Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


NOWA DOKUMENTACJA LOG PLUS JEST JUŻ DOSTĘPNA!

Uwaga!

Listy zmian i poprawek do najnowszych wersji oprogramowania LOG Plus będą aktualizowane w nowej dokumentacji: Przejdź >

*Cały czas trwa proces przenoszenia i aktualizacji artykułów. Prosimy o wyrozumiałość.
🎉 Udostępniliśmy nową wersję LOG Plus – 3.4.38

(info) Jeżeli nie widzisz jeszcze dostępnej aktualizacji z poziomu portalu LOG Plus, sprawdź połączenie serwera z Internetem i/lub odśwież dane w ekranie Ustawienia / Wersja oprogramowania.

Przeczytaj instrukcję wykonania aktualizacji: Aktualizacja systemu LOG Plus

Czerwiec 2023 - wersja 3.4.38 🎉

LOG Plus CMDB

 • Dodano datę wykonania w nazwach plików audytu wykonywanego przez agenta
 • Dodano daty: "Ostatnia aktywność agenta", "Data ostatniego pełnego audytu", "Data ostatniego przyrostowego audytu", "Data ostatniego raportu" w tabelach Komputerów, Serwerów i Maszyn wirtualnych
 • Dodano kolorowanie wierszy na podstawie ostrzeżeń i problemów w tabeli osób
 • Dodano kolumnę Cena zakupu na liście zasobów Pozostałych
 • Dodano możliwość wydzielenia serwera aktualizacji/komunikacji agentów od dostępu do portalu systemu
 • Dodano obsługę aktualizacji systemu przy wydzielonym serwerze aktualizacji
 • Dodano obsługę TLS 1.2 w Updaterze agenta
 • Dodano pola Harmonogram płatności, Numer faktury, Forma finansowania, Numer MPK, Data zamówienia, Nazwa dostawcy na liście licencji
 • Dodano pomijanie folderu temp przy aktualizacji
 • Dodano typ komputera All-In-One
 • Dodano wparcie agenta przy aktualizacji .Net Frameworka Updatera agenta
 • Dodano wyszarzanie wierszy na oknie modalnym dodawania licencji i lokalizacji w organizacjach oraz linki w nazwach
 • Dodano wyświetlanie własnego logo na pełnym ekranie tabeli oraz zapamiętywanie filtrów pomiędzy zwykłym i pełnym ekranem tabeli
 • Dodano zapamiętywanie głównego filtra na listach zasobów
 • Obsłużono zbędną aktualizację słownika kategorii przy aktualizacji słowników
 • Poprawiono błąd ilości wyświetlanych opcji w filtrze na nowych tabelach zasobów. Zwiększono ilość pobieranych rekordów do wyliczenia listy opcji.
 • Poprawiono błąd przy próbie edycji systemowych grup osób
 • Poprawiono błąd wejścia w szczegóły licencji gdy do licencji dodany został załącznik przez użytkownika który został usunięty z systemu
 • Poprawiono brak opcji usuwania i klonowania w szczegółach zasobów
 • Poprawiono brak uwag w szczegółach komputerów
 • Poprawiono brak zawijania wierszy w profilach agentach
 • Poprawiono dodawanie duplikatów filtrów zaawansowanych
 • Poprawiono sortowanie zasobów po dziale w szczegółach organizacji
 • Poprawiono działanie filtrowania na pole Opis na liście licencji
 • Poprawiono działanie grupowej zmiany lokalizacji i działów
 • Poprawiono działanie licznika osób w szczegółach organizacji po zmianie zasobów
 • Poprawiono kolor czcionki na przycisku "Dostępna aktualizacja"
 • Poprawiono kolorowanie sekcji dashboardów jeśli występują w nich uwagi
 • Poprawiono pobieranie załączników z poczty Azure
 • Poprawiono problem z rozwijaniem się wielu reguł jednocześnie w konfiguracji formularzy, poczty, harmonogramów
 • Poprawiono problem z wyświetlaniem numeru faktury na liście licencji
 • Poprawiono stylowanie kontrolki "more-vert" w Osobach, Licencjach i Drukarkach
 • Poprawiono stylowanie licznika organizacji zewnętrznych
 • Poprawiono tłumaczenia Sieci na głównym dashboardzie
 • Poprawiono tłumaczenie nagłówka tabeli licencje w widoku pełnoekranowym
 • Poprawiono ukrywanie edycji i usuwania w licencjach i szczegółach grup osób, gdy nie ma uprawnień
 • Poprawiono wydajność wyszukiwania i sortowania na listach zasobów gdy w systemie skonfigurowane są pola dodatkowe
 • Poprawiono wyświetlanie liczników uwag na kafelkach dashboaru przy dużej ilości uwag
 • Poprawiono zatrzymanie usługi agenta podczas nieudanej próby dostępu do słowników
 • Rozdzielono atrybuty LDAP/AD i aktywności LDAP/AD w integracji z usługami katalogowymi
 • Usunięto branie pod uwagę wielkości liter przy porównywaniu danych profilu Agenta
 • Usunięto wybór Czynności serwisowych w cyklu życia zasobów gdzie nie ma możliwości dodania czynności serwisowych np. Profili stanowisk pracy, Licencjach, Osobach i Umowach gdzie nie ma możliwości dodania czynności serwisowych
 • Usunięto zbędną opcję drukowania etykiet w licencjach
 • Zmieniono etykietę kolumny "Dział nadrzędny" na "Jednostka nadrzędna" w szczegółach organizacji
 • Zoptymalizowano ładowanie dashboardu zasobów
 • Zoptymalizowano przeliczanie dat wygaśnięcia licencji i wynikających z nich powiadomień
 • Zwiększono obszar klikania na głównym menu systemu

LOG Plus CMDB Ultra

 • Dodano domyślne profile konfiguracji agenta SNMP
 • Przebudowano mechanizm tworzenia i podglądu Profili stanowisk oraz przeniesiono ich konfigurację z ustawień na dashboard CMDB

LOG Plus Data Warehouse

 • Dodano informację o jednostce w konfiguracji czasu przechowywania danych w hurtowni danych

LOG Plus Desktops Monnitoring

 • Dodano dodatkowe informacje do alertów SMART

LOG Plus Network

 • Dodano podgląd hasła w konfiguracji zdalnego pulpitu
 • Poprawiono brak możliwości zaznaczenia i odznaczenia wszystkich urządzeń w wynikach skanowania sieci po dodaniu zasobu

LOG Plus Process Management

 • Poprawiono błąd podczas przypisywania/wyświetlania licencji w procesie

LOG Plus Remote Desktop

 • Dodano obsługę znaków diakrytycznych w komunikatach wyświetlanych przy połączeniu zdalnym

LOG Plus Reports

 • Dodano uwzględnianie urządzeń mobilnych w raporcie Protokół zdawczo-odbiorczy
 • Poprawiono sporadycznie pojawiające się artefakty na raportach

LOG Plus SAM

 • Dodano walidację na dział dla rodzaju licencji Per Site No Limit
 • Dodano wpisy w cyklu życia po integracji z VMware i HyperV
 • Poprawiono błąd automatyzacji przy wykonaniu integracji z VMware
 • Poprawiono wydajność przeliczania ROI dla oprogramowania
 • Poprawiono znikające oprogramowanie po zmianie poziomu użycia

LOG Plus Scripts

 • Poprawiono problem z uprawnieniami do skryptów w oparciu o grupy skryptów

LOG Plus Servicedesk

 • Dodano czas reakcji i czas realizacji na liście zgłoszeń
 • Dodano ikony i linki do poziomu świadczenia na liście zgłoszeń
 • Dodano możliwość filtrowania listy zgłoszeń po uwagach
 • Dodano predefiniowane listy filtrów na liście zgłoszeń
 • Poprawiono blad "undefined" w polach wielokrotnego wyboru w formularzach workflow
 • Poprawiono błąd podczas wykonania przejścia na powiązanym zadaniu w zgłoszeniu
 • Poprawiono błędne dane na biurku użytkownika po wybraniu wcześniej innego biurka
 • Poprawiono brak możliwości wykonania przejścia przy próbie wyczyszczenia pola Relizujący
 • Poprawiono pojawianie się pustego podglądu formularza podczas jego konfiguracji
 • Poprawiono wydajność systemu przy zmianie realizującego zgłoszenie
 • Poprawiono wygląd widgetów filtrujących na liście zgłoszeń
 • Poprawiono wyświetlanie pustego menu przy braku uprawnień do zgłoszenia
 • Poprawiono zapamiętywanie filtrów na liśćie zgłoszeń
 • Poprawiono znikające dane w konfiguracji odbioru poczty
 • Usunięto zbędny komunikat o odrzuceniu zmian w poziomach świadczenia usług
 • Zablokowano możiwość ponownego kliknięcia w przycisk Zapisz w konfiguracji formularza zgłoszenia jest w trakcie zapisywania lub nie wprowadzono zmian
 • Zmieniono tłumaczenie poziomu usługi na liście zgłoszeń i w zgłoszeniu z "Delivery level" na "Service level"

