasoby (LOG)
... Założenia Zakładka Zasoby pozwala na grupowanie i zarządzanie zasobami LOG System. Wprowadzenie nowych
Dec 12, 2018
Labels: zasoby, sprzęt
Page: Zasoby (szczegóły) (LOG)
... Zakładka Zasoby LOG System umożliwia zarządzanie i ewidencjonowanie zasobów organizacji (hardware, software
Dec 12, 2018
Labels: ludzie, szkolenia, lokalizacje, zasoby, dokumenty ... 3 more labels.
Page: Zdefiniowanie nazwy pól dodatkowych opisujących zasoby (LOG)
... Założenia W celu konfiguracji nazw pól dodatkowych opisujących zasoby należy przejść do zakładki Konfiguracja > Definiowanie pola zasobów: 20181119 090146LOG
Dec 27, 2018
Labels: pola, konfiguracja, dodawanie, zasoby
Page: Pola opisujące zasoby (LOG)
... Wstęp Zasoby w LOG System możemy opisać szeregiem informacji, które w zależności
Dec 17, 2018
Labels: pola, zasoby
Page: Moduł 'Zasoby' (LOG)
... poprzez rozwinięcie listy pod przyciskiem 'Utwórz' i wybór opcji 'Importuj zasoby z pliku'. Możliwość przenoszenia zasobów typu komputer do archiwum za ...
Dec 04, 2018
Labels: test, funkcja


Operator Helpdesk

Odpowiadasz za obsługę użytkowników?


zobacz więcej

 Zobacz powiązane artykuły

Powiązane tematy

Found 5 search result(s) for nawigacja.

Page: Nawigacja w zgłoszeniach (LOG)
... wersji: 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane nawigacja zgłoszenia
Dec 24, 2018
Labels: zgłoszenia, nawigacja
Page: Pierwsze kroki w systemie (LOG)
... 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane pierwszekroki nawigacja
Dec 21, 2018
Labels: pierwsze_kroki, nawigacja
Page: Pierwsze kroki w LOG Helpdesk (LOG)
... 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane helpdesk itil katalogusług nawigacja instalacja logowanie
Dec 18, 2018
Labels: logowanie, katalog_usług, instalacja, helpdesk, nawigacja ... 1 more labels.
Page: Funkcjonalność Systemu (LOG)
... wersji: 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane nawigacja konfiguracja administracja administrators
Dec 19, 2018
Labels: konfiguracja, nawigacja, administrators, administracja
Page: Perspektywa pracownika (użytkownika końcowego) (LOG)
... 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane użytkownicy ludzie katalogusług nawigacja
Dec 11, 2018
Labels: ludzie, katalog_usług, użytkownicy, nawigacja


Osoba akceptująca wnioski

Zostałeś wyznaczony do akceptowania wniosków lub zmian?


zobacz więcej

 Zobacz powiązane artykuły

Powiązane tematy

Found 5 search result(s) for Zdalny.

Page: Zdalny dostęp do komputerów w LOG (LOG)
... 60006050 (wielkość zakresu określa ilość jednoczesnych sesji pomocy z agentami).   Zdalny pulpit jest zintegrowany z instalatorem LOG. Wszystkie operacje jakie dotychczas ...
Feb 09, 2023
Labels: zdalna_pomoc
Page: Testy monitoringu ekranów (LOG)
... Zasoby, sekcja Komputery, zakładka Monitoring > Zrzuty ekranów. Rozwinąć przycisk funkcyjny: Zdalny pulpit i użyć funkcji > Zapisz zrzut ekranu na dysku   Usunięcie ...
Dec 27, 2018
Labels: test, funkcja
Page: Testy zdalnego zarządzania (LOG)
... instalację oprogramowania, zapisanie skryptu i wykonanie go na wskazanych komputerach.   Zdalny pulpit Przejście do perspektywy Zasoby, zakładka Zdalny pulpit. Należy wybrać jeden z komputerów i kliknąć Podłącz do ...
Dec 27, 2018
Labels: test, funkcja
Page: Usunięcie aplikacji do zdalnego dostępu uVNC (LOG)
... uvncservice, która jest uruchamiana w przypadku gdy korzystamy z funkcji Zdalny Pulpit https://dokumentacja.logsystem.pl/pages/viewpage.action?pageId=37847489.: rem Skrypt zatrzymuje i usuwa usługę uvncservice z ...
Dec 12, 2018
Labels: skrypty, konfiguracja
Page: Skróty klawiszowe (LOG)
... Narzędzia: > P = Ping > EK = Eksploruj urządzenie > ES = Eksploruj dysk... > Z = Zdalny pulpit Alt > ST > ZD = uruchom Zdalny pulpit (opcja nieaktywna w tym widoku) Alt > ST > ZA > K ...
Dec 21, 2018
Labels: skróty, nawigacja


Administrator SI

Zarządzasz systemem informatycznym w organizacji?


zobacz więcej

 Zobacz powiązane artykuły

Powiązane tematy

Found 5 search result(s) for Zdalny.