LOG Plus Task Management

 • Poprawiono błąd podczas zmiany priorytetu zadania na liście zadań
 • Poprawiono błędne wysyłanie powiadomień o przekroczonym terminie zadania dla zadań odrzuconych

LOG Plus Users Monitoring

 • Usunięto branie pod uwagę dużych i małych liter przy automatycznym tworzeniu relacji komputer-osoba
 • Usunięto zbędne wpisy w cyklu życia zasobów aktualizowanych przez konektory

Maj 2023 - aktualizacja (wersja 3.3.56)

 • Dodano pomijanie folderu temp na serwerze, podczas aktualizacji systemu 
 • Dodano dodatkowe logowanie błędów dla skanera SNMP 
 • Dodano kolumnę MachineGuid typu Guid dla agenta w celu poprawnej obsługi danych importowanych przez DataConnector 
 • Zmieniono sposób renderowania etykiet zasobów 
 • Poprawiono niepełny link do zgłoszenia (Zobacz w LOG Plus) w wiadomości email wysłanej przez Dodaj akcję -> Wyślij wiadomość e-mail. 
 • Poprawiono tłumaczenie tabeli Licencji na pełnym ekranie 
 • Poprawiono błędy pojawiające się w logach systemu gdy Profil stanowiska pracy odnosił się do usuniętych działów lub lokalizacji 
 • Poprawiono zatrzymywanie się usługi agenta podczas nieudanej próby dostępu do słowników 
 • Poprawiono przeliczanie danych licencyjnych po usunięciu licencji 
 • Poprawiono niewidoczne uwagi i status agenta w szczegółach komputera 
 • Poprawiono problem z nadawanie uprawnień do skryptów na grupach skryptów 
 • Poprawiono problem z pojawiającymi się deadlockami na bazie danych przy równoległym przeliczaniu ROI dla komputerów 
 • Poprawiono problem z wykonaniem przejścia w procesie gdy wywoływana jest akcja wyczyszczenia Realizującego zgłoszenie 
 • Poprawiono rozwijanie się klonowanych reguł wraz z parentem 
 • Poprawiono pojawianie się wartości "undefined" przy klonowaniu pól wielokrotnego wyboru w formularzach workflow 
 • Poprawiono niewyświetlanie się danych w konfiguracji odbioru poczty 
 • Poprawiono problem duplikatów zgłoszeń w przypadku gdy analiza/dodanie zgłoszenia z e-mail trwa dłużej niż czas ponownego odpytania serwera 
 • Poprawiono błąd z brakiem możliwości dodania kolejnych reguł w regułach odbioru wiadomości e-mail w konfiguracji Dodaj zadanie/zgłoszenie e-mailem 
 • Poprawiono błąd przekroczenia parametrów dla Aktualizacji dostępu zasobów 

Kwiecień 2023 - aktualizacja (wersja 3.3.50)

 • Dodano pola Harmonogram płatności, Numer faktury, Forma finansowania, Numer MPK, Data zamówienia, Nazwa dostawcy na liście licencji
 • Dodano możliwość importu z pliku CSV pól: Kod kreskowy, Numer środka trwałego, Grupa KŚT, Data przyjęcia ŚT oraz Okres amortyzacji
 • Dodano odświeżanie i wyszarzanie wierszy już dodanych zasobów w oknie dodawania zasobów do Organizacji
 • Dodano walidację na ujemne wartości oraz wartości procentowe i np. GB w profilu agenta
 • Dodano brakujące tłumaczenia EN dla zmiennych w raportach graficznych
 • Dodano możliwość konfiguracji dowolnej wielkości etykiet zasobów oraz możliwość wyłączenia kodu kreskowego oraz etykiety tekstowej kodu
 • Poprawiono wyświetlanie postępu ładowania załącznika w tabie Załączniki do Zgłoszenia
 • Poprawiono błąd przy specyficznej ścieżce tworzenia komputera z ActiveDirectory
 • Poprawiono raport Strony WWW odwiedzane przez Osoby w Dziale (30 dni) (dostępne po aktualizacji słowników w maju)
 • Poprawiono wyświetlanie nazwy klastra w tabelach Serwerów i Maszyn wirtualnych
 • Poprawiono automatyczne przypisywanie osób do działów z atrybutem "Company"
 • Poprawiono problem z secondaryAddress dla raportów przesyłanych z agenta
 • Poprawiono linkowanie liczników na dashboardzie katalogu formularzy
 • Poprawiono tłumaczenia na język EN w wyszukiwarce katalogu formularzy
 • Poprawiono problem importu wyników skanowania audytu przyrostowego z komputerów
 • Poprawiono sortowanie licencji po nazwie licencji w tabeli
 • Poprawiono pobieranie profilu agenta dla istniejącego komputera bez agenta
 • Poprawiono stylowanie widoku listy licencji
 • Poprawiono błąd generowania raportu Protokół zdawczo-odbiorczy w Osobach
 • Zablokowano możliwość przypisania tej samej lokalizacji, działu jako nadrzędnych do samych siebie
 • Poprawiono literówkę w zdaniu "Przypisano zadanie..."
 • Poprawiono grupową edycję kodu lokalizacji
 • Poprawiono wykonywanie automatycznego procesu gdy w kolejnym kroku znajduje się akcja dodaj zgłoszenie
 • Poprawiono odświeżanie tabel po dodaniu relacji w Urządzeniach sieciowych, Drukarkach, Infrastrukturze sieciowej itp.
 • Poprawiono działanie uprawnień na numery telefonów (karty SIM)
 • Poprawiono błąd filtrowania licencji po dacie ważności
 • Poprawiono wydajność działania agenta SNMP przy większej ilości drukarek
 • Poprawiono problem z zaznaczaniem nazwy pliku załączonego do wywoływanego na komputerze skryptu
 • Poprawiono zarządzanie wersją słowników w bazie danych systemu
 • Poprawiono błąd podczas przypisywania/wyświetlania licencji w procesie
 • Poprawiono problem z sortowaniem tabeli po polach własnych
 • Poprawiono błąd zapisu usługi katalogowej z harmonogramem bez reguł
 • Poprawiono problem z wejściem w szczegóły z poziomu wyszukiwarki w Katalogu formularzy i Portfela usług
 • Poprawiono raport "Monitoring logowania" dla środowisk na bazie PostgreSQL
 • Poprawiono literówkę "%v%" w raporcie "Konfiguracja sprzętu - dyski twarde komputera: dla środowisk na bazie PostgreSQL
 • Usunięto nieaktywną opcję "Eksportuj do PDF" z widoku starych tabel
 • Ukryto opcję konfiguracji dodatkowego adresu hurtowni danych w ustawieniach sieciowych agenta do czasu wprowadzenia pełnej obsługi tych parametrów


Kwiecień 2023 - wersja 3.3.42 🎉

Konfiguracja systemu

 • Dodano wyszukiwarkę do dashboardu Procesów, Katalogu formularzy, Portfela usług
 • Dodano możliwość wyłączenia wysyłania powiadomień email w konfiguracji serwera SMTP
 • Poprawiono zapisywanie domyślnej konfiguracji załączników
 • Ograniczono widoczność komunikatu o dostępnej aktualizacji systemu wyłącznie dla Administratorów systemowych
 • Usprawniono mechanizm aktualizacji serwera oraz słowników i wzorców
 • Poprawiono działanie wyszukiwania grup osób w akcji Przypisz znajdującej się w usługach katalogowych
 • Poprawiono zwracanie komunikatu dla aktualizacji danych z CRM producenta
 • Poprawiono tłumaczenie Typu oprogramowania "Oprogramowanie mobilne" w słownikach oprogramowania
 • Poprawiono etykiety dla filtrów w konfiguracji usługi katalogowej

Dashboard CMDB

 • Dodano nowy kafelek Organizacje na dashboardzie CMDB
 • Dodano grupę Sieci na dashboardzie CMDB
 • Przebudowano układ dashboardu zasobów w CMDB. Dodano sekcje oraz możliwość ich zwijania. Zoptymalizowano wczytywanie liczników zasobów. Dodano liczniki uwag w zasobach.

Tabele w systemie

 • Zmieniono mechanizm obsługi tabeli listy Pozostałe
 • Zmieniono mechanizm obsługi tabeli listy Licencji
 • Zmieniono mechanizm obsługi tabel relacyjnych Umów w zasobach z grup Osoby, Komputery, Serwery, Maszyny wirtualne, Infrastruktura sieciowa, Pozostałe elementy sieci, Urządzenia mobilne, Monitory, Drukarki, Nośniki danych, Numery telefonów, Pozostał, Systemy informatyczne, Licencje, Umowy oraz w Procesach, Fakturach, Zamówieniach i Organizacjach
 • Zmieniono mechanizm obsługi tabel relacyjnych Zasobów w zasobach z grup Komputery, Serwery, Maszyny wirtualne, Infrastruktura sieciowa, Pozostałe elementy sieci, Urządzenia mobilne, Monitory, Drukarki, Nośniki danych, Umowy, Systemy informatyczne, Pozostałe
 • Zmieniono mechanizm obsługi tabeli listy Maszyn wirtualnych
 • Zmieniono mechanizm obsługi tabel relacyjnych Osób w zasobach z grup Komputery, Serwery, Maszyny wirtualne, Infrastruktura sieciowa, Pozostałe elementy sieci, Urządzenia mobilne, Monitory, Drukarki, Nośniki danych, Umowy, Systemy informatyczne, Pozostałe
 • Zmieniono mechanizm obsługi tabeli listy Serwerów
 • Poprawiono zaczytywanie ustawień tabel z cache przeglądarki
 • Poprawiono odświeżanie nowych tabel w Komputerach, Serwerach i Maszynach wirtualnych

CMDB

 • Dodano możliwość automatycznego importu wyników skanowania poprzez Data connector dla urządzeń bez zainstalowanego agenta
 • Dodano zapamiętywanie zaznaczenia wierszy na tabeli przy powiększeniu na pełny ekran
 • Dodano informacje o virtualMachineHost, virtualMachineState w komputerach, serwerach i maszynach wirtualnych
 • Zmieniono mechanizm obsługi tabel relacyjnych Licencji w zasobach z grup Osoby, Komputery, Serwery, Maszyny wirtualne, Infrastruktura sieciowa, Pozostałe elementy sieci oraz w Organizacjach
 • Zmieniono tooltip przycisku grupowej edycji na "Akcje grupowe"
 • Zoptymalizowano zaczytywanie liczników w szczegółach generycznych zasobów: Monitory, Drukarki, Nośniki danych i czytniki, Urządzenia mobilne, Numery telefonów, Pozostałe, Infrastruktura sieciowa, Pozostałe elementy sieci
 • Dodano wyświetlanie waluty przy cenie zakupu na tabeli listy zasobów
 • Zoptymalizowano ładowanie awatarów w tabelach gdzie występują osoby
 • Usunięto opcję "Eksportuj do PDF" z grupy zasobów komputery
 • Przebudowano układ dashboardu zasobów w CMDB. Dodano sekcje oraz możliwość ich zwijania. Zoptymalizowano wczytywanie liczników zasobów. Dodano liczniki uwag w zasobach.
 • Zoptymalizowano zaczytywanie liczników w szczegółach osoby
 • Zoptymalizowano zaczytywanie liczników w szczegółach komputera
 • Poprawiono odświeżanie listy osób po edycji osoby.
 • Poprawiono przekierowanie przy imporcie z CSV (Serwery, Maszyny wirtualne)
 • Poprawiono komunikat po anulowaniu grupowej edycji zasobów
 • Poprawiono działanie submenu po przejściu na inną pozycję menu w tabelach osób i komputerów
 • Poprawiono ukrywanie menu po ręcznym uruchomieniu synchronizacji w usługach katalogowych
 • Poprawiono zapisywanie danych po anulowaniu w oknie dodania konta, modułu, roli w systemach informatycznych
 • Poprawiono problem z zapamiętywaniem widoku kolumn na liście zasobów

CMDB Ultra

 • Dodano linkowanie do artykułu na liście artykułów w bazie wiedzy
 • Poprawiono brak numeru seryjnego na etykiecie (kody kreskowe)

SAM

 • Dodano logikę do prawa licencyjnego dla produktu licencja: "Per Site (no limit)"

SAM for ITS

 • Rozszerzono integrację z Vmware o pobieranie nazwy klastra

Monitoring

 • Dodano nowy sposób pobierania url dla przeglądarek chromium

Zdalny pulpit

 • Dodano optymalną konfigurację połączenia VNC naprawiającą problem pojawiających się artefaktów podczas połączenia zdalnego
 • Poprawiono błąd zapisu profilu agenta po włączeniu i wyłączeniu wymagania hasła do zdalnego połączenia
 • Poprawiono pobieranie plików wymaganych do nawiązania zdalnego połączenia

Data Warehouse

 • Dodano możliwość konfiguracji okresu przechowywania danych w hurtowni danych

Raporty graficzne

 • Dodano tłumaczenia typu raportu na tabeli raportów graficznych
 • Dodano domyślne raporty graficzne
 • Dodano pole "Typ" w raportach graficznych dla Komputerów, Serwerów i Maszyn wirtualnych
 • Dodano pole "Okres użyteczności (mc)" w raportach graficznych dla Komputerów, Serwerów i Maszyn wirtualnych
 • Dodano pole "Cena zakupu" w raportach graficznych dla Komputerów, Serwerów i Maszyn wirtualnych
 • Dodano pole "Forma finansowania" w raportach graficznych dla Komputerów, Serwerów i Maszyn wirtualnych
 • Dodano pole "Status jakościowy" w raportach graficznych dla Komputerów, Serwerów i Maszyn wirtualnych
 • Dodano pole "Status" w raportach graficznych dla Komputerów, Serwerów i Maszyn wirtualnych
 • Dodano pole "Produkt" w raportach graficznych dla Komputerów, Serwerów i Maszyn wirtualnych
 • Dodano pole "Dyski" w raportach graficznych dla Komputerów, Serwerów i Maszyn wirtualnych
 • Dodano pole "Wolne miejsce (GB)" w raportach graficznych dla Komputerów, Serwerów i Maszyn wirtualnych
 • Dodano pola "Podstatus" i "Data przekazania" w sekcji "Zasoby w relacji", w raportach graficznych
 • Dodano pola "Główny dział" i "MPK Działu" w raportach graficznych dla Osób
 • Dodano pola "Lokalizacja" i "Kod lokalizacji" w raportach graficznych dla Osób
 • Dodano pole "Profil stanowiska" w raportach graficznych dla Osób
 • Dodano pole "Dostępność" w raportach graficznych dla Osób
 • Dodano pole "Status" w raportach graficznych dla Osób
 • Poprawiono zapamiętywanie widoku raportów graficznych po odświeżeniu przeglądarki
 • Poprawiono wyświetlanie statusu "Oczekuje na publikację" w podglądzie artykułu w bazie wiedzy
 • Poprawiono treść komunikatu po zapisaniu raportu graficznego
 • Poprawiono wyświetlanie na pełnym ekranie sekcji "Edytor tekstowy" w konfguracji raportów graficznych
 • Poprawiono przekazywanie pola Typ osoby do pola Typ w raportach graficznych dla Osób
 • Poprawiono opis w oknie edycji nagłówka raportu w raportach graficznych

Helpdesk Basic/Standard

 • Dodano obsługę załączników typu mail w zgłoszeniach i zadaniach dla skrzynki odbiorczej podłączonej z wykorzystaniem platformy Microsoft Graph API

Helpdesk Standard

 • Dodano mechanizm blokowania powiązanych zgłoszeń
 • Dodano akcję "Dodaj zgłoszenie" w graficznym edytorze procesu
 • Dodano możliwość podglądu zawartości załączników do zgłoszenia i zadań
 • Dodano grupowanie powiązanych zgłoszeń po typie powiązania
 • Dodano możliwość ograniczenia grup zasobów dostępnych w kontrolce wyboru zasobów na formularzu zgłoszenia
 • Dodano możliwość konfiguracji w procesie, akcji wysłania powiadomienia mailowego do zatwierdzającego
 • Usprawniono mechanizm "drag&drop" dla załączników na czacie i tabie załączniki
 • Poprawiono etykietę sekcji zasobów w kontrolce dodawania zasobów do zgłoszenia.
 • Poprawiono formatowanie czasu ewaluacji na szczegółach zgłoszenia

Usługi

 • Poprawiono usuwanie pustych grup usług

 • Usunięto nie wdrożoną funkcję podpinania załącznika umowy pod konto klienta w UsługachLuty 2023 - aktualizacje wersji 3.2

Moduł Drukarkowy (CMDB Ultra)

 • Kontrola wydruków oraz stanu urządzeń drukujących
 • Rozszerzenie drukarek o informacje eksploatacyjne, komunikaty serwisowe i dane rozliczeniowe. 
 • Podgląd na stan wszystkich urządzeń drukujących z poziomu jednego widoku.

Sprawdź >>

Graficzny edytor raportów (Data Warehouse)

 • Tworzenie i personalizowaną konfigurację raportów bez znajomości składni SQL 
 • Tworzenie katalogu raportów z podziałem na sekcje i grupy. 
 • Łatwa w obsłudze mechanika pozwalająca dostosować zakres danych w raporcie pod potrzeby organizacji
 • Mapowanie pól raportu z polami cech zasobów
 • Raport generowany jest w formacie PDF już gotowy do przekazania lub wydruku. 

Sprawdź >>

Usługi katalogowe - Azure AD (CMDB)

 • Możliwość synchronizacji LOG Plus z Azure AD 
 • Pobieranie zasobów typu osoba
 • Mapowanie pól
 • Harmonogram i automatyzacja synchronizacji.