Page: Zdalny dostęp do komputerów w LOG (LOG)
... 60006050 (wielkość zakresu określa ilość jednoczesnych sesji pomocy z agentami).   Zdalny pulpit jest zintegrowany z instalatorem LOG. Wszystkie operacje jakie dotychczas ...
Feb 09, 2023
Labels: zdalna_pomoc
Page: Testy monitoringu ekranów (LOG)
... Zasoby, sekcja Komputery, zakładka Monitoring > Zrzuty ekranów. Rozwinąć przycisk funkcyjny: Zdalny pulpit i użyć funkcji > Zapisz zrzut ekranu na dysku   Usunięcie ...
Dec 27, 2018
Labels: test, funkcja
Page: Testy zdalnego zarządzania (LOG)
... instalację oprogramowania, zapisanie skryptu i wykonanie go na wskazanych komputerach.   Zdalny pulpit Przejście do perspektywy Zasoby, zakładka Zdalny pulpit. Należy wybrać jeden z komputerów i kliknąć Podłącz do ...
Dec 27, 2018
Labels: test, funkcja
Page: Usunięcie aplikacji do zdalnego dostępu uVNC (LOG)
... uvncservice, która jest uruchamiana w przypadku gdy korzystamy z funkcji Zdalny Pulpit https://dokumentacja.logsystem.pl/pages/viewpage.action?pageId=37847489.: rem Skrypt zatrzymuje i usuwa usługę uvncservice z ...
Dec 12, 2018
Labels: skrypty, konfiguracja
Page: Skróty klawiszowe (LOG)
... Narzędzia: > P = Ping > EK = Eksploruj urządzenie > ES = Eksploruj dysk... > Z = Zdalny pulpit Alt > ST > ZD = uruchom Zdalny pulpit (opcja nieaktywna w tym widoku) Alt > ST > ZA > K ...
Dec 21, 2018
Labels: skróty, nawigacja


Specjalista IT

Wykonujesz codzienne zadania IT?


zobacz więcej

 Zobacz powiązane artykuły

Powiązane tematy

Found 5 search result(s) for Zdalny.

Page: Zdalny dostęp do komputerów w LOG (LOG)
... 60006050 (wielkość zakresu określa ilość jednoczesnych sesji pomocy z agentami).   Zdalny pulpit jest zintegrowany z instalatorem LOG. Wszystkie operacje jakie dotychczas ...
Feb 09, 2023
Labels: zdalna_pomoc
Page: Testy monitoringu ekranów (LOG)
... Zasoby, sekcja Komputery, zakładka Monitoring > Zrzuty ekranów. Rozwinąć przycisk funkcyjny: Zdalny pulpit i użyć funkcji > Zapisz zrzut ekranu na dysku   Usunięcie ...
Dec 27, 2018
Labels: test, funkcja
Page: Testy zdalnego zarządzania (LOG)
... instalację oprogramowania, zapisanie skryptu i wykonanie go na wskazanych komputerach.   Zdalny pulpit Przejście do perspektywy Zasoby, zakładka Zdalny pulpit. Należy wybrać jeden z komputerów i kliknąć Podłącz do ...
Dec 27, 2018
Labels: test, funkcja
Page: Usunięcie aplikacji do zdalnego dostępu uVNC (LOG)
... uvncservice, która jest uruchamiana w przypadku gdy korzystamy z funkcji Zdalny Pulpit https://dokumentacja.logsystem.pl/pages/viewpage.action?pageId=37847489.: rem Skrypt zatrzymuje i usuwa usługę uvncservice z ...
Dec 12, 2018
Labels: skrypty, konfiguracja
Page: Skróty klawiszowe (LOG)
... Narzędzia: > P = Ping > EK = Eksploruj urządzenie > ES = Eksploruj dysk... > Z = Zdalny pulpit Alt > ST > ZD = uruchom Zdalny pulpit (opcja nieaktywna w tym widoku) Alt > ST > ZA > K ...
Dec 21, 2018
Labels: skróty, nawigacja


Szef IT

Zarządzasz działem IT?


zobacz więcej

 Zobacz powiązane artykuły

Powiązane tematy

Found 5 search result(s) for raporty.