Sprawdź >>

Domyślne reguły odbioru e-mail (Helpdesk)

Domyślne reguły odbioru Helpdesk takie jak: 

 • Pominięcie autorespondera, 
 • Usunięcie stopki, 
 • Usunięcie historii korespondencji, 
 • Dodanie: komentarz do zadania, 
 • Dodanie: komentarz do zgłoszenia, 
 • Dodaj zgłoszenie, 
 • Dodaj zadanie.

Sprawdź >>

Możliwość zmiany kolejności wyświetlanych na zgłoszeniu przejść, automatyczne przejścia (Helpdesk Standard)

 • Możliwość zmiany kolejności wyświetlanych na zgłoszeniu ustawionych w workflow przejść - nowa zakładka Przejścia w edycji Stanu w edytorze graficznym procesów. 
 • Automatyzacja wykonywania przejść.

Ostrzeżenia i problemy o przekroczeniach w poziomie świadczenia usług (Services)

 • Dodano komunikaty i powiadomienia w przypadku przekroczenia w poziomie świadczenia usług (SLA).

Zmiana tabel w zasobach (Komputery)

 • Tabela zyskała nowy wygląd oraz mechanikę. Najważniejsze zmiany:
  • dodanie możliwości zarządzania kolejnością kolumn za pomocą drag&drop
  • dodanie możliwości filtrowania zawartości poszczególnych kolumn
  • możliwość rozszerzenia widoku tabeli na pełen ekran
  • przełączanie się pomiędzy statusami za pomocą strzałki przy jego nazwie (np. Aktywne)

Listopad 2022 - wersja 3.2 🎉

Usługi katalogowe - nowość! 

 • Całkowicie przeprojektowana konfiguracja usług katalogowych. Widok umożliwia zaawansowaną synchronizację danych pommiędzy usługami katalogowymi oraz LOG Plus
 • Automatyczne dodawanie zasobów do CMDB
 • Rozszerzenie synchronizacji usługi katalogowej o komputery i drukarki
 • Ułatwiona konfiguracja mapowania pól pomiędzy LOG Plus a usługą katalogową
 • Możliwość własnej konfiguracji zakresu mapowania
 • Łatwe przywracanie domyślnej konfiguracji mapowania
 • Szybka synchronizacja podstawowa mapowania za pomocą jednego przycisku „Synchronizuj”

Automatyzacja usług katalogowych

 • Szybkie i automatyczne wykonywanie wielu zadań w aplikacji podczas synchronizacji z usługą
 • Dodano harmonogram synchronizacji umożliwiający określenie godziny rozpoczęcia i interwału powtarzania
 • Łatwa konfiguracja dodawania nowych i aktualizacji istniejących zasobów w ramach harmonogramów
 • Dodano możliwość konfiguracji własnych filtrów i ścieżek dla harmonogramów synchronizacji 
 • Nowe, zaawansowane narzędzia budowy reguł pozwalają na wykonywanie automatycznych akcji w momencie synchronizacji
  • Przypisanie (Dodanie do zasobu relacji)
   • Działu
   • Grupy osób
   • Lokalizacji
   • Licencji
   • Profilu stanowiska pracy
  • Ustaw wartość pola (Zmiana danych zasobu)
  • Usuń relacje (Usunięcie wszystkich relacji od zasobu)
 • Ograniczenie wykonywania akcji poprzez warunki uwzględniające dane wejściowe istniejącego lub nowego zasobu

Tabele: zgłoszeń, bazy wiedzy, listy osób, lista drukarek

 • Podręczne menu akcji dostępne z poziomu PPM
 • Łatwe otwieranie wielu zasobów jednocześnie w nowych kartach
 • Szybkie zaznaczenie pojedynczych wierszy poprzez LPM
 • Przywracanie domyślnego układu kolumn

Skaner offline

 • Usługa importu danych (Data connector) - Skaner off-line (eksport skanera i import wyników skanowania)

Helpdesk 

 • Dodanie w grafie procesu możliwości konfiguracji warunków sprawdzających wersję językową aplikacji
 • Rozwinięcie pól zgłoszeń: lokalizacja i dział
 • Dodanie w grafie procesu możliwości wyboru warunków na wszystkie niestandardowe pola z formularza (bez mapowania)
 • Nowy warunek workflow: Wersja językowa

Wygląd aplikacji

 • Możliwość zmiany logotypów aplikacji w: górnym pasku, na stronie logowania, na kanale sygnalistów
 • Możliwość zmiany faviconu aplikacji oraz wsparcie ikon wysokiej rozdzielczości na potrzeby urządzeń mobilnych


Poprawki błędów i inne doskonalenia

 • Standaryzacja menu akcji na szczegółach zgłoszenia, bazy wiedzy, listy osób z menu na tabelach
 • Dodanie obsługi skrzynki odbiorczej Office365 (Integracja z Office365 Poczta) Wsparcie dla OAuth 2.0 w Office 365
 • Zastosowanie domyślnych reguł odbioru wiadomości e-mail i konwertowania ich na zgłoszenia/zadania/komentarze
 • Łatwe przywrócenie konfiguracji domyślnych reguł za pomocą przycisku „Przywróć domyślne”
 • Usługa importu danych (Data connector) - Skaner off-line (eksport skanera i import wyników skanowania)

Listopad 2022 - aktualizacja wersji 3.1

Poprawki błędów i inne doskonalenia

 • Obsłużono błędy connectora VMWare
 • Rozszerzenie szyfrowania w obsłudze poczty
 • Optymalizacja pętli odpytań o kategorię
 • Poprawa widoczności kategorii nadrzędnych w podkategoriach

Październik 2022 - aktualizacja wersji 3.1

Poprawki błędów i inne doskonalenia

 • Poprawa przetwarzania wiadomości e-mail w formacie HTML na zgłoszenia
 • Poprawa wyświetlania pól w zakładce zgłoszenia GDPR 
 • Poprawka mechanizmu importu słowników Linux. 

Sierpień 2022 - wersja 3.1 🎉

Nowa tabela dla grupy zasobów "Osoby" (CMDB)

Cel biznesowy

Usprawnienie wyszukiwania informacji dzięki jeszcze lepszej mechanice tabeli, która zawiera filtry dla kolumn, możliwość zarządzania ich kolejnością i rozszerzania tabeli na pełen ekran.

Tabela zyskała nowy wygląd oraz mechanikę. Najważniejsze zmiany:

 • dodanie możliwości zarządzania kolejnością kolumn za pomocą drag&drop
 • dodanie możliwości filtrowania zawartości poszczególnych kolumn
 • możliwość rozszerzenia widoku tabeli na pełen ekran
 • przełączanie się pomiędzy statusami za pomocą strzałki przy jego nazwie (np.Aktywne)

Zmiana kolejności zakładek w karcie zasobu 

Cel biznesowy

Karty Monitoring oraz Cykl życia zostały przeniesione na początek, aby ułatwić odnalezienie istotnych wpisów.


Moduł Inwentaryzacje (CMDB Ultra)

Cel biznesowy

Wykonywanie inwentaryzacji za pomocą skanera kodów bez konieczności użycia komputera. Sprawdzanie czy zasób znajduje się w przypisanej do niego organizacji/lokalizacji.

Z użyciem skanera kodów kreskowych/QR lub urządzenia mobilnego możesz zczytać etykiety z zasobów aby sprawdzić do jakiej organizacji/lokalizacji jest przypisane, porównać z tą w której się znajduje oraz w razie potrzeby dokonać zmiany.

image2022-7-27_12-42-4.png


Rozwiązanie w zgłoszeniu (Helpdesk Standard)

Cel biznesowy

Wyróżnienie rozwiązania zgłoszenia w cyklu życia oraz w karcie "Informacje".

Możliwość dodania rozwiązania do zgłoszenia w karcie Informacje, aby w cyklu życia było ono oznaczone na zielony kolor.Zakładka Zgłoszenia widoczna z poziomu okna szczegółów zasobu (CMDB i Helpdesk Standard)

Cel biznesowy

Widok wszystkich zgłoszeń przypisanych lub posiadającego relację z zasobami od strony tego zasobu.

Dodanie zakładki "Zgłoszenia" do karty zasobu ułatwia nawigację po systemie i redukuje konieczność przełączania się pomiędzy tabelą zgłoszeń, a zasobem. Widok wszystkich zgłoszeń przypisanych do zasobu pozwala na jeszcze lepsze zarządzanie nim.


Nowa akcja w procesie - dodaj zadanie (Helpdesk Standard)

Cel biznesowy

Automatyzacja tworzenia zadań w ramach procesu, dzięki czemu nie trzeba o tym pamiętać i wykonywać manualnie.

Możliwość wywołania akcji dodania zadania w regułach w grafie przepływu.


Reguły odbioru e-mail (Helpdesk Standard)

Cel biznesowy

Użytkownik, który tworzy zgłoszenia za pomocą maila dostaje informacje zwrotne o akcjach na nim podjętych.

Automatyzacja czynności wykonywanych na zgłoszeniach utworzonych mailowo.

Reguły odbioru pozwalają na określenie jakie akcje mają być automatycznie wykonywane przez system w momencie pojawienia się zgłoszenia. Można określić zarówno warunki wejściowe np. jaki ma być e-mail nadawcy/odbiorcy, temat lub treść wiadomości, jaką treść musi zawierać ten parametr, jak i listę akcji np. dodanie zadania, komentarza, notatki, dodanie osoby z DW do obserwujących, czy automatyczne nadanie tytułu dla zadania. 

Filtry czatu (Helpdesk Basic i Standard)

Cel biznesowy

Ułatwienie wyszukiwania informacji dzięki odfiltrowania wpisów z cyklu życia od komentarzy i notatek.

W czacie zarówno zadania jak i zgłoszenia dodano możliwość wyłączenia widoku wpisów z cyklu życia.


Grupy skryptów i uruchamianie sekwencji skryptów (Remote Management)

Cel biznesowy

Możliwość przypisywanie skryptów do grup oraz uruchamiania wielu skryptów na urządzeniu.


W wersji 3.1 znalazły się także usprawnienia:

 • Rozbudowanie uprawnień w bazie wiedzy
 • Chips filtrujący typ zadania na liście zadań
 • Wyszukiwanie zadań po ID i temacie przypisanego zgłoszenia
 • Powiadomienia dla Zgłaszającego i Twórcy zgłoszenia
 • Zapamiętywanie filtrów na biurku Operatora Helpdesk
 • Nadawanie uprawnień do zgłoszeń dla grup osób
 • Dodanie grupy realizującej do formularzy przepływów
 • Rozpoznawanie wielkości liter dla numerów seryjnych
 • Nowe typy systemów informatycznych

Maj 2022 - aktualizacja wersji 3.0 (3.0.124)

Biurko użytkownika i operatora (Helpdesk Basic i Standard)

Cel biznesowy

Biurko użytkownika: widok prezentujący najważniejsze informacje dotyczące zgłoszeń danej osoby oraz pulpit ułatwiający nawigację po systemie np.szybkie przejście do katalogu spraw.

Biurko operatora: widok prezentujący podsumowanie zgłoszeń operatora z możliwością graficznej prezentacji zestawień statystyk.

Biurko użytkownika  jest pierwszym widokiem, który widzi osoba po zalogowaniu się. Ułatwia nawigację po systemie dzięki widgetom z linkami do: bazy wiedzy, zasobów, katalogu spraw, kalendarza pracy. Daje też szybki podgląd do statusu zadań tej osoby oraz statystyk zgłoszeń jakie zgłosiła / realizuje.

Biurko operatora jest widokiem dla operatora helpdesk (osoby która zajmuje się realizacją zgłoszeń) i zapewnia szybki wgląd do najważniejszych informacji nt. zgłoszeń które osoba realizuje. Możliwe jest także wyświetlenie graficznego porównania statystyk dot. zgłoszeń wg różnych parametrów.


Reguły działania domen, oprogramowania i procesów (Monitoring Standard)

Cel biznesowy

Możliwość decydowania o blokowaniu i dozwalaniu domen, oprogramowania i procesów.

Funkcjonalność pozwala tworzyć reguły zawierające listy domen, oprogramowania i procesów które mają być zabronione lub dozwolone.
Do utworzonych reguł można skonfigurować akcje, które bedą umożliwiały:

 • blokowanie zabronionych domen/procesów/oprogramowania natychmiast po uruchomieniu
 • wyświetlanie powiadomienia na ekranie użytkownika o uruchomieniu przez niego zabronionych domen/procesów/oprogramowania 
 • dodawanie wpisów o uruchomieniu zabronionych domen/procesów/oprogramowaniu do cyklu życia komputera. Konfiguracja zdalnego pulpitu w profilu agenta (Remote Management)

Cel biznesowy

Zwiększenie bezpieczeństwa zdalnych połączeń dzięki konfiguracji profili agenta, tak aby podczas nawiązywania połączenia wymagane było podania hasła, wyświetlany był komunikat o nadchodzącym połączeniu lub połączenie było odrzucane/akceptowane w przypadku braku reakcji na komunikat o nadchodzącym połączeniu.Grupy użytkowników (CMDB)

Cel biznesowy

Tworzenie zespołów o takich samych zakresach kompetencyjnych i wykorzystywanie ich do obsługi procesów lub powiadomień.

Ułatwienie obsługi procesów dzięki grupowaniu osób i określaniu cech tych grup. Grupa może być odpowiedzialna za wskazane kroki procesu i w jego ramach wykonywać odpowiednie akcje np. akceptacje, czy po po prostu dostawać powiadomienia. Do grup tworzone są kategorie, które ułatwiają ich katalogowanie. 
W ramach grup akceptacyjnych mogą być określane kwora akceptacyjne.

Kwiecień 2022 - wersja 3.0 🎉


Zarządzanie zgłoszeniami (Helpdesk Standard)

Cel biznesowy

Obsługa różnego typu zgłoszeń: wniosków, incydentów, akceptacji według standardów przyjętych w organizacji.

Zarządzanie zgłoszeniami umożliwia zgłaszanie i obsługę wszelkiego rodzaju spraw w organizacji. Zgłoszenie jest bardziej złożone niż zadanie - przebiega według etapów ustalonego procesu, może mieć wiele składowych, relacji, czy zawierać kwora akceptacyjne. Każde zgłoszenie można powiązać relacją z zasobami w CMDB, zadaniami i osobami. Lista zgłoszeń pozwala efektywnie zarządzać sprawami, a podgląd szczegółów zgłoszenia zawierający wszystkie niezbędne informacje ułatwia ich obsługę. Każde zgłoszenie posiada swój cykl życia z funkcją czatu i dodawania wewnętrznych notatek.
Utworzenie zgłoszenia i zgłoszenia z wiadomości e-mail (Helpdesk Basic i Standard)

Cel biznesowy

Ułatwienie dla użytkowników, którzy chcą zgłaszać sprawy za pośrednictwem maili.

Funkcja umożliwia tworzenie zgłoszeń i zadań poprzez wysyłkę wiadomości e-mail. Administrator może skonfigurować pocztę na potrzeby tworzenia adresu e-mail przetwarzającego wiadomości na zgłoszenia i zadania tak, aby automatycznie były im przypisywane pewne cechy, np. tytuł czy kategoria.Katalog spraw (Process Management)

Cel biznesowy

Ułatwienie utworzenia zgłoszenia i uruchomienia odpowiedniego procesu w jego ramach. Standaryzacja pracy i procesów w organizacji.

Katalog spraw umożliwia sporządzanie uporządkowanej struktury spraw w organizacji, dzięki czemu użytkownicy mogą w prosty sposób uruchomić odpowiedni proces. Każda sprawa jest powiązana z konkretnym procesem wywołującym ciąg zdarzeń, odpowiednie formularze oraz akcje.


 

Katalog formularzy (Process Management)

Cel biznesowy

Ułatwienie zbierania informacji niezbędnych do zgłoszenia.

Formularze są wykorzystywane w procesach do zbierania informacji. Możesz tworzyć je w prosty sposób definiując pola jakie ma wypełnić użytkownik. Katalog formularzy pozwala na utworzenie struktury formularzy w oparciu o wygodny dashboard..


Graficzny edytor procesów (Process Management)

Cel biznesowy

Uproszczenie tworzenia procesów i wdrażanie ich do codziennej pracy.

Graficzny edytor umożliwia w prosty i przejrzysty sposób projektować i konfigurować przepływy oraz akcje w procesie. Możesz określać parametry akceptacji, dodawać formularze, tworzyć podprocesy. W efekcie, wykonywanie przez użytkowników czynności związanych z procesami odbywa się według scenariusza zgodnego ze standardami organizacji.

Użyte w kreatorze założenia są zgodne z UML.


Hurtownia danych


Cel biznesowy

Hurtownia danych umożliwia pobranie i przetworzenie danych zbieranych przez agentów.


Moduł umożliwia tworzenie własnych raportów za pomocą zapytań SQL.  Zawiera paczkę gotowych do użycia raportów m.in. monitoring procesów i stron www. 

LOG Systems - LOG Plus


Baza wiedzy (CMDB Ultra)

Cel biznesowy

Dostęp do artykułów, procedur i istotnych informacji prosto z aplikacji.

Baza wiedzy pozwala na utworzenie i przechowywanie istotnych informacji w postaci skatalogowanych artykułów. Dzięki dostępowi prosto z aplikacji użytkownik nie musi się wylogowywać ani przełączać się pomiędzy ekranami. Moduł posiada wygodną wyszukiwarkę artykułów z poziomu dahboardu.


Grupy i kategorie osób (CMDB)

Cel biznesowy

Łatwiejsze zarządzanie większą ilością osób, tworzenie grup funkcjonalnych np. do przypisywania zgłoszeń w Helpdesku.

Grupy osób mogą być tworzone aby wykorzystywać je w powiadomieniach i do obsługi procesów - na przykład do tworzenia kworum akceptacyjnych.