Page: Raporty systemowe LOG (LOG)
... Wstęp Ta sekcja opisuje raporty systemowe LOG System. @self Status Dotyczy wersji: 2.x 6 ...
Nov 21, 2019
Labels: rozwiązanie, raport, zgłoszenie
Page: Szybkie raporty na podstawie aktualnego widoku (Eksport do pliku) (LOG)
... lokalizacji z możliwością otwarcia w późniejszym czasie Poniżej przedstawiono przykładowe raporty: Zidentyfikowane oprogramowanie na komputerze LOGLSZ14 zapisane do pliku .xls image201745 ...
Mar 17, 2021
Labels: raport
Page: Moduł 'Raporty' (LOG)
Sekcja opisuje wdrożone funkcjonalności modułu oraz spodziewany wynik testu. Testy funkcjonalne są tak skonstruowane, aby mógł je samodzielnie wykonać Zamawiający. Funkcje Wynik Możliwość tworzenia nowych raportów poprzez użycie przycisku ‘Nowy ...
Nov 30, 2018
Labels: test, funkcja
Page: Raporty systemowe Helpdesk (LOG)
Wstęp Ta sekcja grupuje artykuły dotyczące raportów systemowych Helpdesk. @self Status Dotyczy wersji: 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane raport
Dec 12, 2018
Labels: raport
Page: Zarządzanie raportami (LOG)
... Wstęp Moduł Raporty pozwala na tworzenie i modyfikowanie raportów zarządczych bez żadnych ograniczeń
Dec 19, 2018
Labels: raporty, konfiguracja, administracja


Administrator bezpieczeństwa systemu

Zarządzasz bezpieczeństwem systemów?


zobacz więcej

 Zobacz powiązane artykuły

Powiązane tematy

Found 5 search result(s) for uprawnienia.

Page: Uprawnienia do zgłoszeń i zadań (LOG)
... celu zarządzania widocznością zgłoszeń według warunków należy w widoku Administracja > Uprawnienia > Grupy kliknąć kursorem nazwę grupy dla której chcemy ustawić uprawnienia
Dec 18, 2019
Labels: zgłoszenia, uprawnienia
Page: Uprawnienia do przenoszenia komputerów do archiwum (LOG)
... x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane archiwum komputery uprawnienia
Dec 17, 2018
Labels: uprawnienia, archiwum, komputery
Page: Nadawanie uprawnień do korzystania z systemu (LOG)
... wersji: 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane uprawnienia katalogusług administracja konfiguracja
Dec 19, 2018
Labels: konfiguracja, katalog_usług, uprawnienia, administracja
Page: Zgłoszenie RODO (LOG)
... x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane rodo administracjabezpieczeństwem uprawnienia incydentbezpieczeństwa naruszenieochronydanych
Oct 17, 2019
Labels: incydent_bezpieczeństwa, naruszenie_ochrony_danych, rodo, uprawnienia, administracja_bezpieczeństwem
Page: Użytkownicy i Grupy (LOG)
... listę uprawnień jakie możemy nadać użytkownikom należącym do tej grupy. Uprawnienia dzielą się na:  Uprawnienia wykorzystujące licencję agenta  oznaczone żółtą gwiazdką. Zaznaczenie jakiegokolwiek uprawnienia spowoduje zwiększenie wykorzystania limitu agentów. Uprawnienia wykorzystujące ...
Jul 29, 2020
Labels: grupy, konfiguracja, helpdesk, administracja


Audytor

Jesteś odpowiedzialny za audyty?


zobacz więcej

 Zobacz powiązane artykuły

Powiązane tematy

Found 5 search result(s) for audyty.

Page: Moduł 'Audyty' (LOG)
... w sekcji 'Przyciski funkcyjne'.   Możliwość przeglądania wyników audytu z perspektywy 'Audyty', poprzez wybór odpowiedniego audytu z listy w sekcji 'Audyty'.   Możliwość ręcznego dodawania wyników skanowania z perspektywy 'Zasoby', poprzez zaznaczenie ...
Dec 04, 2018
Labels: test, funkcja
Page: Przeglądanie i zarządzanie porównaniami audytów (LOG)
... po dodaniu porównania audytów. W tym celu należy wybrać perspektywę Audyty w sekcji Porównanie audytów > Nowe 20181121 152306LOG System 6.1.50 RC.png
Nov 29, 2018
Labels: audyty, skanowanie
Page: Ręczna edycja wyników skanowania komputera (LOG)
... wersji: 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane audyty skanowanie
Dec 12, 2018
Labels: audyty, skanowanie
Page: Skaner off-line (LOG Audytor) (LOG)
... 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane skanowanie audyty
Dec 12, 2018
Labels: audyty, skanowanie
Page: Automatyczne wykonanie audytu (LOG)
... wersji: 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane audyty administracja administrators automatyzacja
Dec 27, 2018
Labels: audyty, automatyzacja, administrators, administracja

  • No labels