Kategorie pozwalają tworzyć słownik i katalogować grupy.Listopad 2021 - wersja 2.3 🎉

Zarządzanie zadaniami i czat (Helpdesk Basic)

Cel biznesowy

Szybka i prosta obsługa zadań, wygodna komunikacja za pomocą czatu do zadań wewnątrz aplikacji.

image2022-3-15_15-13-44.png

Zarządzanie zadaniami umożliwia organizację swojego czasu lub czasu podwładnym. Zadania mają swoje kategorie i priorytety i mogą tworzyć relacje z innymi zasobami. Każde zadanie posiada swój cykl życia, na którym zapisane są wszystkie zmiany i akcje podjęte na zadaniu. Listę zadań można otworzyć z dowolnego miejsca w aplikacji. Dodatkowym atutem jest czat, który został wbudowany w cykl życia i umożliwia szybką komunikację. Lista zadań jest zintegrowana z Kalendarzem pracy.


Kalendarz pracy (Helpdesk Basic)

Cel biznesowy

Kontrola i zarządzanie czasem pracy na zadaniach.

Kalendarz pracy pełni rolę narzędzia do wygodnego wglądu w czas pracy pracowników, który obsługują listę zadań. Jest on zintegrowany z zadaniami - dzięki czemu uzupełnia się automatycznie. Zadania grupowane są według kategorii, dostępne są trzy widoki: dzienny, tygodniowy i miesięczny.  Administratorzy oraz Użytkownicy (zgodnie z uprawnieniami) mają dostęp do widoku zadań swoich, podwładnych oraz współpracowników.


Bezpieczny kanał dla sygnalistów (Helpdesk Basic)

Cel biznesowy

Moduł umożliwiający spełnienie warunków dyrektywy o ochronie sygnalistów, która wchodzi w życie 17.12.2021r. Zapewnia anonimowość zgłoszeń, a dzięki postawieniu go na osobnym serwerze daje dużo większe bezpieczeństwo niż rozwiązania wymagające logowania.

Z dniem 17 grudnia 2021 r. każda organizacja publiczna oraz podmioty prywatne zatrudniające powyżej 250 pracowników, są zobowiązane do udostępnienia swoim pracownikom kanału, który umożliwia anonimowe zgłaszanie donosów dotyczących naruszeń prawa Unii, wewnątrz organizacji.  LOG Plus został wzbogacony o możliwość włączenia tego kanału na osobnym serwerze, dzięki czemu nie wymaga on logowania ani uwierzytelniania - co jest szczególnie ważne, w momencie ataku hakerskiego. Rozwiązanie jest proste w użyciu, nie wymaga dostępu do lokalnej sieci, a donos można zgłosić z telefonu.


Profil stanowiska pracy (CMDB Ultra)

Cel biznesowy

Profil stanowiska pracy pozwala na określenie zasad dotyczących sprzętu, oprogramowania, dostępów oraz kwalifikacji niezbędnych dla stanowiska pracy i kontrolę czy wymagania są spełniane.

W profilu stanowiska pracy można określić wymagania jakie powinna spełniać osoba. Dotyczą one zarówno sprzętu, oprogramowania, dostępów (np. do SI) ale także kompetencji i kwalifikacji. Profil można przypisać bezpośrednio do osób lub poprzez dział i lokalizację. Osoba może mieć przypisany więcej niż jeden profil, w przypadku gdy więcej niż jeden profil pasuje do osoby, wówczas zostanie przypisany pierwszy według kolejności z listy. System na bieżąco sprawdza zgodność osoby z profilem i powiadamia o wykrytych nieprawidłowościach.
Etykiety zasobów (CMDB)

Cel biznesowy

Możliwość generowania i drukowania etykiet z kodem 128 lub QR, zawierających informacje ewidencyjne o zasobach.

Do każdego zasobu można wygenerować wcześniej skonfigurowaną etykietę, a następnie ją wydrukować. Etykieta może zawierać logo oraz szereg informacji ewidencyjnych np. numer ewidencyjny, seryjny, kod działu itp. 


Pola własne zasobów (CMDB Ultra)

Cel biznesowy

Możliwość tworzenia własnych pól, jeżeli istnieje potrzeba rozszerzenia informacji o zasobie.

System daje możliwość wstawienia pól własnych do zasobów. Pola mogą być przypisane do konkretnych typów zasobów, mieć różny format: pole tekstowe, numer, procent, lista rozwijalna, data, mogą być także uzupełniane wartością domyślną oraz być oznaczone jako obowiązkowe.


Usuwanie skryptów i raportów (Remote Management)

Cel biznesowy

Usuwanie niepotrzebnych lub błędnych skryptów i raportów.


Reguła automatyzacji: jeżeli usunę relację między zasobami, zmień status

Przypadek biznesowy

Zmiana statusu zasobu typu Komputer po usunięciu zasobu typu Osoba z LOG Plus. W przypadku usunięciu konta osoby, powiązanej z zasobem komputer, status komputera automatycznie zmieni się ze statusu “W użyciu” na “W magazynie”.

Po usunięciu relacji między zasobami, ich status zmieniał się automatycznie na wskazany przez użytkownika (o określonych uprawnieniach), w efekcie nie ma konieczności manualnego wprowadzania zmian.


Wrzesień 2021 - wersja 2.2 🎉

Zarządzanie procesami (Moduł Process Management )

Cel biznesowy

Mapowanie firmowych procesów i ich kolejkowanie. Wgląd w przebieg realizacji zadań czy identyfikację wąskich gardeł.

Zarządzanie procesami to osobny moduł w grupie ITSM za pomocą którego można mapować procesy, inwentaryzować istotne informacje z nimi związane. Procesy mogą być powiązane z innymi zasobami w bazie CMDB i usługami. 


Rejestr czynności przetwarzania i nadawanie upoważnień (Moduł GDPR)

Cel biznesowy

Dokumentowanie i przechowywanie wszystkich informacji o czynnościach przetwarzania danych osobowych w celu spełnienia wymagań RODO (GDPR).

Do procesów można nadawać czasowe upoważnienia o różnym stopniu i zakresie, tak aby spełniać wymogi posiadania rejestru przetwarzania danych osobowych przez konkretne jednostki w organizacji.

Dodanie czynności serwisowych (Moduł CMDB)

Cel biznesowy

Możliwość dodania do cyklu życia wydarzeń związanych z czynnościami serwisowymi aby kontrolować je i lepiej planować wymianę, naprawę lub utylizację sprzętu.

Dzięki tej funkcjonalności można ręcznie dodać takie wydarzenie do cyklu życia wraz ze wszystkimi istotnymi informacjami: koszt czynności, jej czasochłonność, czy jest powiązana z kontrahentem oraz kto ją wykonał. Czynności serwisowe są dodawane w postaci szablonu przypisanego do konkretnych grup zasobów.

Lipiec 2021 - wersja 2.1 🎉

Nowy obiekt w bazie – Faktura (moduł CMDB)

Cel biznesowy

Uzupełnienie informacji w cyklu życia zasobu o obiekt faktury.

Zarządzanie fakturami odbywa się podobnie jak innymi zasobami w bazie CMDB. Można je ręcznie dodawać, edytować lub usuwać,  a także importować wiele faktur z pliku .csv i autonumerować zasoby z wykorzystaniem reguły automatyzacji.
Obiekt faktura można powiązać z: komputerem, serwerem, maszyna wirtualną, urządzeniem sieciowym, urządzeniem mobilnym, monitorem, drukarką, nośnikiem danych, licencją i innymi zasobami w bazie już na pierwszym etapie cyklu życia.
Faktury można łączyć także z Zamówieniami.

Nowy obiekt w bazie – Zamówienia (moduł CMDB Ultra)

Cel biznesowy

Możliwość zarządzania zamówieniami i gromadzenia wszystkich informacji w jednym miejscu, począwszy od zebrania zapotrzebowania, przez jego realizację i skompletowanie faktur, po wprowadzenie zakupionych zasobów do bazy CMDB na podstawie zamówienia.

Użytkownik (z odpowiednimi uprawnieniami) w zakresie obiektu Zamówienie może:

 • Zarządzać zamówieniami tak jak zasobami.
 • Ręcznie tworzyć, edytować, klonować i usuwać Zamówienia (o statusie: nowe, otwarte, wstrzymane, anulowane), automatycznie je numerować (autonumeracja), dołączać pliki, zmieniać statusy.
 • Łączyć Zamówienia z:
  • zasobami (zasoby zyskują cechę “Numer zamówienia”),
  • licencjami (zasoby zyskują cechę “Numer zamówienia”),
  • fakturami (zasoby zyskują cechę “Numer zamówienia”),
  • umową (zasoby zyskują cechę “Numer zamówienia”),
  • plikami.
 • Zbiorczo usuwać Zamówienia (o statusie: nowe, otwarte, wstrzymane, anulowane).
 • Eksportować listę zamówień do PDF i CSV.
 • Z panelu zamówień przejść do koszyka zasobów, tak aby na podstawie złożonego i zaakceptowanego zamówienia dodać nowe pozycje do ewidencji i od razu powiązać je z zamówieniem i fakturą. Można dodać także cenę.
 • W miejscu zbiorczego dodawania zasobów z bazy produktów handlowych użytkownik może wywołać panel boczny, w którym można odszukać zamówienie po jego numerze (warunkiem jest ustawiony status “W realizacji”)

Konektory do Systemów Informatycznych

Rozszerzenie mechaniki konektora Active Directory

Cel biznesowy

Synchronizacja zmiany statusu zasobu typu osoba, po usunięciu/zmianie dotyczącej konta w systemie Active Directory. 

Konektor Active Directory został wzbogacony o możliwość ustawienia harmonogramu pobierania danych o kontach w systemie Active Directory i wyświetlenie ich w postaci zestawienia ilościowego zawierającego m.in. liczbę wymaganych licencji dostępowych, liczbę aktywnych kont, liczbę kont nie używanych w ciągu ostatnich 30 dni, liczbę kont, które wygasną w ciągu najbliższych 30 dni. 
Możliwa jest także synchronizacja zmiany statusu zasobu typu osoba, po usunięciu/zmianie dotyczącej konta w systemie Active Directory. 
Zdarzenia te zostają odnotowane w cyklu życia.

Nowe konektory: Exchange i Sharepoint

(dostępne po update wersji 2.1)

Cel biznesowy

Rozszerzenie metod zasilania danymi LOG Plus o integrację z Systemami Informatycznymi (Exchange 2016-2019, SharePoint). 

Dzięki konektorom do systemów Exchange i Sharepoint, LOG Plus pobiera informację o SI i o utworzonych w nim Kontach użytkowników. Daje to możliwość automatycznego tworzenia zasobu Oprogramowanie wraz z relacją: SI – Serwer, SI – Oprogramowanie, Konto – Osoba, Osoba – Oprogramowanie.
Konektory dają też możliwość ustawienia harmonogramu pobierania danych o kontach w systemie Exchange / Sharepoint i wyświetlenie ich w postaci zestawienia ilościowego zawierającego m.in. liczbę wymaganych licencji dostępowych, liczbę aktywnych kont, liczbę kont nie używanych w ciągu ostatnich 30 dni, liczbę kont, które wygasną w ciągu najbliższych 30 dni. 

Nowa reguła automatyzacji (Automation)

Reguła automatyzacji: jeżeli powiążę zasoby relacją, zmień status zasobu na X

Przypadek biznesowy

Zmiana statusu zasobu typu Komputer po powiązaniu z zasobem typu Osoba. W przypadku powiązania zasobu komputer o statusie “W magazynie” z zasobem osoba, status komputera automatycznie zmieni się ze statusu “W magazynie” na “W użyciu”

Po powiązaniu zasobów, ich status zmieniał się automatycznie na wskazany przez  użytkownika (o określonych uprawnieniach), w efekcie nie ma konieczności manualnego wprowadzania zmian.

Pozostałe nowości w LOG Plus 2.1

 • Nowe pozycje w katalogu produktów handlowych
 • Katalog produktów handlowych LOG Plus został wzbogacony o kolejne pozycje. Z poziomu CMDB (Dodaj zasób) użytkownicy będą mieli do dyspozycji nowe zasoby z zakresu: urządzeń mobilnych, monitorów i drukarek, wraz z ich szczegółowymi danymi.


Informacje o obciążeniu komputera

Cel biznesowy

Celem prezentacji powyższych informacji (w formie widżetów) jest optymalizacja produktywności, dzięki możliwości zdiagnozowania stopnia wykorzystania zasobów przez konkretnych użytkowników.

W karcie zasobu Komputer w bazie CMDB zostały dodane dodatkowe informacje o:

 • średniej zajętości dysku twardego,
 • średnim obciążeniu procesora,
 • średnim obciążeniu pamięci RAM.
 • TOP 5 procesów obciążających CPU
 • TOP 5 procesów obciążających RAM
 • TOP 5 procesów obciążających sieć.


Rozbudowa protokołu zdawczo-odbiorczego

Do Protokołu zdawczo-odbiorczego dodane zostało pole tekstowe, którego celem jest wprowadzenie np. oświadczenia o odpowiedzialności za powierzony sprzęt.
Raport został uzupełniony dodatkowo o pole Numer Ewidencyjny.

Wraz z aktualizacją pojawi się także opcja wygenerowania raportu ze wszystkimi zasobami aktualnie przypisanymi do danej osoby.


Poprzednie wersje LOG Plus

Poniżej znajdziesz informacje na temat wcześniejszych wersji LOG Plus.

 Kwiecień 2021 (2.0)

Kwiecień 2021 - wersja 2.0 🎉

Inwentaryzacja i monitoring sieci

Cel biznesowy

Możliwość szybkiej inwentaryzacji zasobów na podstawie informacji zebranych poprzez skanowanie sieci.

Za pomocą funkcji skanera sieci można uzupełnić CMDB zasobami które znajdują się w sieci a także zidentyfikować usługi sieciowe jakie są aktywne na danym urządzeniu i wyświetlenie ich w szczegółach danego zasobu. Usługi sieciowe są tworzone na takiej samej zasadzie jak oprogramowanie, tak aby wiedzieć jakie usługi były i są obecnie aktywne na danym urządzeniu.

 • Skanowanie wybranych sieci za pomocą agentów z dedykowanym profilem.
 • Inwentaryzacja zasobów na podstawie wyników skanowania sieci.
 • Monitorowanie dostępności zasobów w oparciu o wyniki skanowania sieci.
 • Monitorowanie stanu usług sieciowych uruchomionych na urządzeniach.


 Nowy rodzaj zasobu "Pozostałe" - Inwentaryzacja Peryferiów (zasilacze, klawiatury, podzespoły, itp.)

Cel biznesowy

Możliwość ewidencji zasobów niesklasyfikowanych do tej pory w innych grupach zasobów.

Celem wprowadzenia nowego rodzaju zasobów jest umożliwienie ewidencji zasobów niesklasyfikowanych do tej pory w innych grupach zasobów. W grupie pozostałych zasobów inwentaryzować można zasoby typu: Klawiatura, Mysz, Stacja dokująca, Zasilacz, Słuchawki, Skaner, Token RSA, Klucz 2FA, Podzespoły, Telewizor, Projektor, Pilot, Inne.Nowy rodzaj zasobu "Numery telefonów" - Inwentaryzacja kart SIM

Cel biznesowy

Umożliwienie użytkownikom ewidencji zasobów kart SIM oraz numerów stacjonarnych i VoIP.Rozbudowa uprawnień dla CMDB i załączników

Cel biznesowy

Ograniczenie dostępu do funkcji LOG Plus dla określonych grup użytkowników oraz odpowiedniego zakresu zasobów.

Ograniczenie dostępu do funkcji LOG Plus dla określonych grup użytkowników zostało rozszerzone o możliwość ograniczenia widoczności zasobów za pomocą definiowalnych filtrów.Agent na urządzenia mobilne: Android

Cel biznesowy

Monitorowanie podstawowych informacji o urządzeniach mobilnych z systemem Android oraz inwentaryzacja zainstalowanego na nich oprogramowania.

Agent na platformę Android zbiera następujące informacje:

 • dane o urządzeniu
  • Numer telefonu 1

  • Numer telefonu 2

  • Adres IP

  • Adres fizyczny

  • Poziom naładowania baterii (%)

  • Żywotność baterii (%)

  • Zajętość dysku (%)

  • Pojemność dysku (GB)

  • Wersja systemu operacyjnego

  • System operacyjny

 • dane o obecnej lokalizacji
 • listę oprogramowania

Ponadto agent może poinformować o spadku żywotności baterii lub o przepełnieniu dysku.

 Grupowa zmiana wspólnych cech w wybranych zasobach

Cel biznesowy

Możliwość szybkiego edytowania wspólnych cech kilku wybranych zasobów, np. opis, numer faktury.
Grupowa zmiana unikalnych cech w wybranych zasobach

Cel biznesowy

Możliwość szybkiego edytowania unikalnych cech kilku wybranych zasobów, np. datę planowanej wymiany i numer ewidencyjny
Obsługa wielu domen LDAP / Active Directory

Cel biznesowy

Możliwość dodania innych domen oraz ich konfigurację, tak aby utworzyć zasoby typu Osoby z dostępem do LOG Plus, na podstawie wielu domen ActiveDirectory
Filtry zaawansowane: filtrowanie tabel po dowolnych kolumnach z zapisem

Cel biznesowy

Możliwość budowania własnych filtrów na zasoby w systemie.

Filtry zbudowane są na zasadzie "słowników". Każdy filtr jest dedykowany dla konkretnego rodzaju zasobu, tak aby np. w liście komputerów mieć dostępne tylko filtry dedykowane dla komputerów. Dla ułatwienia pracy na filtrach, warunki filtrowania są budowane na podstawie gotowych operatorów, które mają swoje dedykowane pola dla każdego operatora. Warunki filtracyjne można ze sobą łączyć w ramach jednej reguły filtracyjnej operatorem Oraz, tworząc bardziej zaawansowane reguły. W zależności od uprawnień użytkownik może skorzystać z:

 1. Filtrów systemowych - dostarczonych przez producenta (aktualizowanych wraz ze słownikami)
 2. Filtrów organizacji - utworzonych na danej instancji LOG Plus i dostępnych dla wszystkich użytkowników danej instancji (nie aktualizowane przez producenta)
 3. Filtrów użytkownika - utworzonych na danej instancji i dostępne tylko dla użytkownika, który utworzył dany filtr (nie aktualizowane przez producenta)Mapy relacji i monitorowanie dostępności Usług 

Cel biznesowy

Obsługa dostępności zasobów oraz Usług. Podgląd informacji dotyczących wpływu powiązanych usług na bieżącą usługę

Jeżeli zasoby wymagane do ich działania nie działają lub są poza siecią, chcę to od razu widzieć na zasobach i usługach. Reguła automatyzacji: Wstawienie wartości pola w zasobie (Autonumeracja pól w zasobach)

Cel biznesowy

Automatyczna zmiana wartości pól w zasobach przy dodaniu, edycji i klonowaniu zasobu

Info (i) Wymagany moduł: AutomatyzacjaReguła automatyzacji: Generuj i wyślij raport (Cykliczne wykonanie raportu i wysyłka na adres email)

Cel biznesowy

Automatyczne generowanie i wysłanie raportu do wskazanych osób.

Info (i) Wymagany moduł: Automatyzacja

W module Automatyzacja wprowadzamy regułę pozwalającą generować raport i wysłać go do wskazanych w regule osób.Info (i) Jeśli chcesz dowiedzieć się nad czym będziemy pracować w kolejnych miesiącach, sprawdź naszą roadmapę.


 Luty 2021 (1.9)

Luty 2021 - wersja 1.9 🎉


Role i uprawnienia

Cel biznesowy

Ograniczenie dostępu do funkcji LOG Plus dla określonych grup użytkowników.


Od tej wersji można zaprosić do użytkowania systemu osoby nie wymagające pełnego dostępu administracyjnego. 

Z poziomu ustawień systemu utworzysz własne role dostępowe określające poziom uprawnień w CMDB (podgląd, tworzenie, edycja, usuwanie) oraz uprawnienia w pozostałych modułach.

 


Od początku chcieliśmy, aby zarządzanie rolami było jak najbardziej zautomatyzowane. Wprowadziliśmy więc funkcję automatycznego przypisywania roli. Jeżeli ustawimy, aby rola "Technik IT" była przypisywana do osób w relacji z działem "IT", każda osoba przypisana do działu IT otrzyma tę rolę automatycznie. 

Jeżeli więc skonfigurowaliśmy wcześniej integrację z LDAP / AD oraz automatyczne przypisywanie osób do działów, wystarczy, że utworzymy rolę z zakresem obowiązywania na wybrane działy. Nic więcej nie musimy robić - system sam utworzy nową aktywną osobę, przypisze ją do działu i przyzna rolę dostępową.

Osoba ta od razu może zalogować się do systemu LOG Plus używając poświadczeń domenowych.

Info (i) Ważne informacje:

 1. Aby móc zalogować się do systemu, osoba musi mieć status Aktywny, co najmniej jedną rolę dostępową oraz konto dostępowe (zaimportowane konto domenowe lub konto utworzone lokalnie przez administratora w oknie edycji osoby > Uprawnienia i konta).
 2. Rolę Administrator systemowy może nadać i odebrać wyłącznie inny użytkownik z rolą Administrator systemowy przechodząc do okna edycji wybranej osoby > zakładka Uprawnienia i konta > Dostęp do LOG Plus.
 3. Jedna osoba może mieć jednocześnie wiele ról. Uprawnienia w tym przypadku się sumują.

W kolejnych wersjach LOG Plus będziemy rozwijać zarządzanie uprawnieniami, m.in. dodając możliwość ograniczenia dostępu do zasobów przypisanych do wybranej organizacji, działu lub lokalizacji oraz do wybranych rodzajów zasobów.


Reguła automatyzacji: Zmień status zasobu po przekroczeniu daty

Cel biznesowy

Automatyczna zmiana statusu zasobu, przy przekroczeniu ważnych zdarzeń ich cyklu życia.

Info (i) Wymagany moduł: Automatyzacja


W module Automatyzacja wprowadzamy regułę zmieniającą status wybranego rodzaju zasobu po przekroczeniu daty. Przykłady zastosowania:

 • Zmiana statusu licencji na "Przedawniona" po minięciu jej terminu ważności,
  • ta reguła, jako systemowa, została wprowadzona w wersji 1.9 dla wszystkich Klientów - również nie posiadających modułu Automatyzacja,
 • Zmiana statusu licencji na "Aktywowana" po minięciu jej terminu aktywacji,
 • Zmiana statusu komputera i telefonu na "Do wymiany" po przekroczeniu terminu planowanej wymiany zasobu,
 • Zmiana statusu sprzętu z "Zamówiony" na "W magazynie" po minięciu terminu wpływu na magazyn.
 • Zmiana statusu umowy na "Nieaktywna" po minięciu jej daty ważności.


Usuwanie zasobów z kosza

Cel biznesowy

Usuwanie duplikatów lub zasobów utworzonych przypadkowo.


Zasoby utworzone w ramach testów oraz duplikaty można teraz całkowicie usunąć z systemu wykonując akcję zmiany statusu na "W koszu" a następnie "Opróżnij kosz" z poziomu akcji dostępnych w liście zasobów "W koszu".


Inne zmiany:

 • Usprawniliśmy i przyspieszyliśmy proces aktualizacji słowników i wzorców oprogramowania na serwerze i agentach.
 • Dodaliśmy nowe powiadomienia bazujące na datach zasobów.
 • Dodaliśmy pole "Status jakościowy" w zasobach sprzętowych.
 • Dodaliśmy oznaczenie "wymaga licencji" na urządzeniach sieciowych.
 • Dodaliśmy kolumnę z liczbą usług zależnych od danego zasobu w listach zasobów.
 • Dodaliśmy pole Opis w działach i lokalizacjach.
 • W zasobach sprzętowych dodaliśmy pola: Numer partii, Indeks materiałowy, Kod lokalizacji.
 • Dodaliśmy mechanizm importu usług i relacji usług z kontrahentami z pliku CSV.
 • Przy wyborze zasobów do usługi można teraz odfiltrować zasoby wykorzystywane w innych usługach.
 Styczeń 2021 (1.8)

Styczeń 2021 - wersja 1.8 🎉

Nowy moduł: Usługi

Cel biznesowy

Inwentaryzacja usług świadczonych wewnętrznie na rzecz organizacji wraz z relacjami do wymaganych przez nie zasobów i innych usług.

Inwentaryzacja usług świadczonych dla klientów wraz z wyliczaniem wyniku finansowego w bieżącym roku.


Nowy rok zaczynamy z nowym modułem: zarządzanie usługami. Moduł ten pozwala na tworzenie portfela usług (wg ITIL) oraz wskazanie kto i dla kogo je świadczy. Struktura portfela pozwala na stworzenie profilu usługi, np. Dostęp do sieci WiFi, który można wykorzystać jako szablon dla wielu instancji usługi - w tym przypadku dla każdej osobnej sieci WiFi w Twojej organizacji.


Każda usługa może mieć powiązane zasoby, od których zależy, a także inne zależne usługi. Ze strony zasobu można sprawdzić jakie usługi od niego zależą.


Jeżeli profil usługi wymaga określonego rodzaju zasobu dla działania instancji usług, nie przypisanie takiego zasobu będzie wywoływało oznaczenie problemu na końcowej usłudze. Wymagane mogą być również inne usługi.


Do każdej instancji usługi można przypisać klienta:

 • do usługi z wewnętrznym typem klienta można przypisać organizację lub dział ze schematu organizacyjnego,
 • do usługi z zewnętrznym typem klienta można przypisać kontrahenta,


CMDB: Zarządzanie Kontrahentami

Cel biznesowy

Przedstawienie usług i zasobów świadczonych na rzecz klientów zewnętrznych w jednym miejscu. Inwentaryzacja dostawców.


Przechodząc do listy Kontrahentów zobaczymy wszystkich dostawców i klientów zewnętrznych.

 


Każdy zasób i usługę "zewnętrzną" można przypisać do kontrahenta. Widzimy wtedy wszystkie usługi świadczone na rzecz danego kontrahenta wraz z datami aktywności i wartością usługi oraz wszystkie zasoby, które przykładowo zostały mu wynajęte*.

*jeżeli zasób wchodzi w skład usługi, polecamy powiązać zasób z usługą, a dopiero usługę z kontrahentem.


Spis treści:


NOWA DOKUMENTACJA LOG PLUS JEST JUŻ DOSTĘPNA!

Uwaga!

Listy zmian i poprawek do najnowszych wersji oprogramowania LOG Plus będą aktualizowane w nowej dokumentacji: Przejdź >

*Cały czas trwa proces przenoszenia i aktualizacji artykułów. Prosimy o wyrozumiałość.
 • No labels